Vijesti
20-03-2020, 19:36

Kantonalni štab civilne zaštite na današnjoj je, šesnaestoj vanrednoj telefonskoj sjednici donio nove naredbe:    

1. Naređuje se zabrana kretanja licima mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina starosti na području HNK.

2. Naređuje se svim bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode zdravstvenu zaštitu na području Hercegovačko-neretvanskog kantona da pripreme i stave u funkciju sve raspoložive kapacitete za prijem oboljelih od COVID-19, u skladu sa potrebama.

3. Naređuje se banjama i lječilištima da pružaju usluge fizikalne terapije pacijentima  koji su zatečeni u lječilištima do kraja tretmana i osiguraju usluge prehrane.

4. Naređuje se banjama i lječilištima da prekinu s prijemom novih pacijenata i pružanjem usluga wellnesa, masaže, frizerskih i kozmetičkih salona i sl.

Na sjednici Kantonalnog stožera civilne zaštite dopunjena je naredba, br. 17-06-40-16-4/20 od 20.3.2020. godine, na način da su od obaveze prekida rada izuzete i telekomunikacijske, elektroprivredne i poštanske usluge.

Ove naredbe stupaju na snagu danom donošenja i primjenjuju se do 31.3.2020. godine u 24 sata.

20-03-2020, 11:19

Kantonalni štab civilne zaštite je na današnjoj, šesnaestoj vanrednoj sjednici donio nove naredbe:     

 1. Naređuje se prekid javnoga linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom  i željezničkom prijevozu na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.
 2. Iz tačke 1. ove naredbe izuzima se registrirani taksi prijevoz putnika, uz poštivanje  higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu vozača (maska, rukavice i naočale) i obavezno provođenje dezinfekcije nakon svake izvršene usluge.
 3. Naređuje se potpuni prekid rada u djelatnosti trgovine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.
 4. Iz tačke 3. ove naredbe izuzimaju se:
  • trgovine prehrambenim proizvodima;
  • trgovine higijenskim proizvodima;
  • ribarnice;
  • apoteke;
  • specijalizovane trgovine medicinskim i veterinarskim proizvodima i opremom;
  • specijalizovane trgovine za prodaju poljoprivrednih repromaterijala;
  • poljoprivredne apoteke;
  • benzinske pumpe;
  • kiosci;
  • pekarnice;
  • hemijske čistionice;
  • specijalizovane trgovine za prodaju ortopedskih i drugih pomagala;
  • specijalizovane trgovine dječjom opremom;
  • trgovine hranom za životinje;
  • trgovine građevinskim, vodovodnim i elektro-materijalom;
  • logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda;
  • veledrogerije.

uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebita socijalna distanca od najmanje 1,5 metara između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

5. Izuzeti pravni subjekti iz tačke 3. pobrojani u tački 4. ove naredbe, dužni su organizovati radno vrijeme kao prije proglašavanja stanja nepogode u HNK.

6. Izuzeti pravni subjekti iz tačke 3. pobrojani u tački 4. ove naredbe, ukoliko nisu specijalizovane trgovine prehrambenim artiklima, ne smiju prodavati hranu.

7. Naređuje se obustava rada otvorenih pijačnih, tržnih  prostora i prostora oko prodajnih objekata osim otvorenog pijačnog i tržnog prostora s poljoprivredno-prehrambenim proizvodima uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metara između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

8. Naređuje se općinskim/gradskom štabu civilne zaštite da osiguraju trijažne punktove sa sanitarnim upitnicima, prije ulaska osoba u zdravstvene ustanove i ustanove socijalne zaštite.

9. Naređuje se potpuna mobilizacija cjelokupnoga zdravstvenog osoblja u HNK, s tim da se cjelokupno medicinsko osoblje u potpunosti stavlja na raspolaganje Kantonalnom, općinskim / gradskom stožeru civilne zaštite.

10. Naređuje se stanovništvu strogo poštivanje higijensko-epidemioloških mjera i odredbi o izbjegavanju bliskog socijalnog kontakta pri izlasku u parkove, na šetnice i trgove.

11. Naređuje se svim pravnim subjektima s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji nastavljaju s radom u vremenu dok je na snazi Odluka Vlade HNK o proglašenju nepogode uzrokovane pojavom zaraze uzrokovane koronavirusom (COVID 19), broj:01-1-02-505/20 od 17.3.2020.godine, da preduzmu sve mjere i aktivnosti u cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti koronavirusa, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi  i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“ broj: 39/03, 22/06 I 43/10),  kao što su:

 • dezinfekcija prostora
 • opremanje djelatnika osnovnim sredstvima zaštite od korona virusa (zaštitna maska i rukavice)
 • praćenje i poštivanje uputa i naredbi nadležnih institucija, koje se odnose na novonastalu situaciju prouzrokovano koronavirusom.

12. Naređuje se svim kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama koje djeluju na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona da u cilju provođenja Odluke Vlade HNK o proglašenju nepogode uzrokovane pojavom zaraze uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području HNK, broj:01-1-02-505/20 od 17.3.2020.godine, postupe u skladu sa Planom zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća HNK („Službene novine HNK“ , broj: 4/18), tj. da organizuju rad (preraspored djelatnika, dežurstva i sl.) i svoje djelovanje usklade sa  novonastalom situacijom prouzrokovanom koronavirusom, ta da o istom obavijeste ovaj Štab. Pri organizaciji rada, obavezno voditi račun o tome da sve službe moraju biti u funkciji.

Upućuje se iznimna zahvalnost svim medijima na ukupnoj pruženoj pomoći u ovoj nesreći te se ujedno pozivaju da ne nasjedaju na lažne vijesti i dezinformacije, kako bismo izbjegli širenje panike i poštivali kodekse o novinarskom izvještavanju.

 

 

 

19-03-2020, 21:05

Složena epidemiološka situacija u HNK, osobito u gradu Mostaru i Konjicu, od svakog građanina, a u cilju pomoći zaustavljanju širenja virusa COVID-19, traži maksimalnu odgovornost i dosljedno poštivanje svih naredbi Štaba civilne zaštite. 

Podsjećamo, svi neodgovorni pojedinci, koji svojim ponašanjem i nepoštivanjem naredbi Štaba civilne zaštite, budu ugrožavali zdravlje i sigurnost građana čine krivično djelo. Stoga, pozivamo sve odgovorne za praćenje poštivanja naredbi Štaba da, za osobe kod kojih se činjenično utvrdi nepoštivanje bilo koje naredbe, a osobito nepoštivanje mjera o izolaciji i samoizolaciji, bez odlaganja primjene najrigoroznije mjere. 

Ističemo kako samo striktnim pridržavanjem propisanih pravila ponašanja u izolaciji i samoizolaciji štitite sebe i sve druge građane.

 

18-03-2020, 13:55

Kantonalni štab civilne zaštite održao je danas petnaestu vanrednu sjednicu na kojoj su učestvovali  dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i dr. sc. Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Štab je donio niz naredbi i preporuka u cilju sprječavanja širenja koronavirusne infekcije u HNK koje stupaju na snagu odmah, a vrijede do 31. marta 2020. godine:

1.      Naređuje se otkazivanje svih javnih skupova i drugih oblika okupljanja u skladu sa propisima o javnom okupljanju.

2.      Naređuje se prekid pružanja usluga u ugostiteljskim objektima svih kategorija (restorani, pizzerije, slastičarnice, svi oblici fast-food usluga...), od čega su izuzeti: usluge proizvodnje, prodaje i dostave hrane i higijenskih potrepština, rad pučkih kuhinja, pekarnica, proizvodnja i posluživanje hrane za goste hotela, uz obavezno poštivanje higijenskih i epidemioloških mjera zaštite.

3.      Naređuje se prekid rada u svim ugostiteljskim objektima tipa kafića, gostionica, barova, pubova, klubova, pivnica, vinoteka, diskoteka, noćnih klubova, kasina, nargila barova...

4.      Naređuje se prekid rada svadbenih salona.

5.      Naređuje se svođenje organizacija sprovodnih obreda isključivo na članove uže porodice, bez organizacije ispraćaja pokojnika ispred mrtvačnica.

6.      Naređuje se prekid rada sportskih kladionica, frizerskih i kozmetičkih salona, brijačnica, fitnes centara i teretana, dječjih igraona, javnih bazena i kupališta, sportskih i rekreacijskih središta, masažnih salona i vježbaonica svih oblika, tržnih centara, kino-dvorana, pozorišta, muzeja, galerija, suvenirnica, biblioteka i čitaonica.

7.      Objekti u kojima se prodaju prehrambeni proizvodi, obavlja dostava hrane, marketi, supermarketi, pekarnice, ljekarne i veledrogerije, benzinske pumpe, te tržnice i pučke kuhinje, kao i svi objekti koji pružaju usluge po principu šaltera (naplatne službe javnih preduzeća, matični uredi, sudski uredi, porezne uprave, poslovnice zavoda, bankovni i poštanski uredi, CIPS-ovi...), dužni su organizovati radno vrijeme kao i dosad, uz obavezno osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metar između osoba, uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

8.      Zabranjuju se posjete svim štićenicima u ustanovama socijalne zaštite, prije svega centrima i ustanovama za brigu o starim i nemoćnim licima, centrima i ustanovama za brigu o djeci bez roditeljskoga staranja, kao i domovima za socijalno-zdravstveno zbrinjavanje lica s invaliditetom i drugih lica.

9.      Zabranjuju se posjete i izlasci svim štićenicima kazneno-popravnih zavoda.

10.  Naređuje se prekid i otkazivanje svih turističkih aktivnosti te se obavezuju turističke agencije i zajednice da svoj rad usklade s ovom naredbom.

11.  Snažno se preporučuje licima starijim od 70 godina života da ne izlaze bespotrebno na javna mjesta i da ne koriste javni prijevoz.

12.  Snažno se preporučuje poštivanje izdanih preporuka od strane najviših autoriteta vjerskih zajednica u vezi sa okupljanjem u vjerskim objektima na službama / obredima.

13.  Naređuje se pojačana dezinfekcija zdravstvenih i poslovnih površina, sanitetskih vozila i svih sredstava javnog prijevoza, potom liftova, stubišta, rukohvata, rampi za invalide...

14.  Naređuje se mobilizacija svih resursa i nužno uvođenje radne obaveze u svim subjektima i za sve struke za koje se procjeni da su neophodni za borbu protiv širenja zaraze koronavirusom.

15.  Naređuje se potpuna mobilizacija cjelokupnog zdravstvenog osoblja u HNK.

16.  Naređuje se organizacija rada od kuće u javnom sektoru, gdje je god to moguće, i svođenje boravka djelatnika na radnim mjestima na najmanju moguću mjeru, s akcentom na odgojno-obrazovni sistem.

17.  Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite inkorporira se u Kantonalni štab civilne zaštite. Svi štabovi civilne zaštite općina / gradova zajedno sa svim njihovim resursima stavljaju se potpuno i bezuslovno na raspolaganje Kantonalnom štabu civilne zaštite.

18.  Naređuje se svim subjektima, ustanovama i institucijama odnosno svim javnim i privatnim pravnim subjektima u HNK da u svakom trenutku moraju biti dostupni i na raspolaganju kako za pomoć tako i za davanje svih zatraženih informacija Kantonalnom štabu civilne zaštite.

19.  Naređuje se da informiranje javnosti u vezi sa vanrednim stanjem do kojega je došlo pojavom zaraze koronavirusom ide isključivo preko glasnogovornika Kantonalnog štaba civilne zaštite, kako bi se centraliziralo i osiguralo precizno, provjereno, tačno i pravodobno informisanje javnosti. Predstavnik Štaba će se, zajedno s predstavnikom SKB-a Mostar i Zavoda za javno zdravstvo HNK, svakoga dana u 13 sati obratiti sredstvima javnog izvještavanja, u cilju stalnog i urednog informisanja javnosti o svakom daljem razvoju ove vanredne situacije.

20.  Telefonski brojevi Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite (121; 063 000 121 i 036 327 387) na raspolaganju su 24 sata dnevno. U slučaju sumnje na izloženost zarazi, ili razvoja simptoma (temperatura, kašalj i stezanje u prsima), obavezno se javiti porodičnom doktoru koji će izdati rješenje o kućnoj samoizolaciji ili bolničkoj izolaciji, ovisno o svakom pojedinačnom slučaju. Lica za koja se izda takvo rješenje zakonski su zaštićena kod poslodavaca u smislu opravdanog izostanka s posla.

21.  Naređuje se Zavodu za javno zdravstvo HNK da, u sklopu svojih kapaciteta, osigura ljudske resurse koji će biti stavljeni na raspolaganje Kantonalnom operativnom centru za davanje stručnih savjeta građanima.

22.  Naređuje se strogo pridržavanje rješenja o samoizolaciji.

Takođe, istaknuto je kako Vlada HNK, u skladu sa razvojem epidemiološke situacije u HNK i eventualne potrebe, Kantonalnom štabu na raspolaganje stavlja kapacitete Hotela „Ero.

17-03-2020, 15:16

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK potvrdio je kako su jučer u SKB Mostar primljena 2 pacijenta sa šireg područja Mostara – otac i sin, po njihovim navodima, bez pozitivne epidemiološke anamneze, te s respiratornim teškoćama i upalom pluća, koji su potom smješteni na Odjel za plućne bolesti.

Tokom jutra, u SKB Mostar testirani su na COVID-19, te je za oca utvrđen pozitivan, a za sina negativan rezultat.

Uzorci se šalju na konačnu potvrdu u laboratorij UKCS Sarajevo, koji je određen za referentni laboratorij za COVID-19.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.