NAJAVA: OTVARANJE OBNOVLJENOG CENTRA ZA PREVENCIJU I VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI
13-09-2018 09:45

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ljubo Bešlić, gradonačelnik Grada Mostara danas, 13. septembra u 14:30 sati  svečano će otvoriti obnovljeni Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti u Mostaru.

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona prepoznala je značaj obnove Centra, te svojom podrškom osigurala primjerenije uslove za liječenje lica koja svakodnevno tu borave, ali i bolje usloveza rad zaposlenika.