PRIJEM PRIPRAVNIKA: VLADA HNK-A POZIVA PRAVNE SUBJEKTE NA SARADNJU-ODRAĐIVANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA
23-04-2024, 13:17

Nastavljajući aktivnosti oko brige za mlade visokoobrazovane osobe, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona poziva sve pravne subjekte registrovane u HNK-u da iskažu interes i potrebu za saradnjom u vezi sa prijemom pripravnika. U dopisu u kojem iskazujete interes za prijem pripravnika, potrebno je navesti sljedeće:

- stručna sprema osobe za čiji prijem iskazujete interes (VII. stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog stepena koje se vrjednuje sa 180 ECTS bodova odgovarajuće struke);

- poslovi radnog mjesta u skladu sa zanimanjem osobe koja se osposobljava za rad u struci – pripravnika;

- ime i prezime mentora te kratak plan mentoriranja.

Naime, u cilju omogućavanja što kvalitetnijeg obavljanja jednogodišnjeg pripravničkog staža i podrške poslovnim subjektima u HNK-u, Vlada će osigurati sve finansijske obaveze (plata i doprinosi) u vezi sa angažmanom pripravnika dok bi poslodavci bili dužni osigurati samo mjesto obavljanja pripravničkog staža i mentora.

Molimo zainteresovane pravne subjekte da se pisanim putem jave na adresu Vlade HNK-a (Stjepana Radića 3, Mostar) ili na e-mail adresu: vladahnz@tel.net.ba