DELEGACIJA SVEUČILIŠTA MATEJ BEL I SVEUČILIŠTA U MOSTARU U VLADI HNK
10-09-2018, 11:31

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je u sali zgrade Vlade primio Delegaciju Sveučilišta u Mostaru, predvođenu rektorom Sveučilišta prof.dr.sc. Zoranom Tomićem, i Sveučilišta Matej Bel iz Banske Bystrice, Slovačka, koju je predvodio doc. ing. Vladimír Hiadlovský, rektor Sveučilišta Matej Bel.

Pozdravivši prisutne, premijer Herceg ukazao je na značaj i ulogu Sveučilišta u Mostaru kao jedinog  Sveučilišta u Bosni i Hercegovini na kojemu se nastava izvodi na hrvatskom jeziku. Također je pozdravio snažan iskorak novog vodstva Sveučilišta na planu integracije i internacionalizacije, te je naglasio kako ga, u tom kontekstu, iznimno raduje i uspostavljena saradnja sa Sveučilištem Matej Bel iz Banske Bystrice/Slovačka.

Tokom sastanka, premijer Herceg je voditeljima delegacija čestitao na danas potpisanom sporazumu o zajedničkom master studiju, koji će biti realizovan kroz Studij politologije na Filozofskom fakultetu u Mostaru i u Banskoj Bistrici, istaknuvši kako je to još jedan korak ka široj saradnji ta dva sveučilišta koja žele biti nositelji ključnih evropskih vrijednosti u oblasti visokog obrazovanja.

Rektor Hiadlovsky je, lično i u ime Delegacije, zahvalio premijeru Hercegu na srdačnom prijemu, pozdravivši iznimno dobru saradnju nositelja izvršne vlasti Kantona sa Sveučilištem u Mostaru te ga pozvao da, zajedno s Delegacijom Sveučilišta u Mostaru, posjeti Sveučilište Matej Bel u Banskoj Bystrici.