Sjednice
26-09-2018, 15:03

Nastavljajući započete aktivnosti u vezano za rješavanje pravomoćnih sudskih rješenja, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na nedavno održanoj  85. sjednici, donijela Odluku o isplati potraživanja iz Budžeta HNK čime su riješena potraživanja za sve predmete čija je pravomoćnost utvrđena zaključno s danom 31.12.2013. godine.

Na tom tragu, danas je pravnim i fizičkim licima započela uplata još ukupno 1.360.000 KM za vansudske nagodbe.

Vlada je, svjesna koliko je naslijeđeni problem ozbiljna prijetnja finansijskoj stabilnosti Kantona,  2016. godine započela aktivnosti i donijela potrebne odluke kojima je, svima koji posjeduju ovršne sudske odluke na teret Budžeta, ponudila mogućnost vansudske nagodbe.

Do sada je za tu namjenu izdvojeno više od 10 miliona KM.

Inače, rješavanjem potraživanja do 2013. godine Vlada je ispunila dogovor postignut tokom pregovora sa sindikatima korisnika Budžeta, naročito sindikatima prosvjetnih radnika. 

12-09-2018, 15:10

Nastavljajući započete aktivnosti u svezi s rješavanjem pravosnažnih sudskih rješenja, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj,  85. sjednici donijela Odluku o isplati potraživanja pravnim i fizičkim licima iz Budžeta HNK za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 1.360.000 KM.

Donošenjem današnje Odluke riješena su potraživanja za sve predmete čija je pravomoćnost utvrđena zaključno s danom 31.12.2013. godine.

U raspravi je iznova istaknuto kako Vlada nastavlja rješavati problem koji se godinama akumulirao, postajući ozbiljna prijetnja finansijskoj stabilnosti Kantona. U traženju najboljih rješenja, Vlada je tokom 2016. godine započela aktivnosti i donijela potrebne odluke kojima je, svima koji posjeduju ovršne sudske odluke na teret Budžeta, ponudila mogućnost vansudske nagodbe, što se pokazalo kao vrlo dobar model koji se i današnjom Odlukom nastavlja.  

Inače, u 2018. godini Vlada je za ovu namjenu izdvojila više od 3 miliona KM.

12-09-2018, 13:06

Na nastavku današnje, 85. sjednice Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona  utvrdila je Prijedlog  Izmjena i dopuna Budžeta za 2018. godinu. Prije rasprave, Vlada je usvojila Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Budžeta u kojoj se ističu razlozi za Rebalans Budžeta, između kojih su najvažniji donošenje novih propisa, potpisani sporazumi kolektivnih ugovora i zakonskih odredbi.

Utvrđenim Rebalansom Budžeta stvoreni su i preduslovi za preuzimanje kreditnih obaveza za bolničke ustanove. Na taj način Zavodu zdravstvenog osiguranja omogućeno je da izmijeni Finansijski plan i usmjeri dodatna sredstva zdravstvenim ustanovama u HNK. Tokom rasprave istaknuto je kako je Vlada preuzimanjem kredita ispunila obavezu koju je preuzela tokom pregovora i potpisivanja kolektivnih ugovora sa sindikatima zdravstvenih i djelatnika u zdravstvu.

Takođe, Vlada je Rebalansom Budžeta omogućila završetak kupovine Hotela „Ero“ za smještaj kantonalnih institucija. Još jedanput je istaknuto kako je zajednički smještaj jedan od prioritetnih ciljeva Vlade, koji će doprinijeti efikasnijem radu i značajnom smanjenju troškova, te građanima omogućiti da na jednom mjestu dobiju sve potrebne usluge.

Iznova ističući punu spremnost za nastavak dijaloga sa socijalnim partnerima, Vlada je razmotrila Informacije o toku pregovora sa sindikatima prosvjetnih djelatnika, policijskih službenika i državnih službenika i namještenika. Ponovno je iskazana dobra volja da se, u okviru raspoloživih mogućnosti, poboljša materijalni položaj odnosno poveća plata svih korisnika Budžeta.

Vlada je usvojila i Odluku o dodjeli novčanih sredstava za javne kuhinje u ukupnom iznosu od 72.000,00 KM koja su dodijeljena Narodnoj kuhinji Crvenog križa Grada Mostara, Pučkoj kuhinji Mostar, Humanitarnoj organizaciji ''Merhamet'' Jablanica i Humanitarnoj organizaciji ''Caritas biskupija Mostar- Duvno i Trebinje – Mrkan'' Mostar.

Vlada je, takođe, usvojila Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba Stolac za period od 1.1. do 30.6.2018. godine". Obrazlažući Izvještaj, direktor Nikica Markić osobito je istaknuo odlučnu saradnju s resornim ministarstvom i Vladom, zahvalivši im i ovom prilikom lično i u ime štićenika na svemu što čine kako bi Dom imao sve uslove za kvalitetan rad. Na poseban način, naglasio je redovnost finansiranja, te činjenicu da je Vlada osigurala i dodatna sredstva za nastavak obnove i dogradnje Doma.