VLADA SPREMNA SAGLEDATI MOGUĆNOSTI ZA POVEĆANJE PLATA RADNICIMA U ZDRAVSTVU
19-11-2019, 14:19

Na današnjoj, 110. sjednici Vlada je nastavila raspravu o primjeni Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva u HNK.
Tokom rasprave Vlada je izrazila žaljenje činjenicom kako sindikat nije prihvatio Vladin prijedlog o produženju važenja postojećeg Kolektivnog ugovora za još jednu godinu. Budući da je u toku izrada kantonalnih finansijskih dokumenata za narednu godinu, a na današnjoj sjednici već je raspravljano o Prednacrtu Budžeta HNK, Vlada je izrazila spremnost da, do izrade Nacrta Budžeta o kojem će biti raspravljano na sjednici Vlade u utorak 26. novembra,  realno sagleda mogućnosti za određenim povećanjem plata radnicima u zdravstvu.

Ponovo je iskazana spremnost Vlade da, u skladu sa mogućnostima, podrži rad zdravstvenih institucija i njihovih djelatnika, što je potvrđeno značajnim povećanjem izdvajanja za zdravstvo i redovnim ispunjavanjem obaveze koju je Vlada preuzela u skladu sa potpisanim Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika iz djelatnosti medicine i stomatologije na području HNK.