Vijesti
04-05-2020, 10:49

Teret ublažavanja posljedica privredne krize prouzročene pandemijom koronavirusa u Federaciji BiH mora biti ravnomjernije raspoređen na sve nivoe vlasti - od federalnog do lokalnog.
Ne smije se dopustiti da taj teret bude većinski prebačen na budžete kantona, gradova i općina, smatra dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.

On ističe kako se predloženim Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica nastalih uslijed globalne pandemije koronavirusa, želi ozakoniti obaveza Federacije da preuzme subvencionisanje  samo doprinosa u fondove obaveznih osiguranja u iznosu od 245 KM, poslodavac 19 KM poreza na dohodak i posebnih naknada, dok bi kantoni i jedinice lokalne samouprave trebali na sebe preuzeti iznos od čak 470 KM za neto plate. 

 - Na godišnjem nivou realno je očekivati  smanjenje budžetskih prihoda u HNK za više od 20 posto, odnosno više od 40 miliona KM i to bez ukalkuliranih  efekata federalnoga tzv. koronazakona. Ukoliko se usvoje neka od predloženih rješenja u vezi sa zakonima o dobiti i dohotku, zakonima koji su od značaja za budžetske prihode kantona,  to budžetsko smanjenje u našem kantonu premašilo bi 60 miliona KM. Ako se zna da HNK direktno ili indirektno finansira desetak hiljada plata te brojne institucije u zdravstvu, obrazovanju, nauci, sportu, kulturi - jasno je s kojim bi se sve poteškoćama mogli suočiti ukoliko na federalnom nivou prođu zakonska rješenja poput tog „famoznog“ koronazakona, naglašava premijer Herceg ističući, takođe, kako se od početka krize zalaže za sistemske, koordinisane i harmonizirane mjere, a ne za, kako kaže, jeftine populističke poteze poput smanjenja plata.

 Kako navodi, samo konkretne, usaglašene i provedive mjere  sa realno raspodijeljenim teretom na sva tri nivoa vlasti mogu polučiti željene rezultate, a to je spas radnih mjesta i oporavak ugroženih grana naše privrede, onih koje su pretrpjele izravne posljedice mjera koje su morale biti donesene u ovoj borbi za spas zdravlja ljudi i zajednice.

 - Stoga pozivam federalni nivo vlasti i sve one koji učestvuju u pripremi i donošenju zakonskih rješenja da uvaže naše opravdane primjedbe i omoguće kantonima nadvladavanje ove krize - zaključuje premijer Herceg.

30-04-2020, 12:05

Na današnjoj, redovnoj koordinaciji Vlade i Kantonalnog štaba Civilne zaštite HNK razmatrana je  aktuelna situacija u Kantonu, s posebnim osvrtom   na nadolazeće prvomajske praznike.

 Budući da se, poštujući tradiciju i način obilježavanja međunarodnog praznika rada, očekuje  značajnija mobilnost građana, upućen je poziv za dosljednim i odgovornim poštivanjem svih naredbi koje su na snazi.

Istaknuto je kako u narednim danima treba imati na umu i to da je još uvijek na snazi (do 4. maja 2020. godine) naredba kojom se zabranjuje okupljanje više od 5 osoba na jednom mjestu.

Građani su ponovno pozvani na pridržavanje distance, nošenje maski i rukavica, kao i svih drugih mjera koje mogu pomoći u sprječavanju širenja koronavirusa.

Kantonalnom štabu  Civilne zaštite HNK preporučeno je da  preuzme naredbu Federalnog štaba Civilne zaštite o policijskom satu za 1., 2. i 3. maj (petak, subota i nedjelja) u trajanju od 22:00 do 5:00 sati ujutro.

29-04-2020, 14:37

Ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH uručio je danas dr. sc. Nevenku Hercegu, premijeru Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Eugenu Ćubeli, načelniku Štaba civilne zaštite HNK donaciju medicinske opreme za borbu protiv koronavirusa.

„Zahvaljujem gosp. Sattleru i za današnju donaciju Evropske unije, kao i za svu dosadašnju pomoć zemalja članica EU, te njihovu spremnost da pomognu zaustavljanju širenja pandemije koronavirusa i privrednom opravku u Bosni i Hercegovini. Zaštitne rukavice, kape i štitnike za obuću koje smo danas dobili posredstvom Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), kojima, takođe, iskreno zahvaljujem na svemu što čine, bit će dodijeljene svim bolničkim ustanovama i domovima zdravlja u HNK, te će im zasigurno biti od velike koristi u svakodnevnom radu. Na tom tragu, danas je i Vlada donijela odluku da zdravstvenim ustanovama u općinama koje se susreću s ozbiljnim poteškoćama u borbi sa koronavirusom dodijeli 300.000 KM iz budžetske tekuće pričuve.“, rekao je premijer Herceg naglasivši i to kako je HNK, do sada, najpogođeniji Kanton u F BiH s najviše osoba kojima je potvrđena infekcija koronavirusom. Takođe, podsjetio je i na to kako u 3 bolnice i 12 domova zdravlja HNK radi četvrtina svih zaposlenih zdravstvenih radnika u F BiH,  a  u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar gravitiraju bolesnici i iz Zapadnohercegovačkog i Hercegbosanskog kantona.  

Vrijednost dosadašnje pomoći Evropske unije Hercegovačko-neretvanskom kantonu je 100.000 KM, a uskoro je planirana donacija respiratora i zaštitne opreme u vrijednosti  550.000 KM.

29-04-2020, 14:03

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je održao sastanak sa Sandrom Zovkom, Damirom Vidačkom i Veselim Čulom, predstavnicima Asocijacije preduzetnika Hercegovine i Udruženja Hrvata Bosne i Hercegovine „Prsten“.

Premijer Herceg osvrnuo se na aktuelnu situaciju u HNK u svjetlu pandemije i napora koje Vlada i Štab civilne zaštite čine na zaustavljanju širenja koronavirusa. Istaknuvši zadovoljstvo današnjim susretom i partnerskim dijalogom osobito se osvrnuo na posljedice koje privreda u HNK trpi i aktivnostima koje se preduzimaju kako bi posljedice krize bile umanjene.

„Na tom tragu, Vlada je imenovala koordinacijski organ predvođen ministrima privrede, poljoprivrede i finansija koji će izraditi i predložiti mjere za pomoć privredi. Takođe, Vlada je već donijela odluku i radi na Izmjenama i dopunama Budžeta za ovu godinu iz kojih će biti vidljivo kakve posljedice krize na Budžet već imamo. Naime, sadašnje projekcije jasno govore kako će ovim rebalansom, koji vjerojatno neće biti jedini u ovoj godini, prihodovna strana Budžeta morati biti umanjena za najmanje 10%, odnosno oko 24 miliona KM. Uz to, ako neka rješenja na federalnom nivou oko Zakona o dobiti i dohotku prođu, onda će to smanjenje biti i veće, odnosno još dvadesetak miliona KM.“, rekao je premijer Herceg ponovno istaknuvši kako teret ove krize, kojoj je izložena naša privreda, nikako ne smije pasti samo na kantone, gradove i općine.

Učesnici sastanka izrazili su visok stepen saglasnosti oko prioriteta djelovanja, osobito u vezi sa zapošljavanjem onih koji su zbog krize ostali bez radnoga mjesta, ali i novog zapošljavanja.

Predstavnici Asocijacije preduzetnika Hercegovine i Udruženja „Prsten“ zahvalili su premijeru Hercegu na prijemu i iskazanoj spremnosti za zajedničkim radom na definisanju mjera koje će pomoći prevladavanju ove krize.

 

 

24-04-2020, 12:58

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, danas je putem videoveze razgovarao s ambasadoricom   Kathleen Kavalec, voditeljicom Misije OSCE-a u BiH i Alexanderom Chuplyginom, šefom Ureda OSCE-a u Mostaru .

Razgovarano je o aktuelnoj situaciji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, osobito o aktivnostima koje  Vlada provodi na suzbijanju širenja koronavirusa.

„Unatoč svoj složenosti Kantona, uspjeli smo, uz vrlo odgovorno ponašanje naših sugrađana, zaustaviti brzo širenje koronavirusa.

Mjerama koje donosimo kako bi usporili širenje zaraze rasterećujemo naš bolnički zdravstveni sistem i on, do ovoga trenutka, u svim segmentima vrlo uspješno odgovara na izazove.

Sve naše mjere i naredbe, koje daju konkretne rezultate, donosimo isključivo na osnovu preporuke epidemiologa i drugih stručnjaka iz medicinskih nauka, te ćemo i sve buduće korake, pa i one o eventualnom ublažavanju mjera, donositi isključivo na prijedlog struke.“ - rekao je premijer Herceg, naglasivši da je  Kantonalni štab civilne zaštite, a na osnovu mišljenja zdravstvene struke, na jučerašnjem sastanku donio odluku o stavljanju van snage naredbe koja se odnosi na zabranu kretanja građana HNK van mjesta prebivališta.

Razgovarajući o obrazovanju, premijer Herceg je ambasadoricu Kavalec upoznao o tome kako je nastavni proces, koji je prekinut uslijed pandemije, u kratkom vremenu uspješno uspostavljen putem online sistema u svim obrazovnim ustanovama u HNK.

''Još uvijek ima manjih problema koje  trebamo rješavati, kao što su nedostatak tehničkih pomagala, nepoznavanje rada na računaru, nedostatak internet konekcija u školama ili kod učenika, te poteškoće kod roditelja koji imaju više djece, što zahtijeva veći broj računara na kojima će djeca raditi.'' - rekao je premijer Herceg, ističući i to kako saradnja s OSCE-om u prevladavanju ovih poteškoća može biti od velike pomoći.

Premijer Herceg je, takođe, istaknuo kako pored borbe s epidemijom, Vlada radi i na osmišljavanju mjera za  pomoć privredi.

''Prošle sedmice održao sam sastanak s predstavnicima privrednika HNK na kojem je zaključeno da privrednici svoj prijedlog mjera koje će pomoći prevladavanju ove krize, dostave koordinacijskom timu Vlade, koji već radi na njihovoj izradi kako bi, kroz ovu saradnju, bile definisane konkretne mjere koje je potrebno i moguće učiniti.'', rekao je premijer Herceg.

Ambasadorica Kavalec i gosp. Chuplygin pohvalili su napore Vlade HNK, Kantonalnog štaba civilne zaštite, osobito zdravstvenih ustanova i svih drugih koji su  uključeni u zaustavljanje širenja koronavirusa.

Kada je u pitanju obrazovni proces i poteškoće s kojima se u njegovom provođenju, zbog nedostatka tehničkih pomagala, Kanton suočava ambasadorica Kavalec iskazala je spremnost da OSCE, u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova BiH, pomogne kako bi navedene poteškoće bile prevladane.

 Na kraju sastanka iskazana je obostrana spremnost  za nastavkom i unapređenjem saradnje Vlade HNK i Ureda OSCE-a u Mostaru.

07-05-2018, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona uputio je čestitku Hrvatskom sportskom klubu ''Zrinjski''  na osvajanju titule nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji:  

Hrvatski sportski klub ''Zrinjski'' na najljepši način ispisuje nogometnu istoriju  Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad ''Širokim Brijegom'' treći puta uzastopce osvojili ste titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što dosad nije uspjelo niti jednom drugom klubu.

Stoga, svim fudbalerima, Stručnom stožeru na čelu s Blažom Sliškovićem, Upravi i navijačima HSK ''Zrinjski'',  lično i u ime Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona, od svega srca čestitam!

Osvajanjem još jednoga naslova prvaka,  šestog u ''Premijer ligi Bosne i Hercegovine'',  iznova ste potvrdili kako se predanim radom, odricanjem i vjerom u sebe postižu vrhunski rezultati.
Zbog svega toga i jeste najbolja momčad u državi!

U očekivanju da i u europskim natjecanjima koja su pred vama dostojanstveno i uspješno zastupate svoj grad Mostar, Hercegovačko – neretvanski kanton i  BiH - želim Vam puni uspjeh, te puno sportske sreće i svakoga dobra.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.