ANALIZA POTREBA I POLOŽAJA MLADIH U HNK U CILJU IZRADE STRATEGIJE ZA MLADE HNK 2022.-2027.
04-11-2022 11:00

U skladu sa Zakonom o mladima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 36/10 od 16.6.2010.), tačkom III Odluke o pristupanju izradi Strategije za mlade Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2022.-2027. godina, u procesu je izrada Strategije za mlade Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2022.-2027.
S tim u vezi, pozivamo sve mlade osobe svih kategorija sa područja  Hercegovačko-neretvanskog kantona, (srednjoškolce, studente, pripravnike/vježbenike, zaposlene i nezaposlene mlade osobe) starosne dobi od 15 do 30 godina da učestvuju u online istraživanju kako bismo na vrijeme izvršili kvalitativnu i kvantitativnu analizu rezultata istraživanja, koja je osnov pri izradi, donošenju i implementaciji Strategije, a u cilju poboljšanja položaja mladih u HNK.
Sve potrebne informacije oko izrade Strategije za mlade Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2022.-2027. možete pogledati na web-stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na linku: https://monkshnk.gov.ba/Obavijest/Pregled/14564