OBAVJEŠTENJE O PROVOĐENJU OBAVEZNE JESENJE FAZE PREVENTIVNE DERATIZACIJE
10-11-2020 13:30

Jesenja faza preventivne sistematske deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, u skladu sa Odlukom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, broj: 06-02-33-572/20 od 9.9.2020. godine i utvrđenim rasporedom provođenja, počinje 12. novembra 2020. godine. 

Organizaciju i provođenje vršit će Zavod za javno zdravstvo HNK. 

Cilj ove akcije je smanjenje broja glodara na biološki podnošljiv nivo za održavanje povoljne epidemiološke situacije na području Kantona. Akcija se provodi postavljanjem trovne mase na javne i zelene površine u području gradskih i prigradskih naselja, obala rijeka, u kanalizacione šahtove, deponije čvrstih otpadaka, groblja, ruševne objekte, obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte (prilagođeno trenutnoj situaciji vezanoj za pandemiju COVID-19).

Deratizacija se provodi savremenim i efikasnim sredstvima za uništavanje glodara, a postavljeni mamci su OTROV. Apelujemo na stanovništvo da otrove ne diraju i ne pomjeraju sa postavljenih lokacija.

Pozivamo sve subjekte na saradnju kako bi preventivna akcija bila provedena što kvalitetnije i kako bi bio postignut očekivani efekat.

Mole se vlasnici životinja da, u periodu provođenja deratizacije, životinje drže zatvorenima ili pod nadzorom u skladu sa zakonskim propisima. Puštanje životinja je na ličnu odgovornost.

Provođenje jesenje faze obavezne preventivne sistematske deratizacije po općinama Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2020. godinu, planirano je prema sljedećem rasporedu:

MOSTAR 12.11. – 21.11.2020.

KONJIC 12.11. – 19.11.2020.

JABLANICA 23.11. – 24.11.2020.

ČITLUK 23.11.2020.

PROZOR-RAMA 24.11. i 26.11.2020.

STOLAC 26.11. – 27.11.2020.

ČAPLJINA 26.11. – 30.11.2020.

NEUM 30.11.2020.

RAVNO 1.12.2020.

Moguća su odstupanja od navedenih termina, ukoliko vremenske prilike i druge nepredviđene okolnosti budu tako nalagale.