PREMIJERKA ZA AVAZ: OSNOVAT ĆEMO URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
18-02-2024, 9:55

Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač u intervjuu za vikend izdanje Dnevnog avaza, a povodom 100 dana rada kantonalne vlade, kaže da bi volila da prosudbu i ocjenu o rezultatima Vlade daju stanovnici odnosno javnost HNK-a. Akcentira da je glavnina vremena podređena suočavanju sa zatečenom situacijom i rješavanju ključnih, gorućih pitanja koje je Vlada nakon preuzimanja odgovornosti zatekla, poput tada aktuelnog štrajka.

- Zatekli smo situaciju u kojoj je bilo ozbiljnih socijalnih nezadovoljstava i najave štrajkova, što smo u dijalogu sa socijalnim partnerima uspješno završili. Suočili smo se i s nizom procesa koji su bili blokirani, prvenstveno dodjelom koncesija, potom procesom javnih nabavki, kao i imenovanjima na nekim upražnjenim ključnim pozicijama u kantonalnim institucijama, što smo uspješno otkočili. Zato, u svjetlu svega nabrojanog, lično sam zadovoljna načinom na koji smo odgovorili na sve te izazove – rekla je Buhač.

Koje ste izazove i probleme očekivali, a koje možda niste?

- Bila sam svjesna da je za uspješan rad potrebno puno dijaloga, puno kompromisa, međusobnog poštivanja i razumijevanja. Upravo je takav odnos unutar Vlade od početka uspostavljen i želim da istaknem da je saradnja među kolegama na odličnom nivou. Ako bi morala da izdvojim ono što me iznenadilo, onda je to situacija u kojoj smo zatekli kantonalni proračun. Iako je u javnosti prevladavala neka druga slika kojom sam se i lično vodila pri izradi Programskih smjernica, zatekli smo značajno drukčiju situaciju, uz značajna kreditna zaduženja, sudske presude koje nose velike finansijske iznose, kao i niz drugih obaveza za koje smo morali da iznađemo rješenje.

Usvojen je Budžet za ovu godinu. Možete li, ukratko, da obrazložite strukturu Budžeta?

- Budžet je produkt naše želje da na jedan drugačiji način upravljamo javnim finansijama. Posebno sam zadovoljna činjenicom da smo u ovaj budžet uspjeli da uključimo dio Programskih smjernica na tragu demografskih i mjera prema mladima.

Zaključkom Vlade HNK-a, prije dva mjeseca, prekinute su i poništene sve konkursne procedure za prijem državnih službenika i namještenika. Šta je razlog za to?

- Donijeli smo odluku da sve ranije započete procese stavimo izvan snage i, na temelju kvalitetne analize, napravimo plan prijema novih zaposlenika, poštujući i prioritete i finansijski okvir u koji se moramo da uklopimo. U toj priči je i najavljena reorganizacija u smislu utemeljenja i novih organizacijskih jedinica, prije svih Ureda za borbu protiv korupcije i Odjela za EU integracije.

Kako planirate da riješite zahtjeve nezadovoljnih sindikata u obrazovanju koji su najavili novi štrajk upozorenja?

- Teško biste našli nekog sretnijeg od mene ako stanje javnih prihoda bude takvo da budemo u mogućnosti da dodatno poboljšamo materijalne statuse svih budžetskih korisnika. Međutim, kao realna i odgovorna osoba, ne želim niti ću da obećam ništa za što nemamo jasnu finansijsku podlogu. Duboko vjerujem dao ćemo, u nastavku našeg dijaloga, svi objektivno da sagledamo stvarne budžetske mogućnosti i dogovorno iznalazimo realna i održiva rješenja.