PLATA POVEĆANA S MJESECOM APRILOM; 11 MILIONA KM BOLNICAMA I DOMOVIMA ZDRAVLJA
07-04-2022, 15:41

Na današnjoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Odluku o izmjenama Odluke o visini osnovice za obračun plate svim korisnicima Budžeta HNK za 2022. godinu. Time je Vlada potvrdila postignuti dogovor sa čelnicima šest sindikata budžetskih korisnika o ukupnom povećanju plata budžetskim korisnicima za 15 %. Rast ličnih dohodaka bit će ostvaren u dvije etape odnosno kroz dvije godine, u visinama od 8 u prvoj odnosno dodatnih 7 % u drugoj godini, a obuhvatit će otprilike 5500 budžetskih korisnika - osnovnih i srednjih škola, policije, pravosuđa, državnih službenika i namještenika.

Vlada je usvojila Odluku o mjerilima i odobravanju novčanih sredstava za osiguranje elemenata standarda za investicijsko ulaganje i investicijsko tekuće održavanje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti kao i za vršenje osnivačkih prava nad bolničkim zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač/suosnivač HNK za 2022. godinu. Tom Odlukom zdravstvenim ustanovama dodijeljeno je 8.000.000,00 KM i to: Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar 4.700.000,00 KM, Kantonalnoj bolnici ''Dr. Safet Mujić'' Mostar 2.136.000,00 KM i Općoj bolnici Konjic 1.164.000,00 KM. Također je usvojila Odluku kojom se domovima zdravlja u gradovima i općinama HNK  dodjeljuje ukupno 3.000.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava za nabavku metadona. Naime, Vlada i Ministarstvo, u saradnji s Centrom za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti Mostar i UNDP-om BiH, osigurali su sufinansiranje projekta usmjerenog na smanjenje ovisnosti o opijatima u HNK.
U tu svrhu izdvojit će se 100.000 KM za nabavku metadona za potrebe ovisnika registrovanih u Centru.

Vlada je dala saglasnost na Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac za period od 1.1. do 31.12. 2021. godine, te saglasnost na Plan rada Ustanove za period od 01.01. do 31.12.2022. godine.