VLADA IMENOVALA PREGOVARAČKI TIM ZA PREGOVORE SA SINDIKATIMA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA
02-11-2023, 9:30

Već smo u više navrata komunicirali da Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao jedan od više faktora u zdravstvenom sistemu ovog kantona, razumije sindikalna traženja zdravstvenih radnika i, spremna je kroz Rebalans Budžeta za 2023., te kroz Prijedlog budžeta za 2024. godinu, ispratiti svoj dio obaveza kroz korektno postignuti, realno održivi dogovor svih poslodavaca i sindikalnih partnera. To je jasno rečeno i na ranijem sastanku čelnih ljudi Vlade i Nezavisnog sindikata zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Na tom tragu, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je na hitnoj sjednici imenovala Pregovarački tim Vlade HNK-a za pregovore sa reprezentativnim sindikatima za djelatnost zdravstva. Imenovani tim sastavljen je od predstavnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a, Ministarstva finansija HNK-a, Ureda premijera HNK-a, Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a, SKB-a Mostar, KB-a dr. Safeta Mujića, Opće bolnice Konjic, Grada Mostara, Grada Konjica, Grada Čapljine, Doma zdravlja Stolac, Doma zdravlja Jablanica, Vlade Zapadnohercegovačkog kantona i Ministarstva zdravstva FBiH.

Napominjemo, Vlada je preuzimanjem dužnosti 2015. zatekla potpuno nezahvalnu situaciju u finansijama (ilustrovanja radi, naslijeđeno je 60 miliona KM izvršnih sudskih presuda), u međuvremenu riješila sve dubioze, konsolidovala javne finansije, odgovorila svim traženjima koja su pristizala, uspjela i otvoriti razvojnu dimenziju Budžeta, stvorila je kvalitetne preduslove kako bi danas mogla planirati i ispratiti svoj dio obaveza i prema zahtjevima zdravstvenih radnika.

Iznimno korektno i odgovorno ponašanje Vlade HNK-a prema socijalnim partnerima, sindikatima budžetskih korisnika kojima je jedini poslodavac, neupitno je posvjedočeno kroz proteklih osam godina, s potpisanih čak šesnaest granskih kolektivnih ugovora. Nivo odnosa i međusobnog poštovanja Vlade i socijalnih partnera potvrđen je i na zadnjem sastanku premijera i resornih ministara sa čelnicima svih šest sindikata korisnika Budžeta HNK-a.

Međutim, da bi mogli odgovoriti zahtjevima zdravstvenih radnika, koji u početnomu traženju iziskuju više od 50 miliona KM dodatnih budžetskih sredstava, potrebno je da i drugi faktori u zdravstvenom sistemu HNK-a, koji su jasno nabrojani u službenoj obavijesti NSZ-a SKBM-a o održavanju štrajka (u prilogu), preuzmu svoj dio odgovornosti, onako kako je to zakonom i regulisano. Samo je tako moguće, što hitnije i sa što manje problema, izići iz ove situacije i izbjeći sve ono negativno što sindikalni prosvjedi sa sobom nose, a prije svega trpljenja koja će najviše osjetiti pacijenti. Vlada zato i ovim putem poziva sve dionike zdravstvenog sistema u Kantonu (poslodavce u zdravstvenomu sustavu HNK-a) na preuzimanje svoga dijela odgovornosti da bi izbjegli bilo koji neželjeni scenarij.

PDF icon nsz_skbm_-_obavijest_o_odrzavanju_strajka.pdf, PDF icon vlada_-_rjesenje_o_imenovanju_pregovarackoga_tima.pdf