PREMIJERKA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI POVODOM SVJETSKOG DANA SIGURNOSTI HRANE
07-06-2024, 12:57

Povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane, Agencija za sigurnost hrane BiH organizovala je u mostarskom hotelu Buna međunarodnu konferenciju ''Koncept jedinstvenog zdravlja: Trenutno stanje i izazovi za provođenje'', na kojoj se prisutnima obratila i premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač. Zahvalivši organizatoru što je odabrao Mostar i HNK za mjesto na kojem će biti razmotrene teme koje imaju važan uticaj na naše živote, zdravlje i budućnost, Buhač je naglasila da je Svjetski dan sigurnosti hrane samo direktan povod odnosno da je puno važnija činjenica da će Konferencija potaknuti na promišljanje o krucijalnim pitanjima današnjice.

- O sigurnosti hrane koju konzumiramo i koja se nudi potrošačima, dakle građanima ove zemlje, trebamo da vodimo brigu u kontinuitetu. Namirnice koje su nam nužne za život sama su osnova na kojoj počiva čitava struktura koju uokvirujemo imenicama: zdravlje, blagostanje, životna kvaliteta, stabilnost. Jasno je da državne institucije koje brinu o kvaliteti prehrambenih namirnica igraju važnu ulogu u zaštiti hrane, a time i zaštiti zdravlja sviju nas. Mi, u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, izradom i provođenjem zakonske regulative, redovnim inspekcijskim nadzorima nad proizvođačima i distributerima, kao i provođenjem niza analiza možemo puno napraviti. No, odgovornost nije samo na državnim institucijama, regulativama i organima vlasti. Kao i u brojnim pitanjima koja opterećuju našu savremenost, važno je podizanje nivoa svjesnosti i uključenje svakog pojedinca u procese koji će dovesti do bolje brige za naše javno zdravstvo i zdravlje svakog pojedinog čovjeka. A, nedvojbeno, jedno je usko povezano sa drugim – poručila je premijerka HNK-a.

Konferencija je organizovana uz podršku Evropske agencije za sigurnost rane i Razvojnog programa UN-a, u rad su uključeni predstavnici međunarodnih organizacija, nadležnih institucija za sigurnost hrane u zemljama EU-a i pretpristupnim zemljama te predstavnici nadležnih državnih i naučno-istraživačkih institucija te nevladinog sektora u BiH. Osim predavanja i plenarne rasprave o jedinstvenom zdravlju, predstavljene su i mogućnosti za unapređenje saradnje sa Evropskom agencijom za sigurnost hrane kroz projekte, jačanje kapaciteta i naučnu saradnju.