SKLOPLJENI SPORAZUMI O SARADNJI SA PRAVNIM FAKULTETIMA JAVNIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U MOSTARU
17-05-2024, 15:05

Ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK dr.sc. Goran Karanović potpisao je sporazume o saradnji sa Sveučilištem u Mostaru – Pravnim fakultetom i Univerzitetom „Džemal Bijedić“ u Mostaru – organizacionom jedinicom Pravni fakultet.

Potpisani sporazumi predviđaju izvođenje i realizaciju zajedničkih konferencija, seminara, kurseva, radionica; razmjenu znanja, iskustva i praktičnog rada; upoznavanje studenata pravnih fakulteta iz Mostara sa nadležnostima, organizacijom i načinom rada Ministarstva; međusobnu podršku i promociju; te uspostavljanje svih oblika saradnje koji su u skladu sa misijom i vizijom potpisnika Sporazuma uz obostranu i općedruštvenu korist.

Navedene aktivnosti dio su inicijative da se pravni fakulteti javnih visokoškolskih ustanova što više uključuju i u normativnu djelatnost organa uprave, kao i da se pravnim fakultetima Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru pomogne u jačanju njihove naučno-istraživačke djelatnosti.