PREMIJER HERCEG: DO KRAJA GODINE USVOJITI SVE NAJVAŽNIJE KANTONALNE FINANSIJSKE DOKUMENTE
02-12-2020, 13:07

„Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona čini napore kako bi, unatoč teškoj privrednoj i finansijskoj situaciji, do kraja tekuće godine usvojila najvažnije kantonalne finansijske dokumente, kao što je to činila zadnjih pet godina,   odnosno svake godine svoga mandata. Suočeni s krizom koju je uzrokovala pandemija koronavirusa, te padom javnih prihoda, preduzimamo sve potrebne korake kako bi se osiguralo redovno finansiranje svih obaveza. Kada govorim o najvažnijim finansijskim dokumentima, mislim na Dokument okvirnog Budžeta za period 2021. – 2023. godina, Budžet i Zakon o izvršenju Budžeta za narednu godinu, drugi rebalans Budžeta za ovu godinu, te finansijske planove vanbudžetskih fondova koji do 12. decembra trebaju dostaviti svoje prijedloge Vladi. Usvajanjem tih dokumenata završili bismo ovu tešku godinu obilježenu pandemijom, te osigurali sredstva za finansiranje redovnih potreba, za zajedničke institucije u zdravstvu, kulturi, sportu, medijima, sigurnosti i obrazovanju te za pomoć realnom sektoru-našoj privredi. Uzimajući u obzir složenost našega sistema, donošenje tih dokumenata je zahtjevan proces koji dodatno usložnjava zdravstvena i privredna situacija koja se reflektira na sva područja društva, a osobito na privredni i javni sektor. No, unatoč ozbiljnim teškoćama koje sam spomenuo i činjenici kako je nacrt Budžeta, predložen za narednu godinu, manji za cca. 17 miliona KM, činimo sve što je u našoj moći kako bismo podržali sve segmente života u HNK“ - kazao je dr. sc. Nevenko Herceg, premijer HNK u izjavi za FENU nakon današnje sjednice Vlade na kojoj je razmatrano više značajnih kantonalnih finansijskih dokumenata.