TRI GODINE RADA VLADE HNK: VELIKI POMACI NA BOLJE
26-09-2018, 13:19

Svečanom sjednicom u Gradskoj vijećnici Grada Mostara, na kojoj su predstavljeni dosadašnji rezultati, obilježene su tri godine rada Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u ovom mandatu.

O najbitnijim projektima Vlade govorio je premijer dr. sc. Nevenko Herceg. Podsjećajući  kako je u istoj sali prije tri godine izložio svoj ekspoze i u njemu viziju i planove Vlade u mandatnom razdoblju, koje su neki smatrali preambicioznim, neostvarivim i nerealnim, naglasio je da je rad Vlade sve takve demantovao.

„Stanje koje smo zatekli nije bilo nimalo ohrabrujuće. Obaveze su premašivale stotinu miliona maraka, a nezadovoljstvo u prosvjeti, zdravstvu, obrazovanju, ali i drugim područjima bilo je vrlo ozbiljno. Radi toga smo već na konstituirajućoj sjednici, održanoj 28. septembra 2015. godine, pred sebe kao prioritetne ciljeve postavili finansijsko stabilizovanje Budžet, definisanje aktivnosti i mjera na povećanju prihodovne strane Budžeta, te provođenje usvojenih programa mjera štednje. Na tom smo tragu, prvi put od utemeljenja HNK priredili smo Budžet i Zakon o izvršenju Budžeta HNK za 2016. godinu koji su u Skupštini usvojeni u tekućoj za iduću godinu. Istovremeno usvojeni su i finansijski planovi izvanbudžetskih korisnika (Službe za zapošljavanje, Zavoda zdravstvenog osiguranja i Fonda za zaštitu okoliša HNK), čime je prvi put ministarstvima, upravama, kabinetima i izvanbudžetskim korisnicima omogućeno nesmetano poslovanje od 1. januara naredne godine. Uspostavljenu dobru praksu usvajanja budžeta i finansijskih planova u tekućoj za sljedeću, Vlada je nastavila i u narednim godinama.

Radeći dosljedno na jačanju fiskalne stabilnosti i održivosti javnih finansija, Vlada je u 2017. godini prvi put ostvarila značajan višak sredstava u Budžetu, koji je preusmjeren za različite razvojno-socijalne programe, jedinicama lokalne samouprave za komunalnu i cestovnu infrastrukturu, visokoškolskim i znanstvenim ustanovama, zdravstvenim ustanovama i staračkim domovima, kulturnim i sportskim institucijama, privredi, poljoprivredi i turizmu, te na izmirenje obaveza za izvršne sudske presude“, rekao je premijer Herceg.

Naglasio je, kako je razvoj Kantona, definisan brojnim usvojenim strateško-planskim dokumentima, od kojih je naročito istaknuo Integriranu Strategiju razvoja za razdoblje 2017.-2020. godina, koja je donesena prvi put, te definiše ključne sektore ekonomskog i privrednog razvoja.

„Ako je po nečemu Vlada prepoznatljiva onda je to naš pristup prema obrazovanju i mladima. Uz činjenicu da oko 82 miliona KM izdvajamo za obrazovanje, mi smo u ove tri godine samo u obnovu školskih objekata uložili dodatnih preko 10 miliona KM. Preuzeli smo u cjelini od naših općina finansiranje prevoza učenika u osnovnim školama za što dodatno izdvajamo oko 3 miliona KM. Također, više od 300 mladih dobilo je priliku da odradi pripravnički staž u kantonalnim tijelima uprave, čime im je omogućeno prvo radno iskustvo. Ovih dana okončavamo i konkursnu proceduru za izbor još 40 pripravnika, koji će uskoro početi raditi u tijelima Vlade.

Mlade potičemo i kroz podršku sportu, pa i kulturi. Mislim da smo tokom mandata izravno pomogli više od 500 sportskih i kulturnih institucija, te manifestacija“, rekao je premijer Herceg.

Osvrnuo se i na izuzetno visok nivo socijalnog dijaloga, što je rezultiralo potpisivanjem kolektivnih ugovora i povećanjem plata u obrazovanju i zdravstvu, a uskoro policiji, te državnim službenicima i namještenicima.

Takođe, govorio je o prvi put donesenom Zakonu o zaštiti porodice s djecom, za čiju se provedbu na godišnjoj razini obezbjeđuje oko 5.500.000 KM,  brizi za boračku populaciju, radu MUP-a na održavanju primjerenog stanja javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine, provođenju različitih infrastrukturnih projekata, te razvojnoj dimenziji Budžeta koja se ogleda u podsticanju poljoprivrede, turizma i privrede.

„Zaokružujući pregled našeg trogodišnjeg rada, mogu s ponosom reći kako je Vlada ostvarila ciljeve koje smo izložili pred skupštinskim delegatima prije tri godine.  Na poseban način mogu reći kako je Vlada - Vlada svih jedinica lokalne samouprave, te uz obnovu javnih objekata, finansiranje prevoza učenika i infrastrukturne radove, što nije njena zakonska obaveza, podržava brojne projekte od interesa za općine i Grad Mostar. Sinergijom djelovanja s vodstvom naših općina, te dionicima svih segemenata društva – obrazovanja, nauke, kulture, sporta i drugih iz svih područja djelovanja Vlade, ostvaren je evidentan napredak koji je Vlada do kraja mandata, već utvrđenim instrumentima, odlučna podići na još viši nivo.

Svijetla obraza i uzdignute glave možemo na svakom pedlju HNK stati pred svakog građanina, jer nam naši rezultati to daju za pravo“, zaključio je premijer Herceg.

O radu svakog pojedinačnoga resora govorili su ministri u Vladi: dr. sc. Goran Opsenica, dr.sc. Rašid Haždović, Suad Balić, Ajdin Teletović, Stjepan Krasić, Željko Laketić, Oliver Soldo, Adnan Faladžić,  Donko Jović, Suad Hasandedić i Slađan Bevanda.

Ministri su, kroz svoja izlaganja, predstavili najbitnije projekte i aktivnosti u trogodišnjem razdoblju, složivši se s ocjenom premijera Hercega kako je postignut veliki napredak na svim područjima  djelovanja Vlade.

Cjelovito izlaganje premijera Hercega možete vidjeti u priloženim dokumentima.

 

 

 

 

 

 

 

 

File govor-predsjednika_hercega.docx