• Vlada je usvojila Dokument okvirnog budžeta HNK-a za period 2025. – 2027., u kojem je prikazan sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na nivou cijelog kantona. Izradi tog dokumenta prethodila je izrada Smjernica ekonomske i fiskalne politike za isti period, kao osnov za utvrđivanje prioriteta finansiranja. Vlada je usvojila Odluku o prestanku koncesijskog odnosa utvrđenog Ugovorom o koncesiji za korištenje voda rijeke Neretve za proizvodnju električne energije izgradnjom objekta mini-hidroelektrane na području Bune. Takođe, usvojene su i odluke o davanju saglasnosti na prijedloge ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana na području Stoca i Čitluka. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je, 24. redovnoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja HNK-a. Izmjenom je uklonjen članak koji se odnosio na zaštitu domaće proizvodnje, a kojim su bile izuzete strane farmaceutske firme. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite zaduženo je da raspiše Javni poziv proizvođačima lijekova odnosno nositeljima odobrenja za stavljanje lijekova u promet radi uvrštavanja zaštićenih naziva lijekova na Pozitivnu listu lijekova HNK-a. U Pozivu će biti utvrđeni način, rokovi i uslovi za podnošenje zahtjeva za uvrštavanje zaštićenih naziva lijekova na Pozitivnu listu lijekova. Vlada je prihvatila Informaciju u vezi sa prijavom na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2024. (Poticajne mjere Zapošljavanje pripravnika) te usvojila Program zapošljavanja pripravnika u 2024. godini u kantonalnim organima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama, organima i institucijama HNK-a. Vlada je, nakon prethodno izvršene registracije poslodavca, kao preduslov za učestvovanje na Javnom pozivu, i ove godine aplicirala na Javni poziv putem kantonalnih ministarstava, uprava, službi i ureda. Ukupan broj osoba sa visokom stručnom spremom, predviđenih za sufinansiranje, iznosi 129 i biće im omogućeno sticanje prvog radnog iskustva, osposobljavanje za rad u struci te mogućnost polaganja stručnog ispita, sve u cilju poboljšanja njihove konkurentnosti i integrisanja na tržište rada.  S obzirom na činjenicu da je Vlada prethodno uputila Javni poziv pravnim subjektima i privrednicima za iskazivanje interesa za prijem pripravnika, zaprimljene će prijave biti razmotrene pri raspoređivanju pripravnika nakon provedene konkursne procedure koja će uskoro uslijediti. Nastavljajući pozitivnu praksu podrške mladima, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava iz Budžeta HNK-a za subvencije mladima za porez na promet nekretnina i rente za četiri nova korisnika, u iznosu od 21.600,00 KM. Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Informacije o realizovanju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja Opće bolnice Konjic za četvrti kvartal 2023. godine. Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša koje je bilo zaduženo u ime Vlade HNK-a provesti konkursnu proceduru, Vlada je danas donijela Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša HNK-a.
  • Devet novih policijskih vozila danas je predano, ispred zgrade kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnicima policijskih stanica gradova i općina u HNK-u. Sredstva u iznosu od 576.000,00 KM za nabavku vozila osigurala je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ključeve su zajedno uručili premijerka Marija Buhač i resorni ministar Marijo Marić koji je, nakon primopredaje, prokomentarisao i jučer raspisani konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a HNK-a. Audio snimka ministrove izjave dostupna je u prilogu:
  • Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je predsjednicima Sindikata učitelja u HNK-u i Sindikata srednjih škola u HNK-u, Goranu Miličeviću i Josipu Miliću, uputila odgovore na njihove prijedloge za mirnim rješavanjem kolektivnog radnog spora, zaprimljene 26. juna 2024. godine. Kopije odgovora koje zajednički potpisuju premijerka HNK-a Marija Buhač i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Adnan Velagić objavljujemo u prilogu:

OTVORENO BALKANSKO BICIKLISTIČKO PRVENSTVO NA BLIDINJU

Organizatori manifestacije Blidinje Bike Festival, koja je danas sedmu godinu zaredom, prvi put kao događaj višeg nivoa, odnosno kao Balkansko prvenstvo, uz dozvole Balkanske i Svjetske biciklističke asocijacije, u Visitor centru Blidinje uručili su premijerki Hercegovačko-neretvanskog kantona Mariji Buhač zahvalnicu za pokroviteljstvo i saradnju. Buhač je tom prilikom rekla da je Vlada HNK-a sa zadovoljstvom prihvatila poziv da bude jedan od pokrovitelja.

- Iznijeti projekat Balkanskog biciklističkog prvenstva na Blidinju mogu samo oni koji su do kraja posvećeni cilju, ali i koje pogoni iskrena, nesebična ljubav kako prema sportu tako i prema svojoj životnoj sredini, svom kraju. Ovaj je događaj, može se slobodno reći, najveći biciklistički festival u BiH koji pretendira da osigura našoj zemlji domaćinstvo i Europskog biciklističkog prvenstva. Možda to i zvuči kao posebno ambiciozan cilj, ali saradnja organizatora, predstavnika udruga i institucija, uz podršku svih nas koje je ovaj događaj okupio, potvrđuje da je taj projekat ipak i moguć i realan – poručila je premijerka, poželjevši učesnicima fer, sigurnu i adrenalinom ispunjenu utrku, a svim posjetiteljima dobru zabavu, uz poruku da je Vlada HNK-a prepoznala trud i volju da Hercegovina, uz sve svoje prepoznatljivosti, dobije još jedan brend, itekako vrijedan rasta i razvijanja.

Događaju je prisustvovao i kantonalni ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Emil Balavac.

12-07-2024, 20:17

JAVNI POZIV ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U ORGANE KANTONALNE UPRAVE

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona objavila je Javni poziv za prijem 129 pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe i institucije Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Pripravnici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva za polaganje ispita općeg znanja odnosno stručnog ispita.

Ugovor s pripravnikom bit će zaključen na 12 mjeseci.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se do 27. jula 2024. godine.

Javni poziv i obrazac prijave mogu se preuzeti u priloženim dokumentima.

12-07-2024, 9:38

VLADA HNK-A UKINULA KONCESIJU ZA MHE BUNA I POKRENULA PROCEDURU ZA PRIPRAVNIKE

Vlada je usvojila Dokument okvirnog budžeta HNK-a za period 2025. – 2027., u kojem je prikazan sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na nivou cijelog kantona. Izradi tog dokumenta prethodila je izrada Smjernica ekonomske i fiskalne politike za isti period, kao osnov za utvrđivanje prioriteta finansiranja.

Vlada je usvojila Odluku o prestanku koncesijskog odnosa utvrđenog Ugovorom o koncesiji za korištenje voda rijeke Neretve za proizvodnju električne energije izgradnjom objekta mini-hidroelektrane na području Bune. Takođe, usvojene su i odluke o davanju saglasnosti na prijedloge ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana na području Stoca i Čitluka.

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je, 24. redovnoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja HNK-a. Izmjenom je uklonjen članak koji se odnosio na zaštitu domaće proizvodnje, a kojim su bile izuzete strane farmaceutske firme. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite zaduženo je da raspiše Javni poziv proizvođačima lijekova odnosno nositeljima odobrenja za stavljanje lijekova u promet radi uvrštavanja zaštićenih naziva lijekova na Pozitivnu listu lijekova HNK-a. U Pozivu će biti utvrđeni način, rokovi i uslovi za podnošenje zahtjeva za uvrštavanje zaštićenih naziva lijekova na Pozitivnu listu lijekova.

Vlada je prihvatila Informaciju u vezi sa prijavom na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2024. (Poticajne mjere Zapošljavanje pripravnika) te usvojila Program zapošljavanja pripravnika u 2024. godini u kantonalnim organima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama, organima i institucijama HNK-a. Vlada je, nakon prethodno izvršene registracije poslodavca, kao preduslov za učestvovanje na Javnom pozivu, i ove godine aplicirala na Javni poziv putem kantonalnih ministarstava, uprava, službi i ureda. Ukupan broj osoba sa visokom stručnom spremom, predviđenih za sufinansiranje, iznosi 129 i biće im omogućeno sticanje prvog radnog iskustva, osposobljavanje za rad u struci te mogućnost polaganja stručnog ispita, sve u cilju poboljšanja njihove konkurentnosti i integrisanja na tržište rada.  S obzirom na činjenicu da je Vlada prethodno uputila Javni poziv pravnim subjektima i privrednicima za iskazivanje interesa za prijem pripravnika, zaprimljene će prijave biti razmotrene pri raspoređivanju pripravnika nakon provedene konkursne procedure koja će uskoro uslijediti.

Nastavljajući pozitivnu praksu podrške mladima, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava iz Budžeta HNK-a za subvencije mladima za porez na promet nekretnina i rente za četiri nova korisnika, u iznosu od 21.600,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Informacije o realizovanju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja Opće bolnice Konjic za četvrti kvartal 2023. godine.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša koje je bilo zaduženo u ime Vlade HNK-a provesti konkursnu proceduru, Vlada je danas donijela Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša HNK-a.

10-07-2024, 11:52

VLADA HNK-A: POLICIJI URUČENI KLJUČEVI DEVET NOVIH VOZILA

Devet novih policijskih vozila danas je predano, ispred zgrade kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnicima policijskih stanica gradova i općina u HNK-u. Sredstva u iznosu od 576.000,00 KM za nabavku vozila osigurala je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ključeve su zajedno uručili premijerka Marija Buhač i resorni ministar Marijo Marić koji je, nakon primopredaje, prokomentarisao i jučer raspisani konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a HNK-a.

Audio snimka ministrove izjave dostupna je u prilogu:

09-07-2024, 12:16

U MOSTARU OTVOREN PRVI FESTIVAL ''VINSKE CESTE HERCEGOVINE''

Dvodnevni festival ''Vinske ceste Hercegovine'' otvoren je večeras u Mostaru sa misijom predstavljanja Hercegovine kao jedne od ključnih destinacija globalnog vinskog turizma ističući tradicionalnu pripremu vina karakterističnu za ovu regiju, zatim poticanja uključenosti svih dionika u ove procese i promovisanja hercegovačkih vinogradara, vinara i obrtnika.

U pozdravnom govoru okupljenima, premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač istaknula je da su vinogradarstvo i vinarstvo istinski hercegovački brend.

- Eno-gastronomski turizam jedna od jakih turističkih grana današnjice koja kreira nova radna mjesta, jača lokalnu zajednicu i izrasta u motor-pokretač razvoja cijele regije. No, ne smijemo gubiti iz vida da, ma koliko priča bila uspješna, stvarni uspjeh počiva na neprekinutom ulaganju u nova znanja i vještine, u edukaciju i usavršavanje, u stalnu nadogradnju naše ukupne ponude. Turist odnosno potrošač 21. vijeka ima visoke standarde i mi moramo biti kapacitirani da tome odgovorimo na najbolji mogući način. Vlada HNK-a Vinsku cestu Hercegovine poima strateškim ogrankom naše velike privredne grane koja se zove turizam i kojoj, u skladu sa svojim smjernicama, strategijama i programima, nastojimo da damo jak vjetar u leđa. Vi stapate poljoprivrednu proizvodnju, gastronomiju, ugostiteljstvo, kulturnu i historijsku baštinu i sva naša prirodna bogatstva u jedinstvenu turističku ponudu koja nas slavi u cijelom svijetu. To je i naš strateški pogled na budućnost i razvoj HNK-a. Zato i jesmo stali uz vas, zato vam od srca čestitam i želim da ovaj festival preraste u tradiciju koja će nas okupljati godinama – poručila je Buhač.

04-07-2024, 22:10

ODGOVOR VLADE HNK-A SINDIKATIMA UČITELJA I SREDNJIH ŠKOLA U HNK-U

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je predsjednicima Sindikata učitelja u HNK-u i Sindikata srednjih škola u HNK-u, Goranu Miličeviću i Josipu Miliću, uputila odgovore na njihove prijedloge za mirnim rješavanjem kolektivnog radnog spora, zaprimljene 26. juna 2024. godine.

Kopije odgovora koje zajednički potpisuju premijerka HNK-a Marija Buhač i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Adnan Velagić objavljujemo u prilogu:

04-07-2024, 12:23

OTVORENO BALKANSKO BICIKLISTIČKO PRVENSTVO NA BLIDINJU

Organizatori manifestacije Blidinje Bike Festival, koja je danas sedmu godinu zaredom, prvi put kao događaj višeg nivoa, odnosno kao Balkansko prvenstvo, uz dozvole Balkanske i Svjetske biciklističke asocijacije, u Visitor centru Blidinje uručili su premijerki Hercegovačko-neretvanskog kantona Mariji Buhač zahvalnicu za pokroviteljstvo i saradnju. Buhač je tom prilikom rekla da je Vlada HNK-a sa zadovoljstvom prihvatila poziv da bude jedan od pokrovitelja.

- Iznijeti projekat Balkanskog biciklističkog prvenstva na Blidinju mogu samo oni koji su do kraja posvećeni cilju, ali i koje pogoni iskrena, nesebična ljubav kako prema sportu tako i prema svojoj životnoj sredini, svom kraju. Ovaj je događaj, može se slobodno reći, najveći biciklistički festival u BiH koji pretendira da osigura našoj zemlji domaćinstvo i Europskog biciklističkog prvenstva. Možda to i zvuči kao posebno ambiciozan cilj, ali saradnja organizatora, predstavnika udruga i institucija, uz podršku svih nas koje je ovaj događaj okupio, potvrđuje da je taj projekat ipak i moguć i realan – poručila je premijerka, poželjevši učesnicima fer, sigurnu i adrenalinom ispunjenu utrku, a svim posjetiteljima dobru zabavu, uz poruku da je Vlada HNK-a prepoznala trud i volju da Hercegovina, uz sve svoje prepoznatljivosti, dobije još jedan brend, itekako vrijedan rasta i razvijanja.

Događaju je prisustvovao i kantonalni ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Emil Balavac.

12-07-2024 20:17

JAVNI POZIV ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U ORGANE KANTONALNE UPRAVE

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona objavila je Javni poziv za prijem 129 pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe i institucije Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Pripravnici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva za polaganje ispita općeg znanja odnosno stručnog ispita.

Ugovor s pripravnikom bit će zaključen na 12 mjeseci.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se do 27. jula 2024. godine.

Javni poziv i obrazac prijave mogu se preuzeti u priloženim dokumentima.

12-07-2024 09:38

VLADA HNK-A UKINULA KONCESIJU ZA MHE BUNA I POKRENULA PROCEDURU ZA PRIPRAVNIKE

Vlada je usvojila Dokument okvirnog budžeta HNK-a za period 2025. – 2027., u kojem je prikazan sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na nivou cijelog kantona. Izradi tog dokumenta prethodila je izrada Smjernica ekonomske i fiskalne politike za isti period, kao osnov za utvrđivanje prioriteta finansiranja.

Vlada je usvojila Odluku o prestanku koncesijskog odnosa utvrđenog Ugovorom o koncesiji za korištenje voda rijeke Neretve za proizvodnju električne energije izgradnjom objekta mini-hidroelektrane na području Bune. Takođe, usvojene su i odluke o davanju saglasnosti na prijedloge ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana na području Stoca i Čitluka.

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je, 24. redovnoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja HNK-a. Izmjenom je uklonjen članak koji se odnosio na zaštitu domaće proizvodnje, a kojim su bile izuzete strane farmaceutske firme. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite zaduženo je da raspiše Javni poziv proizvođačima lijekova odnosno nositeljima odobrenja za stavljanje lijekova u promet radi uvrštavanja zaštićenih naziva lijekova na Pozitivnu listu lijekova HNK-a. U Pozivu će biti utvrđeni način, rokovi i uslovi za podnošenje zahtjeva za uvrštavanje zaštićenih naziva lijekova na Pozitivnu listu lijekova.

Vlada je prihvatila Informaciju u vezi sa prijavom na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2024. (Poticajne mjere Zapošljavanje pripravnika) te usvojila Program zapošljavanja pripravnika u 2024. godini u kantonalnim organima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama, organima i institucijama HNK-a. Vlada je, nakon prethodno izvršene registracije poslodavca, kao preduslov za učestvovanje na Javnom pozivu, i ove godine aplicirala na Javni poziv putem kantonalnih ministarstava, uprava, službi i ureda. Ukupan broj osoba sa visokom stručnom spremom, predviđenih za sufinansiranje, iznosi 129 i biće im omogućeno sticanje prvog radnog iskustva, osposobljavanje za rad u struci te mogućnost polaganja stručnog ispita, sve u cilju poboljšanja njihove konkurentnosti i integrisanja na tržište rada.  S obzirom na činjenicu da je Vlada prethodno uputila Javni poziv pravnim subjektima i privrednicima za iskazivanje interesa za prijem pripravnika, zaprimljene će prijave biti razmotrene pri raspoređivanju pripravnika nakon provedene konkursne procedure koja će uskoro uslijediti.

Nastavljajući pozitivnu praksu podrške mladima, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava iz Budžeta HNK-a za subvencije mladima za porez na promet nekretnina i rente za četiri nova korisnika, u iznosu od 21.600,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Informacije o realizovanju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja Opće bolnice Konjic za četvrti kvartal 2023. godine.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša koje je bilo zaduženo u ime Vlade HNK-a provesti konkursnu proceduru, Vlada je danas donijela Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša HNK-a.

10-07-2024 11:52
11-06-2024 10:00
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00