KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE: ZABRANA KRETANJA GRAĐANA NA PODRUČJU HNK OD 18.00 DO 5.00 SATI
22-03-2020, 12:31

Kantonalni štab civilne zaštite donio je nove naredbe:

 

  1. Naređuje se zabrana kretanja građana na području Hercegovačko-neretvanskog kantona od 18.00 do 5.00 sati.
  2. Iz tačke 1. ove naredbe izuzimaju se svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera  i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na  području Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama.
  3. Realizacija ove naredbe bit će izvršena u skladu sa kantonalnim propisom o javnom redu i miru.
  4. Za provođenje ove naredbe odgovoran je ministar Ministarstva unutrašnjih poslova HNK.
  5. Zadužuje se Ministar iz tačke 4. ove naredbe da putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite izvještava Kantonalni stožer civilne zaštite o svim preduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.
  6. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 22.3.2020. godine od 18.00 sati.

Kantonalni štab civilne zaštite izdao je i uputu za provođenje Naredbe u kojoj stoji:

 

1. Zaposlenima koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i zaposlenima kojima se proces rada odvija u smjenama, njihov poslodavac izdaje ovjerenu potvrdu o kretanju na području Kantona, a onaj tko nije zaposlen, a ima potrebu kretati se u vrijeme zabrane kretanja, potvrdu o kretanju izdaje MUP HNK.

 

Takođe, na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, u posljednja 24 sata, 6 (šest) osoba testirano je na koronavirus i svih šest uzoraka je negativno.