NACRT URBANISTIČKOG PROJEKTA TURISTIČKE ZONE „KARAOTOK“ U SKLOPU PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ZA PODRUČJE OD ZNAČAJA ZA HNK, „PARK PRIRODE HUTOVO BLATO", JAVNI UVID I RASPRAVA
12-05-2022 11:45

Na osnovu člana 41. stava 2. Zakona o prostornom uređenju HNK („Službene novine HNK“, broj: 4/2004), kao i stava III. Zaključka Skupštine HNK, broj: 02-01-XVIII-068/22 od 21.4.2022., Ministarstvo građenja i prostornog uređenja HNK, u svojstvu nositelja pripreme za izradu Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za Hercegovačko-neretvanski kanton „Park prirode Hutovo blato", objavljuje Javni uvid i raspravu o Nacrtu Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za Hercegovačko-neretvanski kanton „Park prirode Hutovo blato".

Nacrt Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za Hercegovačko-neretvanski kanton „Park prirode Hutovo blato", možete pogledati ovdje:  https://bit.ly/3xLGJK4