ODRŽANA KONFERENCIJA O FORTIFIKACIJAMA NA TLU BIH DO 1918.
10-06-2024, 11:00

U organizaciji Arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta Džemala Bijedića Mostaru i Udruženja za modernu povijest Sarajevo, u hotelu Mostar održana je naučna konferencija pod nazivom Fortifikacije i vojne komunikacije na tlu BiH od antike do 1918.

Istaknuvši kvalitetnu suradnju tri institucije, direktor Arhiva Amir Kadribegović akcentirao je da je konferencija okupila 27 učesnika, profesora i istraživača iz BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, uz 30 učesnika iz History Festa. Tokom dva dana rada, obrađene su teme: vrste, način izgradnje, proširenja, nadogradnje, teritorijalni raspored i funkcije utvrda, pomoćni redovi i službe u utvrdama, pitanje vodoopskrbe, higijene i zdravstvene njege, svakodnevni život, kao i pitanje fortifikacija u narodnim pjesmama.

Inače, Arhiv HNK-a ove godine obilježava 70 godina svog rada i predmetna je konferencija jedan od devet događaja kojim će taj jubilej da bude obilježen. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.