PREMIJER HERCEG U RADNOJ POSJETI OPĆINI ČITLUK
02-10-2018 09:15

Dr. sc. Nevenko Herceg,  premijer Vlade Hercegovačko –neretvanskog kantona, sa saradnicima, danas će boraviti u radnoj posjeti općini Čitluk. Posjeta će započeti obilaskom O.Š. Biletić Polje i ceste Biletić Polje – Čitluk, na kojoj se trenutno izvode radovi.
Zatim će uslijediti posjeta školama O.Š. Služanj i O.Š. fra Didaka Buntića Čitluk, te Općinskom sudu Čitluk.
Na kraju, premijer Herceg će posjetiti Općinu Čitluk, gdje će sastati s načelnikom Općine i njegovim saradnicima.

Izjave za medije planirane su u 14:45 sati u zgradi Općine.