Vijesti
29-04-2022, 14:52

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer i Adnan Faladžić, ministar finansija u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona uputili su danas čestitke povodom nastupajućeg praznika Ramazanskog bajrama.

U čestitkama građanima Hercegovačko-neretvanskog kantona koji proslavljaju Ramazanski bajram upućuju iskrene čestitke sa željom da im, nakon mjeseca molitve i posta, praznik Bajrama donese obilje svakoga dobra, zdravlja, sreće i uspjeha u životu.

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

28-04-2022, 14:14

Predstavnici Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona na čelu s Markom Arapovićem, šefom Kabineta predsjednika danas su u sali zgrade Vlade održali sastanak sa Delegacijom Vijeća Evrope koju je predvodila Bojana Nikolin, šefica sekcije u Odjelu za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava.

Na sastanku je razgovarano o presudama Evropskog suda za ljudska prava koje su donijete na osnovu žalbi apelanata zbog neprovođenja presuda donesenih u njihovu korist.

Svjesna ozbiljnosti ove problematike, Vlada je 2020. godine usvojila Akcioni plan aktivnosti potrebnih za izvršenje općih mjera naloženih presudom Evropskog suda za ljudska prava. 

Istaknuto je kako je Vlada, suočena sa zatečenim dugom od 36 miliona KM za izvršna sudska rješenja, već tokom 2016. godine započela aktivnosti i donijela niz potrebnih odluka kojima je vjerovnicima koji posjeduju ovršne sudske odluke ponudila mogućnost vansudske nagodbe.

Ova mjera pokazala se kao vrlo dobar model i Vlada ju kontinuirano provodi i planira nastaviti provoditi pri tom vodeći računa da se ne ugrozi likvidnost i stabilnost Budžeta. Ta mjera i druge preduzete aktivnosti Vlade dovele su do toga da je do sada za redovne presude i vansudske nagodbe izdvojeno više od 25 miliona KM, a  u  ovogodišnjem Budžetu za tu namjenu planirano je još 4,5 miliona KM.

Zaključeno je kako će Vlada nastaviti s izmirenjem dugova, te iskazano razumijevanje  da se te aktivnosti kontinuirano provode u skladu sa mogućnostima Budžeta, a sve kako bi se u što kraćem roku izvršile obaveze na osnovu donesenih presuda.

27-04-2022, 13:38

Nakon što su podneseni sveobuhvatni izvještaji Civilne zaštite HNK o posljedicama snažnih potresa koji su proteklog vikenda pogodili južni hercegovački prostor i nakon pripremnih odluka Vlade o načinu pružanja konkretne pomoći, danas je premijer dr. sc. Nevenko Herceg, zajedno sa ministrom finansija i komandantom Štaba civilne zaštite Adnanom Faladžićem i v.d. direktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Eugenom Ćubelom, te predstavnicima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstva saobraćaja i veza, obišao Čapljinu, Stolac i Ravno koji su pretrpjeli najveća oštećenja, nažalost i gubitak mladog ljudskog života.

Tokom posjete gradu Čapljini, Delegacija Vlade susrela se sa gradonačelnikom Smiljanom Vidićem koji ih je upoznao sa nastalom materijalnom štetom na stambenim i poslovnim objektima.

„Ovih dana na dnevnom nivou čuo sam se s premijerom dr. Nevenkom Hercegom i načelnikom Štaba civilne zaštite gosp. Eugenom Ćubelom. Odmah nakon potresa ponudili su pomoć u ljudstvu, a vidjet ćemo koliko će to biti u finansijama. Na žalost, sa federalnog nivoa do sada nije bilo, možda će biti kasnije, nikakvih poziva niti obećanja za pomoć, ali vjerujem da će se federalni nivo vlasti barem približno ponašati i približno pomoći kao što to radi naš kanton. Pravi nivo štete još ne znamo. Ono što znamo jeste da je šteta jako velika. Naši stručni timovi za procjenu šteta su na terenu. Vjerujem da ćemo za 4-5 dana znati kolika je šteta, ali već danas znamo da je velika jer naši vatrogasci su intervenisali na 210 porodičnih kuća, 36 zgrada u gradu, 4 škole i 4 vjerska objekta. Puno je oštećenih automobila. Dakle, šteta je sigurno velika“, rekao je gradonačelnik Vidić, istaknuvši kako je veliku štetu pretrpjela i OŠ Vladimira Pavlovića koju su potom zajednički obišli, a čiji su se učenici jučer vratili u školske klupe.

Premijer Herceg izrazio je spremnost i Vlade i kantonalnog Štaba u saniranju materijalne štete, iskoristivši priliku da pohvali rad nadležnih kantonalnih službi čiji su djelatnici na terenu još od prvoga potresa.

„Od trenutka kada se dogodio potres na prostoru juga BiH, odnosno najvećim dijelom na  prostoru našeg kantona u kontaktu smo, razmjenjivali smo informacije i fotografije, te smo se dogovorili da jučer održimo hitnu sjednicu Vlade i na njoj razmatramo naš Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za ovu godinu gdje postoje namjenska interventna sredstva za elementarne nepogode. Uz Plan usvojili smo i detaljnu informaciju naše Uprave o posljedicama i razmjerama šteta, te mjerama i aktivnostima koje treba preduzeti kako bismo pomogli javni, ali i privatni sektor, odnosno obnovu porodičnih kuća osobito u tri najviše pogođene jedinice lokane samouprave. Štete su puno veće nego što je to u percepciji javnosti. Mi smo spremni kao i u svim drugim situacijama koje smo imali do sada - požarima, poplavama, velikom snijegu ili mrazu, zakonito i stručno na adekvatan način pomoći naše sredine i naše ljude“, rekao je premijer Herceg dodavši i to kako se tokom obilaska OŠ Vladimira Pavlovića, koja je ranije obnovljena i utopljena, uvjerio u potrebu saniranja unutrašnjosti zgrade.

„Postoje sredstva u gradu, u Kantonu i u Federaciji koja su još veća. Ako budemo imali adekvatnu interakciju svih nivoa, a logično je da imamo jer ovo je dio prostora FBiH, onda ćemo uspjeti sanirati štete. Nema razloga da se s bilo čim čeka. Gradska komisija treba napraviti procjenu štete, dostaviti našoj kantonalnoj komisiji za procjenu šteta i da onda nakon toga ide federalnom nivou. Potom štabovi i vlade na kantonalnom i federalnom nivou trebaju donijeti odluke o adekvatnoj finansijskoj odnosno materijalnoj pomoći“, zaključio je premijer Herceg.

Nakon Čapljine, premijer Herceg i članovi Delegacije posjetili su Stolac gdje ih je, u ime službeno odsutnoga gradonačelnika Stjepana Boškovića, primio dr. Kazimir Raguž, dopredsjednik Gradskog vijeća i direktor Doma zdravlja Stolac.

''Od posljedica potresa jedna je osoba nažalost izgubila život, dok su kod ostalih osoba koje su se javile u Dom zdravlja utvrđene lakše povrede te su otpušteni na kućno liječenje. Nastala je veća materijalna šteta na stambenim i poslovnim objektima, a i sam Dom zdravlja Stolac, zgrada gradske uprave kao i zgrada osnovne škole pretrpjeli su oštećenja. Teško oštećena je i osnovna škola Lipanjskih zora u Višićima. Zbog stanja na terenu proglasili smo i elementarnu nepogodu. Trenutno pet timova obilazi oštećene objekte kako bi se vidjelo kolike su štete'', rekao je dr. Raguž zajedno s Đurom Prkačinom i Marijom Bošković, poslanicima u Skupštini HNK i Danielom Babićem, šefom Kabineta gradonačelnika.

Nakon obilaska školske zgrade, članovi kantonalne Vlade obišli su dom ožalošćene porodice Sefo.

''Vaša je tuga pregolema i niko ovdje ne može do kraja shvatiti vašu bol. Ono što želimo jest izraziti Vam iskreno ljudsko saučešće i, sa nivoa Vlade ovog kantona, pružiti konkretnu novčanu pomoć kako bismo, barem ublažili materijalna oštećenja na vašem porodičnom domu. Neka Vam dragi Bog podari snage da, kao porodica, nastavite život, čuvajući uspomenu na Vašu Elmiru'', riječi su utjehe koje je premijer Herceg uputio neutješnim roditeljima preminule Elmire Sefo.

„U Stocu smo vidjeli da je broj oštećenja zaista velik. Ono što možemo u ovom trenutku reći jest da će biti oko 550 zahtjeva za procjenu šteta i mi ćemo kroz našu kantonalnu proceduru adekvatno odgovoriti, kroz namjenska sredstva naše Uprave za civilnu zaštitu ali i kroz angažiranje sredstava iz tekuće pričuve. Znači, kantonalni nivo će pomoći naše općine i gradove kako bi sanirali štete“, rekao je izjavi za medije premijer Herceg.

„Delegacija Vlade je došla u Stolac, na lice mjesta, da se uvjeri u štete koje su nastale. Na žalost, bila je jedna ljudska žrtva i to je najveći gubitak za sve nas. Mi smo tu da pomognemo u materijalnom smislu da naša interventna sredstva Uprave za civilnu zaštitu i naša budžetska sredstva,  koliko budemo u mogućnosti, usmjerimo prema Gradu Stocu koji je najviše pogođen i pomognemo u sanaciji oštećenih objekata. Dobili smo dosta informacija iz prve ruke ljudi iz građevinske struke koji su bili na terenu, a koji su u dobroj mjeri utvrdili visinu šteta. Mislim kako ćemo uskoro imati finansijski okvir koliko će to koštati“, rekao je ministar Faladžić.

Obilazak je završen posjetom Župnom uredu Stolac te općini Ravno, gdje se Vladina delegacija susrela sa općinskim načelnikom Andrijom Šimunovićem.

27-04-2022, 08:45

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza HNK-a, Plan i program Uprave za ceste Ministarstva saobraćaja i veza HNK-a za 2022. godinu, u ukupnoj vrijednosti od 13.550.017,12 KM. U prilogu je pregledan tabelarni prikaz najznačajnijih stavki planiranih ulaganja u obnovu i uređenje postojećih te izgradnju novih cestovnih dionica HNK-a tokom 2022. godine:

26-04-2022, 15:29

Na današnjoj, 173. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Odluku o pristupanju izradi Strategije za mlade HNK od 2022. do 2027. godine. Istaknuto je kako na području HNK postoje samo 4 lokalna vijeća mladih što otežava proces donošenja strategije čiji je prioritet konkretna pomoć mladima iz općina i gradova kantona. Naglašeno je kako je interes strategije da kantonalni organi, lokalne samouprave, sva udruženja građana i subjekti društvene zajednice međusobnom saradnjom i zajedničkim djelovanjem doprinesu postizanju zajedničkih ciljeva koji se odnose na život mladih.

Iz resora Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je usvojila i Program utroška u iznosu od 4.103.760,00 KM od čega će se 3.570.000,00 KM izdvojiti za finansiranje prava u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK, te važećim podzakonskim aktima i programima, a 533.760,00 KM za finansiranje boračkih udruženja i organizacija.

Također, Vlada je usvojila odluku kojom će se pokrenuti izrada Strateškog plana za razvoj boračkog preduzetništva na području HNK za period od 2022. do 2027. godine.

Razmotren je i usvojen Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2022. godini ukupne vrijednosti 1.288.162,33KM. Uz ostalo, za finansiranje hitnih mjera i saniranje posljedica izdvaja se 414.632,46 KM, za preventivne mjere 257.632,46 KM, a za opremanje struktura civilne zaštite 487.081,16 KM.

Vlada je prihvatila Informaciju o posljedicama potresa na području HNK za period od 23. do 25. aprila 2022. godine. Istaknuto je kako je na području Stoca stradala jedna osoba, a nekoliko je osoba zadobilo lakše povrede. Nastala je znatna materijalna šteta na stambenim i poslovnim objektima, a uočeni su i zastoji na putnim pravcima. Prijavljeno je 90 oštećenja stambenih objekata. Na području Grada Mostara nije bilo prijava materijalne štete. Na području Grada Čapljine na više objekata je nastala materijalna šteta kao i na više parkiranih vozila uslijed pada crijepa, a medicinsku pomoć u Domu zdravlja Čapljina zatražile su 4 osobe sa lakšim tjelesnim ozljedama. Završeno je saniranje dimnjaka i popravak krovišta na 7 stambenih zgrada i 54 porodične kuće.

Također, kako bi se na licu mjesta upoznali sa posljedicama potresa i potrebama građana na pogođenim područjima, Delegacija Vlade koju će predvoditi premijer dr. sc. Nevenko Herceg, posjetit će sutra Stolac, Čapljinu i Ravno.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojeno je više odluka vezanih za lov kojima se daje podrška neprofitnim organizacijama u oblasti lovstva, korisnicima lovišta, a u cilju unapređenja gospodarenja lovištem kojega koriste, te doprinosi unapređenju i promicanju lovstva na području HNK.

Usvojen je i Program utroška novčanih sredstava od naknada prikupljenih na osnovu prenamjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 414.000,00 KM.

Iz resora Ministarstva privrede, usvojene su odluke o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetski objekte i fotonaponske elektrane na lokaciji privredne zone  Hodovo-Grad Stolac i na lokaciji Čule-Grad Mostar.

Vlada je usvojila Odluku o realiziranju projekta „Boljim upravljanjem do bržeg ekonomskog rasta“, te će s UNDP-om i Vladom Kraljevine Norveške zajednički osigurati 100.000 KM.  Kroz planirane aktivnosti opremit će se Srednja građevinska škola Jurja Dalmatinca i JU Srednja građevinska škola u Mostaru kako bi se unaprijedila obuka kadrova potrebnih modernoj privredi.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, donesena je potrebna odluka kojom se omogućava nastavak izrade Strategije razvoja turizma u HNK. 

15-05-2018, 10:12

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je primio Ivana Klepića, evropskog prvaka u teškoj kategoriji i Ivonu Ćavar, osvajačicu brončane medalje na nedavno održanom 53. Evropskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu.

Premijer Herceg čestitao je reprezentativcima na postignutim rezultatima, istaknuvši kako ga, kao dugogodišnjeg sportskog djelatnika, vesele uspjesi hercegovačkih sportaša na međunarodnim takmičenjima.

„Izuzetno mi je drago što su vaš trud i upornost još jednom nagrađeni najvišim odličjima. Sportaši, kao što ste vi, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvanski kanton. Stoga Vlada, u skladu sa mogućnostima, podržava i podržavat će vaš rad, ali i rad drugih sportaša i sportskih klubova u HNK“, rekao je premijer Herceg.

„ Jako sam ponosan na sebe zbog činjenice da je ovo moje prvo Evropsko prvenstvo. Posebno mi je drago da sam obradovao meni bliske ljude, ali i one koje nisam nikada upoznao. Planiram nastaviti s radom i nadam se kako ću i u budućnosti moći opet obradovati i bližnje i javnost u BiH koja voli i prati sport. Moj krajnji cilj su Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine“, rekao je evropski prvak Klepić.

„Prezadovoljna sam ostvarenim rezultatom. Polovicu sezone sam posvetila ostvarenju evropske medalje i evo uspjela sam u tomu“, rekla je brončana Ćavar.

Miroslav Klepić, trener Sveučilišnog karate kluba „Neretva“ i Zdenko Klepić, predsjednik Karate saveza BiH, upoznali su premijera Hercega s radom, aktivnostima i planovima Kluba i Karate saveza.

07-05-2018, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona uputio je čestitku Hrvatskom sportskom klubu ''Zrinjski''  na osvajanju titule nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji:  

Hrvatski sportski klub ''Zrinjski'' na najljepši način ispisuje nogometnu istoriju  Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad ''Širokim Brijegom'' treći puta uzastopce osvojili ste titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što dosad nije uspjelo niti jednom drugom klubu.

Stoga, svim fudbalerima, Stručnom stožeru na čelu s Blažom Sliškovićem, Upravi i navijačima HSK ''Zrinjski'',  lično i u ime Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona, od svega srca čestitam!

Osvajanjem još jednoga naslova prvaka,  šestog u ''Premijer ligi Bosne i Hercegovine'',  iznova ste potvrdili kako se predanim radom, odricanjem i vjerom u sebe postižu vrhunski rezultati.
Zbog svega toga i jeste najbolja momčad u državi!

U očekivanju da i u europskim natjecanjima koja su pred vama dostojanstveno i uspješno zastupate svoj grad Mostar, Hercegovačko – neretvanski kanton i  BiH - želim Vam puni uspjeh, te puno sportske sreće i svakoga dobra.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.