VLADA HNK U CIJELOSTI FINANSIRA IZGRADNJU I OPREMANJE NAJSAVREMENIJE KLINIKE ZA DJEČJE BOLESTI U REGIJI
23-02-2022, 11:51

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, zajedno sa dr. sc. Goranom Opsenicom, ministrom zdravstva, rada i socijalne zaštite i Adnanom Faladžićem, ministrom finansija, posjetio je danas Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar gdje je sa direktorom dr. sc. Antom Kvesićem razgovarao o aktivnostima vezanima za realizaciju projekta izgradnje Klinike za dječje bolesti. Direktor Kvesić primio je visoku delegaciju kantonalne Vlade zajedno sa dr. sc. Mirom Leventićem, predsjednikom Stručnoga vijeća SKB-a Mostar, i dr. sc. Kristinom Galić, savjetnicom direktora SKB-a Mostar.

Premijer Herceg istaknuo je kako Vlada, osim redovnoga finansiranja rada zdravstvenih ustanova u HNK, budžetskim i vanbudžetskim sredstvima snažno podržava razvoj bolničkih ustanova koje su osnova brige za zdravlje građana. U tom kontekstu naglasio je kako je Vlada u cijelosti preuzela kredit Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 32 miliona KM za projekat izgradnje i obnove bolnica u Kantonu.

„Od ukupnoga iznosa, za izgradnju Klinike za dječje bolesti SKB-a Mostar bit će izdvojeno 19,2 miliona KM, čime je Hercegovačko-neretvanski kanton u potpunosti preuzeo finansiranje njezine izgradnje. Također, za izgradnju, obnovu i opremanje odjela u RMC dr. Safeta Mujića Mostar planirano je 9,6 miliona KM, a za izgradnju i obnovu odjela i nabavke računarske i medicinske opreme za Opću bolnicu Konjic 3,2 miliona KM“, rekao je premijer Herceg.

Direktor Kvesić govorio je o toku izgradnje Klinike istaknuvši kako bi, ako se ne dogodi nešto nepredviđeno, građevinski radovi trebali biti završeni unutar predviđenih rokova, a plan je Pedijatriju iz staroga objekta prebaciti u novi u drugoj polovini ove godine.

„Nova zgrada imat će pet etaža: suteren, prizemlje i tri sprata. Uz sve specijalističko-konzilijarne ordinacije i centralni prijem koji će biti u prizemlju, na višim etažama bit će raspoređene postelje za djecu i majke koje će moći biti u pratnji maloljetnih pacijenata. Uz ured za upravu Klinike, prostorije za pomoćne nemedicinske djelatnosti, planirana je i veća predavaonica / sala za oko 100 posjetitelja“, rekao je direktor Kvesić zahvalivši Vladi koja je prepoznala vrijednost projekta čijim će završetkom HNK, ali i cijela regija, dobiti jednu od najsavremenijih Klinika za liječenje dječjih bolesti.

Učesnici sastanka obišli su radove, upoznavši se na licu mjesta sa dinamikom izgradnje nove zgrade Klinike koja je trenutno najznačajniji investicijski projekat u zdravstvene svrhe na području cijele Federacije BiH. Premijer Herceg, ministri Faladžić i Opsenica dali su snažnu podršku završetku izgradnje Klinike za dječje bolesti i drugih projekata bolničkih ustanova u HNK te osiguranju dodatnih sredstava kako bi svi bili u cijelosti završeni i kvalitetno opremljeni, na korist cijelog društva odnosno svih pacijenata koji gravitiraju ovim bolničkim ustanovama.