KRIZNI ŠTAB HNK RAZMOTRIO EPIDEMIOLOŠKU SITUACIJU I USVOJIO VIŠE ZAKLJUČAKA
07-10-2020, 13:22

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je sastanak na kojemu je razmotrena epidemiološka situacija u Kantonu i aktivnosti koje Štab provodi u cilju praćenja stanja i preduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja bolesti izazvane novim koronavirusom.

Prim. dr. Nermin Avdić, direktor Zavoda za javno zdravstvo prezentovao je epidemiološku situaciju na području HNK od 31. augusta do 4. oktobra 2020. godine iz kojega je vidljivo kako je ono značajnije pogoršano u odnosu na ljetni period. U tom periodu ukupno je testirano 10.026 osoba, a pozitivnih je bilo 1659. Najveći broj novooboljelih pripada dobnoj skupini od 20 od 44 godine, njih 42,07%. Takođe, evidentan je i porast broja novooboljelih kod populacije do 19 godina.

Doc. dr. sc. Svjetlana Grgić iz Klinike za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, govoreći o stanju u Klinici, ukazala je na porast broja hospitaliziranih osoba, osobito tokom mjeseca septembra.

 „U periodu od 17. marta do 28. augusta hospitalizirano je 246, a od 28. augusta  do 30. septembra 184 bolesnika što ukazuje na zabrinjavajući porast zaraženih i teško bolesnih. Takođe, od 17. marta do 28. augusta preminulo je 30, a od 28. augusta do 30. septembra 21 bolesnik“, rekla je dr. Grgić.

Uzimajući u obzir iznesene podatke i ukupnu epidemiološku situaciju, Krizni štab donio je sljedeće zaključke:

  1. Traži se striktno provođenje Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva  na području HNK sa posebnim akcentom na tačku 5. Naredbe kojom se naređuje inspekcijama organiziranim  pri nadležnim ministarstvima, odnosno nadležnim općinskim i  gradskim inspektorima da kontinuisano  kontroliraju provođenje Naredbe, te u skladu sa svojim ovlaštenjima preduzimaju mjere iz okvira svojih nadležnosti, koje uključuju i pokretanje krivičnih prijava protiv počinitelja za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe  u uslovima pandemije COVID-19 za krivična djela kažnjiva po Krivičnom zakonu Federacije BiH.
  2. Predlaže  se Vladi  HNK da za praćenje i nadziranje provođenja Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva angažuje nadležna ministarstva i jedinice lokalne samouprave da putem svojih inspekcija  pojačaju kontrolu provođenja Naredbe kao i da se angažuju svi  raspoloživi kapaciteti u svrhu  intenziviranja inspekcijskog nadzora, a u cilju sprječavanja daljnjeg širenja COVID-19. Isto podrazumijeva formiranje inspekcijskih timova u jedinicama lokalne samouprave (po dva inspektora) koji će uz asistenciju policijskih službenika  vršiti kontrolu provođenja naloženih mjera i izricati sankcije u skladu sa važećim propisima. Navedeni timovi u obavezi su dostavljati sedmične izvještaje (svakog ponedjeljka za prethodnu sedmicu) Kriznom štabu ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK  o broju izvršenih nadzora i preduzetim mjerama. Za formiranje timova zadužuju se načelnici/gradonačelnici.
  3. Apelira se na  stanovništvo  HNK da se  strogo pridržava svih propisanih epidemioloških mjera,  a posebice:  izbjegavanje  svih javnih okupljanja, nošenje  maski u svim zatvorenim javnim prostorima, držanje fizičke distance i redovno pranje i dezinfekcija ruku kao i svih radnih površina i na taj način pokažu odgovornost i prema sebi i prema drugima.
  4. Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK  naglašava da je zaštita od zaraznih bolesti dužnost jedinica lokalne samouprave-općina, gradova, kantona i Federacije, zdravstvenih ustanova, zavoda zdravstvenog osiguranja, nositelja privatne prakse, privrednih društava i drugih pravnih i fizičkih lica i ne preduzimanje mjera propisanih Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“ broj 29/05)  kažnjivo je u skladu sa navedenim Zakonom.