Arhiv HNŽ

ravnatelj Amir Kadribegović

Arhiv HNŽ

Amir Kadribegović rođen je 18. veljače 1975. godine u Stocu. Pri Pravnomu fakultetu Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru stekao je zvanje diplomiranoga pravnika. Radio je u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Hercegovačko-neretvanske županije i FBiH, primarno na područjima prosvjete, znanosti i kulture, kao savjetnik predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH, savjetnik federalne ministrice prosvjete i znanosti te savjetnik ministra prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a. Radio je i kao voditelj Odjela za zajedničke poslove i odnose s javnošću Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a, a ranije i kao medijski djelatnik RTV FTV. Obnaša dužnost projekt-menadžera BZK Preporod – Regionalno društvo Hercegovina. Sudjelovao je u organiziranju brojnih znanstvenih, kulturnih i javnih događaja na području Hercegovine. Pohađa poslijediplomski studij pri Fakultetu humanističkih znanosti – Odjela za komunikologiju Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru. Oženjen je i otac dvoje djece.

Adresa

Trg 1. maja 17 88 000 Mostar

Telefonski broj

036/551-047

Fax

036/551-047

Arhiv Hercegovačko-neretvanske županije je ustanova u kojoj se evidentira, preuzima, sređuje, obrađuje i daje na korištenje arhivska građa. Arhivskom građom se smatra sav izvorni i reproducirani (pisan, crtan, tiskan, snimljen ili na bilo koji drugi način zabilježen) dokumentacijski materijal koji je od značaja za povijest i druge znanstvene oblasti, a nastao je kao rezultat rada državnih organa, ustanova, društava, obitelji i pojedinaca, bez obzira kad i gdje.