22-12-2022, 11:24

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona danas raspravlja o Vladinim izmjenama i dopunama Budžeta za tekuću te o Nacrtu Budžeta HNK za 2023. godinu. Također, na dnevnom redu su Izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK, kao i Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Kantona za realizaciju projekta izgradnje, obnove i opremanja tri bolnice u HNK.

Tim povodom dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona za Fenu podsjetio je na činjenicu da njegova vlada uspijeva sve ove godine održati pozitivnu praksu usvajanja svih važnih finansijskih dokumenata za narednu godinu prije isteka tekuće, što omogućuje stabilno i sigurno finansijsko funkcionisanje cijelog društva već sa početkom kalendarske godine.

- Izgradili smo stabilan i siguran kanton. Riznica nije puna, ali nije ni prazna. Budžet i dalje skrbi za sve socijalne aspekte života, ali ima i snažnu razvojnu dimenziju, a kako o od skupštinskih poslanika očekujem podršku po svim današnjim tačkama, tako i saglasnost za zaduženje kod Razvojne banke od 15 miliona KM za dovršetak vitalnih projekata izgradnje i opremanja nove zgrade Klinike za dječje bolesti (Pedijatrije) SKB-a Mostar i niza odjela dvaju preostalih bolnica u HNK, u Mostaru i Konjicu, budžet za narednu godinu u konačnici će nadmašiti Budžet HNK za 2022. – komentirao je Herceg, istaknuvši kako su pred Skupštinom Izmjene i dopune Budžeta u iznosu od 325.500.000 KM.

- Tim je dokumentom Vlada potvrdila odgovornost u radu i racionalnost u upravljanju javnim finansijama. Njime pravimo još snažniji iskorak, dajemo punu podršku jedinicama lokalne samouprave za njihove ideje usmjerene razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima, ali i na svim drugim poljima. Njime potičemo privredu, poljoprivredu, turizam, povećavamo primanja svih budžetskih korisnika. Na primjer, osim svih zakonom utvrđenih obaveza, predvidjeli smo i šest miliona KM na ime dodatne podrške budžetskim korisnicima, uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Potaknuti spomenutom krizom, predvidjeli smo i dodatnih tri miliona KM na ime podrške domovima zdravlja u Kantonu – ističe premijer HNK.

Pojasnio je kako je, rebalansom Finansijskog plana ZZO-a, predviđeno i dodatnih 13 miliona KM za zdravstvene ustanove, te je i ovom prilikom javno pozvao poslodavce i osnivače bolnica i domova zdravlja u HNK da ih tih sredstava, ukupno 16 miliona KM, omoguće isplatu podrške i zdravstvenim djelatnicima koji opravdano traže svoja prava, ali na pogrešnoj adresi.

- Ovo treba jasno iskomunicirati. Kanton nije osnivač tih ustanova, a kontinuirano iznalazi načine osiguranja dodatne finansijske podrške i bolnicama i domovima zdravlja. U ovih 16 miliona, koji su dodatni plus na sve što je za zdravstvo izdvojeno u 2022. godini, ima dovoljno prostora i za podršku  zdravstvenim djelatnicima, gdje mislim na onaj iznos od 1.080 KM po korisniku, ali i za podmirenje niza drugih obaveza i tekućih troškova – precizirao je Herceg.

Premijer HNK podsjetio je kako su prošle sedmice izmirili gotovo tri miliona KM na ime nabavke udžbenika za sve osnovnoškolce, od čega su u potpunosti rasteretili sve općine i gradove. Nastavljaju i sa podrškom za naučnike, potom za projekte dva univerziteta, ustrajavaju u stipendiranju i subvencioniranju više od 2.500 studenata, a i ove će godine u kantonalne organe i ustanove primiti značajan broj pripravnika koji će tako steći svoja prva radna iskustva.

- U ovim izmjenama i dopunama planirali smo sredstva kojima kontinuirano poboljšavamo materijalni status korisnika koji svoja prava ostvaruju na osnovu Zakona o zaštiti porodice sa djecom. Nastavljamo brinuti za borce i potvrđujemo spremnost da svima njima, osobito preduzetnicima iz te populacije, osiguramo podršku za njihove razvojno-poduzetničke projekte. Uspjeli smo riješiti pitanje osiguranja naših vjerskih službenika, pomažemo obnovu i rekonstrukciju vjerskih objekata. Značajna sredstva planiramo za rekonstrukciju i investicijsko održavanje pravosudnih, policijskih i zdravstvenih te školskih i sportskih objekata i infrastrukture. Kroz projekat energetske efikasnosti, obnovili smo na desetine objekata i sve smo bliže cilju, a to je obnova svih javnih objekata u HNK – dodao je premijer, dotaknuvši se i nasljeđenih obaveza po pravomoćnim sudskim rješenjima i vansudskim nagodbama.

- Te obaveze sustavno izmirujemo po dinamici koja je dogovorena sa našim socijalnim partnerima, a ova vlada nije generirala stvaranje niti jedne nove presude po osnovama bilo koje povrede radničkih prava. Ponosan sam na izvrsne odnose sa sindikalnim organizacijama korisnika kantonalnog budžeta. Sa svima imamo sklopljene nove kolektivne ugovore, s nizom novih i značajno unaprjeđenih radničkih prava – komentirao je Herceg poručivši kako Vlada u potpunosti ispunjava sve obaveze preuzete tim kolektivnim ugovorima, potpuno opredijeljena uspješno odgovoriti krizama i, povrh svega, zaustaviti odljev mladih i visokoobrazovanih osoba.

- Na kraju, vezano za Nacrt Budžeta za 2023., po svojem ukupnom iznosu i strukturi, na tragu je Vladina obećanja s početka mandata. Mi vodimo odgovornu politiku i poduzimamo mjere koje funkcioniranje Kantona usklađuju sa realnim mogućnostima i potrebama, odnosno koje su zaustavile raniju praksu budžetskog deficita te doprinjele konsolidiranju stanja na polju kantonalnih javnih finansija. K tome, budžet su učinile razvojnim, sačuvavši i unaprijedivši i njegovu socijalnu dimenziju. Pred poslanicima je danas uravnotežen budžet koji se zasniva na realnoj projekciji prihoda i sa njima uravnoteženim rashodima. Projicirani rashodi s jedne strane rezultat su uvažavanja realnih zahtjeva budžetskih korisnika, a sa druge rezultat ostvarenja Budžeta u 2022. godini – dodaje Herceg, uz napomenu kako Nacrt donose u vrijeme kada smo suočeni s vrlo ozbiljnom privrednom krizom koja se ogleda u evidentnim poskupljenjima životnih namirnica i drugih proizvoda.

- No, unatoč tome, uvjeren sam kako je planiran realno i kako ćemo zadržati stabilnost javnih finansija i u godini koja je pred nama. Uz to, u ovom smo dokumentu zadržali postojeći nivo prava, a u skladu sa projekcijom rasta prihoda ojačali smo razvojnu dimenziju kroz planiranje sredstava za poticaje i podrške. Uvjeren sam kako će poslanici danas konstruktivno raspravljati o predloženim dokumentima, kako ćemo ih zajednički unaprjediti i osigurati njihova usvajanja do kraja godine čime ćemo osigurati i realizaciju obaveza koje su vezane za usvajanje, prije svega, Rebalansa budžeta za 2022. – zaključio je Herceg, poručivši kako od poslanika očekuje prepoznavanje važnosti ovako utvrđenoga Prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta za 2022. i Nacrta budžeta za 2023. i kako će oba dokumenta dobiti punu podršku kako bi Vlada uspjela odgovoriti izazovima i zadaćama koje su pred njom i svima nama. 

https://fena.ba/article/1299361/herceg-od-skupstinskih-zastupnika-danas-ocekujem-punu-potporu-vitalnim-dokumentima-za-stabilan-razvojni-put-hnz-a

21-12-2022, 12:56

„Kroz Projekat „Energetske efikasnosti“ ostvarujemo višestruku korist. Osim utopljavanja objekata i značajnog smanjenja troškova za potrebe grijanja i hlađenja, sadržajno i vizuelno uređujemo objekte, čineći ih ugodnijima za život i rad. Također, dobijamo jedno potpuno novo ambijentalno uređenje naših sredina, osobito onih urbanih, značajno podižemo standarde boravka i rada u obnovljenim objektima, a sve to zajedno opet podiže nivo kvalitete življenja u našim gradovima i općinama“ rekao je dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona na svečanosti povodom završetka radova na objektima koji su u okviru projekta „Energetske efikasnosti“ implementirani u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar .

U obraćanju je istaknuo kako je Vlada HNK zacrtala cilj obnoviti sve javne objekte u HNK i dodao kako je u realizaciji tog cilja ostvarena izuzetna i hvale vrijedna saradnja sa Federalnim ministarstvom prostornoga uređenja.

„Poseban rezultat naše saradnje ogleda se i u činjenici da su se i druge institucije, a među njima i SKB Mostar, uključili u realizaciju ovog projekta. Stoga, u lično i u ime Vlade HNK, svima koji su doprinjeli da se obnovom ovih objekata za još jedan korak primaknemo našem osnovnom cilju – obnovi svih javnih objekata u našem kantonu – od srca iskreno čestitam, a djelatnicima ove zdravstvene ustanove želim ugodan boravak u obnovljenim i utopljenim prostorijama.“ zaključio je premijer Herceg.

Inače, svečanost je upriličena povodom završetka radova na objektima koji su u okviru projekta „Energetske efikasnosti“ implementirani u SKB-u Mostar, a to su: Klinika za unutrašnje bolesti sa centrom za dijalizu, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinika za infektivne bolesti, Klinika za kožne i spolne bolesti, Centar za kliničku farmakologiju i Uprava SKB-a Mostar za što je utrošeno više od 1,9 miliona KM.

20-12-2022, 14:29

Nakon što je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na sjednici održanoj 6. decembra, a na prijedlog resornog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, usvojila Informaciju o zaključenim ugovorima s izabranim ponuđačima te Odluku o odobravanju i utrošku dijela novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022. godinu sa pozicije „Grant školama za nabavku udžbenika“, danas je Ministarstvo finansija školama uplatilo iznos od 2.594.772,10 KM. 

Uplaćena sredstva škole će doznačiti izabranim dobavljačima. Time će biti realizovan najveći dio vladina projekta  nabavke besplatnih udžbenika za učenike svih 9 razreda osnovnih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

„Izražavam zadovoljstvo da smo današnjom uplatom završili jedan iznimno značajan projekat na koji sam lično, ali i cijela Vlada, ponosan. Podsjetit ću, škole su provele potrebne procedure, a Vlada je osigurala sredstva kako bi svih 16.195 učenika naših osnovnih škola dobilo besplatne udžbenike. Na ovaj smo način postigli dva vrlo važna cilja: značajno rasteretili jedinice lokalne samouprave ovih troškova i, što je puno važnije, troškova rasteretili porodice koje imaju djecu u osnovnoj školi.“ rekao je premijer Herceg. 

19-12-2022, 14:01

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona i dr. Mario Kordić, gradonačelnik Grada Mostara danas su u Hotelu Mostar priredili svečani božićno-novogodišnji prijem.

U pozdravnom govoru premijer Herceg istaknuo je kako ga ovakvi susreti raduju osobito jer je iza nas teški period pandemije koji je spriječio ovakve susrete.

„Iskreno i od srca vas pozdravljam i zahvaljujem na vašem dolasku kako bismo zajedno ispratili godinu koja je na izmaku, te si međusobno čestitali i poželjeli sretne praznike koji su pred nama.

Ovaj me susret raduje iz još jednog razloga. Usudim se reći kako je iza nas ono najteže vrijeme kada je u pitanju nesretna pandemija koja nas je spriječila na ovakav se način susresti kroz protekle dvije godine. Međutim, čovjek je zaista stijena, sposobna preživjeti iznimna vremena i velika iskušenja.

Za nas vjernike Božić je najradosniji katolički praznik, praznik vjerničkog i porodičnog zajedništva, praznik milosti i nade, bliskosti i razumijevanja. To potvrđuje i naše današnje druženje. Zato, na poseban način zahvaljujem vama, dragi prijatelji koji na drugačiji način slavite Boga, i vama koji se ne smatrate vjernicima. Svi ste vi danas ovdje kako biste s nama podijelili prazničnu radost i ove poruke zajedništva.

Godina na izmaku bila je izazovna, ali usudim se reći i uspješna zahvaljujući našem zajedničkom i timskom radu, zahvaljujući razumijevanju, spremnosti na kompromise i neupitnom međusobnom poštivanju. Naravno, kao i svaki tim, imali smo dobrih i manje dobrih dana, ali smo u konačnici uvijek izvukli ono najbolje što se u datim okolnostima moglo, ono najbolje za zajednicu koju predstavljamo i za koju radimo.

Dopustite mi, stoga, kolegama ministrima, kao i svojim saradnicima koji marljivo i uspješno rade, zahvaliti na uloženom trudu i našim zajedničkim postignućima.

Na osobit način pozdravljam novoizabrane poslanice i poslanike u Skupštini HNK. Želim im uspješan rad, uvjeren u to kako će sve njihove aktivnosti uvijek biti na dobrobit svakog stanovnika našeg kantona.

Želim istaknuti i dobru saradnju koju smo imali i imamo sa svim jedinicama lokalne samouprave, a brojni projekti koje smo zajedno realizirali od Konjica i Rame do Neuma i Ravnoga najbolja su potvrda kako smo uistinu Vlada cijelog našeg kantona.

Uostalom, i ovo tradicionalno prijateljstvo koje njegujemo sa vlastima našeg administrativnog sjedišta, ovaj naš tradicionalni zajednički domjenak, kao i podrška koju pružamo Gradu Mostaru, svjedoči o tom putu i tim nastojanjima. Duboko vjerujem kako će put saradnje koji smo u ovih osam godina uspostavili biti nastavljen bez obzira na to ko će biti na ovoj ili na nekim drugim dužnostima.

Nesporna je činjenica, a to govore svi relevantni pokazatelji, kako je naš kanton jedan od uspješnih u FBiH. O tome svjedoče ključni strateški dokumenti, projekti koje realizujemo te podrške u svim područjima. To smo uspjeli postići i unatoč svim iskušenjima i izazovima s kojima smo bili suočeni. A nije ih bilo malo i nisu bili lagani.

Nije danas vrijeme za nabrajanje svih postignuća, ali mogu sažeti sve u jednu misao – kolegama koji dolaze ostavljamo daleko uređeniji, stabilniji i sigurniji kanton nego što smo ga mi preuzeli kada smo, prije osam godina, preuzeli odgovornost.  U te je uspjehe svako od nas utkao dio sebe, dio svog znanja, sposobnosti i umijeća.

 
Dragi prijatelji, u dobroj vjeri kako će nas praznik Božića i svi praznici koji su pred nama, dodatno ojačati, u lično i u ime svojih saradnika svima vama želim sretnu i uspješnu Novu godinu.

Nama koji smo u iščekivanju najradosnijega katoličkog praznika, želim čestit i blagoslovljen Božić tradicionalnim riječima: Na dobro vam došao Božić i sveto porođenje Isusovo!“ rekao je premijer Herceg.

19-12-2022, 10:57

Povodom božićnih i novogodišnjih praznika, dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, danas je u sali zgrade Vlade upriličio tradicionalno druženje s novinarima iz HNK.

Premijer Herceg zahvalio je novinarima na korektnom praćenju rada Vlade te vrlo korektnoj komunikaciji sa javnošću u našem kantonu i šire.

„Nećete mi zamjeriti što ću vas pozdraviti kao drage prijatelje. Želim vam, uz riječi dobrodošlice, odmah na početku zahvaliti za praćenje našeg rada tokom ove i svih prethodnih godina. Zahvaljujući vama i vašem radu, javnost u našem kantonu i šire uvijek je, korektno i pravovremeno, bila upoznata sa našim aktivnostima.

Nadam se kako ste u meni i u mojim saradnicima imali potrebno razumijevanje za vaš posao i kako možete potvrditi da ste u ovoj zgradi uvijek imali i imate otvorena vrata. Ako je ponekad i bilo nekih šumova u komunikaciji, složit ćete se kako su i takve stvari u poslu neminovnost i kako svako onaj ko radi ponekad i pogriješi. Međutim, korektnost koja je izgrađena svakako je, u mojim očima, dominantna kada se osvrnem na godine iza nas. To i jest razlog zašto sam s vama htio podijeliti dojmove, razmijeniti dobre želje i nazdraviti, prije svega, za bolje sutra.

Naš kanton danas je jedan od najuspješnijih u FBiH, unatoč svim izazovima i kušnjama kroz koje smo prošli, u daleko je povoljnijoj i stabilnijoj situaciji nego što je bio prije osam godina, kada smo preuzeli odgovornost.“ rekao je premijer Herceg dodavši da je ovaj susret i prilika uputiti božićnu i novogodišnju poruku svim stanovnicima našeg kantona.

“Dragi sugrađani,

pred nama je Božić, praznik porodičnog zajedništva, praznik velike nade i milosti, praznik koji daje dodatni smisao našim naporima da gradimo društvo u kojem ćemo probleme rješavati dijalogom i međusobnim poštivanjem.

Neka duh Božića donese obilje radosti i ljubavi u naše porodice, svima nama duhovnu snagu za djelovanje na dobrobit cijele zajednice, ali i svakog pojedinca u njoj.

S tim mislima, katolicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, u lično i u ime Vlade, želim čestit i blagoslovljen Božić, a našim stanovnicima u cjelini sretnu i uspješnu Novu 2023. godinu!“ zaključio je premijer Herceg.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.