13-05-2020, 18:18

Na današnjoj, 121. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, pri utvrđivanju  Nacrta Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih koronavirusom (COVID-19) i podršci privredi na području HNK, zadužila međuresornu komisiju da razmotri danas iznesene primjedbe radi utvrđivanja Prijedloga Zakona i njegova upućivanja u hitnu skupštinsku proceduru.

Istaknuto je kako Zakon predviđa niz konkretnih i kvalitetnih rješenja kojima će biti subvencionisani lični dohodci, održavana poticajna politika u strateškim privrednim granama – poljoprivreda, vodoprivreda, turizam, preduzetništvo, cestogradnja i dr., čime se otvara prostor za oporavak i sprječava dalji gubitak radnih mjesta, uz očuvanje demografske slike HNK. Takođe, Zakonom se sistemski obrađuje rješavanje ekonomskih posljedica pandemije. U prvom redu, riječ je o podršci zadržavanja radnih mjesta u djelatnostima direktno pogođenim zabranom rada. Naime, preuzet će se subvencionisanje najniže plate za desetak hiljada pogođenih radnih mjesta u ugroženim privrednim sektorima, čime se direktno rasterećuju jedinice lokalne samouprave od toga izuzetnog finansijskog izazova, ali se istovremeno od njih očekuje da, projektima i programima na svom nivou, daju maksimalan doprinos normalizaciji ukupne situacije u Kantonu. Zakonom je otvoren prostor i za druge subvencije u privredi, uz jasno definisane uslove. Utvrđena su oslobađanja od određenih fiskalnih i parafiskalnih nameta (oslobađanje od plaćanja dijela tekuće koncesijske naknade i naknade za zakup poljoprivrednoga zemljišta, plaćanja boravišne takse i članarine Turističke zajednice te plaćanja drugih administrativnih taksi) kao poticaj privredi i povećanju konkurentnosti na tržištu. Takođe, Zakon definiše i budžetske i vanbudžetske uštede, u smislu konkretnih umanjenja plata izabranih i imenovanih dužnosnika u HNK. Predviđeno je i osnivanje stabilizacijskog fonda, s posebnim podračunom, a pravo na subvencionisanje moći će ostvariti poslovni subjekti kojima je zabranjen rad tokom borbe protiv pandemije, uz uslov da imaju izmirene obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plate i da nisu otpuštali radnike za vrijeme trajanja zabrane rada. Vrijeme trajanja subvencionisanja najniže neto plate bit će od dana početka zabrane rada do vremena prestanka zabrane za svaku pojedinu djelatnost.

Vlada je, takođe, razmatrajući Nacrt Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2020. godinu zadužila Ministarstvo finansija da, uvažavajući iznijete prijedloge sa današnje sjednice,  pripremi konačan prijedlog Rebalansa.

Na današnjoj sjednici Vlada je, zbog poboljšane epidemiološke situacije, donijela Odluku o prihvatanju sporazumnog raskida ugovora s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u vezi sa projektom „Odgovor na COVID-19“. U obrazloženju Odluke naglašeno je kako je Vlada ranije uplatila 1.000.000 KM, odnosno 578.703,70 USD za sufinansiranje Projekta, ali budući da je potrošeno samo 18.760,71 USD preostali dio od 559.942,99 USD UNDP bit će vraćen u kantonalni budžet. Istaknuto je, takođe, kako je iskazana obostrana spremnost za daljim nastavkom saradnje na provođenju programa i projekata od obostranog interesa.

Nastavljajući aktivnosti oko kupovine Hotela “Ero“ u Mostaru za smještaj kantonalnih organa uprave, Vlada je danas donijela odluku kojom je osigurala sredstva za plaćanje poreza na promet nepokretnosti. Istaknuto je kako se radi o 527.507,20 KM koji su prihod Grada Mostara.

Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede zaključno s 31.12.2019. godine. Istaknuto je kako su provedene procedure i stvoreni uslovi za sklapanje ukupno 15 ugovora o dodjeli koncesije.

Vlada je, takođe, usvojila i Informaciju o izvršenju  Programa utroška sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđenih Budžetom HNK s pozicije ''Namjenska sredstva vodnih naknada'' za 2019. godinu. Istaknuto je kako su iskazane potrebe gradova i općina za finansiranjem objekata i radova iz oblasti vodoprivrede jako velike. U pravilu se radi o infrastrukturnim objektima za čiju izgradnju jedinice lokalne samouprave ne mogu osigurati potrebna sredstva.

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu Inspektorata Ministarstva privrede za 2019. godinu  u kojem su istaknute najčešće pojave kršenja propisa i problema u pojedinim područjima nadzora, te dati prijedlozi za poboljšanje efikasnosti.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite, te Izvještaj o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstva na području HNK  za 2019. godinu.

 

 

 

12-05-2020, 12:50

S obzirom na najavljenu drugu etapu u popuštanju protuepidemijskih mjera na nivou cijele F BiH, i na današnjem koordinacijskom sastanku predstavnika Vlade i Kantonalnog štaba civilne zaštite HNK razmatrane su potrebne mjere priprema za početak rada niza djelatnosti.

Na tom tragu, Zavod za javno zdravstvo HNK zadužen je izraditi precizne smjernice za prilagodbu rada predškolskih odgojno-obrazovnih ustanova, potom ugostiteljskih objekata, autoškola i srodnih djelatnosti kojima će krajem ove sedmice  biti omogućen rad.

Podrobnije o tome, kao i o vitalnom pitanju načina završetka tekuće školske i akademske godine u HNK, na sutrašnjoj konferenciji za novinare govorit će dr. sc. Rašid Hadžović, kantonalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta. O epidemiološkim smjernicama za rad pobrojanih djelatnosti sutra će govoriti prim. dr. Nermin Avdić, direktor Zavoda za javno zdravstvo HNK.

Razmatrajući važnost turističkog sektora za ukupnu privredu HNK, s  Koordinacijskog organa  danas je upućen poziv Federalnom štabu civilne zaštite da se hitno donese odluka o odobravanju rada turističko-ugostiteljskim objektima s manjim smještajnim kapacitetima, uz obavezu poštivanja pratećih protuepidemijskih mjera.

11-05-2020, 14:20

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-nertevanskog kantona u izjavi za FENU rekao je da je u završnoj fazi proces izrade Rebalansa Budžeta za 2020. godinu i donošenja Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (Covid-19), odnosno tzv. koronazakona u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK).

Premijer Herceg istaknuo je kako je za njihovu kvalitetnu razradu i konačno usaglašavanje očekivano trebalo nešto više vremena nego u nekim drugim kantonima.

- Prije svega, čekali smo na rješenja viših nivoa. Jasno je kako, kod donošenja ovako ozbiljnih zakonskih rješenja, treba uzeti u obzir sve specifičnosti HNK-a, od činjenice da smo pandemijom najpogođeniji Kanton i da nam je veliki dio privredepogođen donesenim mjerama, do potrebe i političkoga usaglašavanja prije konačnog stavljanja zakonskog rješenja na glasanje pred članove Vlade i Skupštine. Međutim, sada već, u samoj završnici, mogu bez zadrške reći kako će HNK dobiti jedan od kvalitetnijih, inovativnijih i sadržajnijih koronazakona u zemlji. Imat ćemo zakon s nizom konkretnih rješenja kojima subvencionišemo desetak hiljada ličnih dohodaka, održavamo poticajnu politiku u strateškim privrednim granama, značajno ublažavamo teret pogođenih privrednih grana kojima otvaramo prostor za oporavak i sprječavamo dalji gubitak radnih mjesta, čuvajući tako i demografsku sliku HNK-a – istaknuo je Herceg.

Prema njegovim riječima, Zakon sistemski obrađuje rješavanje ekonomskih posljedica pandemije, u nekoliko smjerova. U prvom redu, riječ je o podršci zadržavanju radnih mjesta u djelatnostima direktno pogođenim zabranom rada.

- Od početka sam upozoravao kako će federalni "korona zakon", u obliku u kojem je usvojen, glavninu tereta krize prebaciti na kantone, gradove i općine. Sada kada je to tako, HNK će se predloženim zakonskim rješenjem postaviti krajnje odgovorno, potpuno razumijevajući finansijsku situaciju u pojedinim gradovima i općinama. Naime, idemo sa namjerom da Kanton preuzme subvencionisanje najniže plate za desetak hiljada pogođenih radnih mjesta u ugroženim privrednim sektorima, čime direktno rasterećujemo naše jedinice lokalne samouprave od ovoga iznimnog finansijskog izazova – pojašnjava prvi čovjek izvršne vlasti u HNK-u.

Zakonom je, dodaje, otvoren prostor i za druge subvencije u privredi, uz jasno definisane uslove. Utvrđena su oslobađanja od određenih fiskalnih i parafiskalnih nameta (oslobađanje od plaćanja dijela tekuće koncesijske naknade i naknade za zakup poljoprivrednoga zemljišta, oslobađanje od plaćanja boravišne takse i članarine Turističke zajednice te oslobađanje od plaćanja drugih administrativnih taksi), kao poticaj privredi i povećanje konkurentnosti na tržištu.

- To je od posebnog značaja za ugostiteljstvo i turizam, ali i nedirektan poticaj i jedinicama lokalne samouprave da rade na oslobađanju odnosno ukidanju ili barem smanjenju njihovih parafiskalnih nameta – kaže Herceg.

Predloženi „korona zakon“ HNK-a definiše i budžetske i vanbudžetske uštede, u smislu konkretnih umanjenja plata izabranih i imenovanih dužnosnika u HNK-u za 20 %, umanjenja naknada za članstva u kantonalnim komisijama za 50 %, kao i umanjenja naknada za članstva u nadzornim i upravnim odborima i drugim kolektivnim upravljačkim organima koje imenuju Skupština ili Vlada za 50 %. Isti pristup očekuju i od kantonalnih vanbudžetskih fondova.

- Jako je važna stavka i osnivanje stabilizacijskog / garantnog  fonda, sa posebnim podračunom, putem kojeg ćemo subvencionisati preduzetništvo i obrt, turizam i ugostiteljstvo, isplaćivati tekuće transfere i osiguravati garancije za kamate na preduzetničke kredite – zaključio je kantonalni premijer, napominjući kako će pravo na subvencionisanje moći ostvariti oni poslovni subjekti kojima je zabranjen rad tokom borbe protiv pandemije, uz uslov da imaju izmirene obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plate zaključno sa februarom ove godine i da nisu otpuštali radnike za vrijeme trajanja zabrane rada.

Vrijeme trajanja subvencionisanja najniže neto plate bit će od dana početka zabrane rada do vremena prestanka zabrane za svaku pojedinu djelatnost.

 

 

 

11-05-2020, 11:03

Na današnjem redovnom koordinacijskom sastanku predstavnika Vlade i Kantonalnog štaba civilne zaštite HNK zaključeno je kako nema razloga za daljim odgađanjem u popuštanju mjera zabrane rada vrtićima, ugostiteljskim objektima, autoškolama i sličnim djelatnostima kojima je u proteklom periodu zabranjen rad.

Na tom tragu, Koordinacijski organ zatražio je hitno očitovanje resornih ministarstva u HNK te od Zavoda za javno zdravstvo HNK izradu preciznih epidemioloških uputa za organizaciju rada svake od nabrojanih djelatnosti.

Zaključeno je kako je realno očekivati da federalni i kantonalni štabovi  tokom ove sedmice donesu  naredbe o početku rada vrtića, autoškola i ugostiteljskih objekata, isključujući noćne klubove.

Takođe, zaključeno je kako će Kantonalni štab civilne zaštite HNK uputiti zahtjev Oružanim snagama BiH za dezinfekciju općina i gradova u HNK, posebno  Konjica, Jablanice, Mostara i Čitluka.

08-05-2020, 14:42

Na današnjoj, 120. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona razmatrala je prijedlog mjera za ublažavanje negativnih posljedica pandemije koronavurisa na privredu. Ponovo je istaknuto kako je, uz napore koje je, zajedno sa zdravstvenim radnicima, Štabom civilne zaštite i drugim dionicima, dala u zaustavljanju širenja koronavirusa, Vlada kontinuisano radila i na izradi konkretnih mjera za pomoć privredi. U tom kontekstu pristupilo se izradi Izmjena i dopuna, odnosno Rebalansa Budžeta o kojemu su, kao i o drugim mjerama koje će, moguće, biti pretočene u kantonalni tzv. koronazakon, članovi Vlade, na današnjoj sjednici, raspravljali. Budući da se radi o vrlo kompleksnim i finansijski značajnim temama, a u cilju donošenja što kvalitetnijih rješenja, zaključeno je kako će, o ovim temama, biti nastavljena rasprava i na narednoj sjednici Vlade koja je zakazana za ponedjeljak.

Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o administrativnim taksama sa tarifom administrativnih taksi HNK koji će biti upućen u dalju skupštinsku proceduru. Istaknuto je kako se izmjene odnose na takse koje se odnose na područje industrije, energije, rudarstva i geologije.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite usvojena je Odluka o odobravanju utroška 34.850,00 KM za finansiranje projekata socijalne politike. Novčana sredstva namijenjena su za finansiranje nabavke potrebnih sredstava za dezinfekciju prostora i lične higijene korisnika smještenih u ustanovama socijalne zaštite.

Takođe, Vlada je dala saglasnost na Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac za 2019. godinu.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva privrede, usvojila odluke o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za četiri elektroenergetska objekta na području Općine Ravno. Takođe, Vlada je razmotrila i prihvatila informacije Ministarstva o realizaciji prometa naftnih derivata i o realizaciji elektroenergetske bilance za 2019. godinu, te usvojila planove prometa naftnih derivata i proizvodnju i potrošnju električne energije za 2020. godinu.

Vlada je razmotrila i Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK o realizaciji kantonalnih novčanih podrški za 2019. godinu. Istaknuto je kako su sredstva za realizaciju Programa podrški osigurana u Budžetu 2019.  iznosila 1.258.00,00 KM. Modeli podrški bili su: biljna i animalna proizvodnja, investicijska ulaganja kao i ostale vrste poticaja-interventna sredstva.

 Imajući u vidu povoljniju epidemiološku situaciju, Vlada je usvojila Zaključak kojim se državnim službenicima i namještenicima u kantonalnim organima uprave, upravnim organizacijama i stručnim službama i uredima, radno vrijeme organizira kao i prije proglašenja stanja nesreće uzrokovane koronavirusom, odnosno od 8 do 16 sati.

15-05-2018, 10:12

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je primio Ivana Klepića, evropskog prvaka u teškoj kategoriji i Ivonu Ćavar, osvajačicu brončane medalje na nedavno održanom 53. Evropskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu.

Premijer Herceg čestitao je reprezentativcima na postignutim rezultatima, istaknuvši kako ga, kao dugogodišnjeg sportskog djelatnika, vesele uspjesi hercegovačkih sportaša na međunarodnim takmičenjima.

„Izuzetno mi je drago što su vaš trud i upornost još jednom nagrađeni najvišim odličjima. Sportaši, kao što ste vi, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvanski kanton. Stoga Vlada, u skladu sa mogućnostima, podržava i podržavat će vaš rad, ali i rad drugih sportaša i sportskih klubova u HNK“, rekao je premijer Herceg.

„ Jako sam ponosan na sebe zbog činjenice da je ovo moje prvo Evropsko prvenstvo. Posebno mi je drago da sam obradovao meni bliske ljude, ali i one koje nisam nikada upoznao. Planiram nastaviti s radom i nadam se kako ću i u budućnosti moći opet obradovati i bližnje i javnost u BiH koja voli i prati sport. Moj krajnji cilj su Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine“, rekao je evropski prvak Klepić.

„Prezadovoljna sam ostvarenim rezultatom. Polovicu sezone sam posvetila ostvarenju evropske medalje i evo uspjela sam u tomu“, rekla je brončana Ćavar.

Miroslav Klepić, trener Sveučilišnog karate kluba „Neretva“ i Zdenko Klepić, predsjednik Karate saveza BiH, upoznali su premijera Hercega s radom, aktivnostima i planovima Kluba i Karate saveza.

07-05-2018, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona uputio je čestitku Hrvatskom sportskom klubu ''Zrinjski''  na osvajanju titule nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji:  

Hrvatski sportski klub ''Zrinjski'' na najljepši način ispisuje nogometnu istoriju  Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad ''Širokim Brijegom'' treći puta uzastopce osvojili ste titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što dosad nije uspjelo niti jednom drugom klubu.

Stoga, svim fudbalerima, Stručnom stožeru na čelu s Blažom Sliškovićem, Upravi i navijačima HSK ''Zrinjski'',  lično i u ime Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona, od svega srca čestitam!

Osvajanjem još jednoga naslova prvaka,  šestog u ''Premijer ligi Bosne i Hercegovine'',  iznova ste potvrdili kako se predanim radom, odricanjem i vjerom u sebe postižu vrhunski rezultati.
Zbog svega toga i jeste najbolja momčad u državi!

U očekivanju da i u europskim natjecanjima koja su pred vama dostojanstveno i uspješno zastupate svoj grad Mostar, Hercegovačko – neretvanski kanton i  BiH - želim Vam puni uspjeh, te puno sportske sreće i svakoga dobra.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.