OBAVIJEST KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE VLADE HNK
11-03-2020 12:45

Rang lista ponuditelja koji su dostavili ponudu za nabavku usluge ''Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta za prilagodbu Hotela Ero u Mostaru za smještaj kantonalnih organa i organa kantonalne uprave u HNK'', broj protokola 01-51-2167/2019:

  1. AC- 12345- 30 bodova
  2. RD  985- 30 bodova

Javno otvaranje koverti sa šiframa, kako bi se utvrdili autori radova, bit će 18. marta 2020. godine u 10:00 sati u prostorijama Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona (ul. Stjepana Radića br. 3 , Mostar).