7 MILIJUNA KM ZA BOLNICE; UBLAŽENE MJERE ZA RAD ŠKOLA I VRTIĆA
09-02-2021, 15:02

Na današnjoj, 139. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, nastavljajući redovitu potporu bolničkim ustanovama, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, osigurala je ukupno 7 milijuna KM grant sredstava. Temeljem mjerila za financiranje zdravstvenih ustanova, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici raspoređen je godišnji iznos od 4.112.500,00 KM, Kantonalnoj bolnici ,,dr. Safet Mujić'' 1.869.000,00 KM i Općoj bolnici Konjic 1.018.500,00 KM.

Tijekom rasprave iznova je istaknuto kako Vlada, iako nije poslodavac u zdravstvu i nije zadužena za plaće djelatnika, značajnim sredstvima kontinuirano podupire rad kako bolničkih tako i ustanova primarne zdravstvene zaštite, odnosno domova zdravlja za koje se izdvaja ukupno 2 milijuna KM.

Vlada je usvojila Izvješće o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u kojem je istaknuto kako HNŽ u posljednja tri mjeseca bilježi blago poboljšanje epidemiološke slike. Stoga je, na inicijativu obrazovnih institucija, a temeljem procjene epidemiološke situacije koju je uradio Zavod za javno zdravstvo, Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi predložio, a Vlada danas prihvatila, revidirane preventivne higijensko-epidemiološke mjere za rad školskih ustanova i vrtića koje se će primjenjivati od 15. veljače s rokom važenja od 14 dana. Istaknuto je donošenje sljedećih ublaženih mjera u školama: broj učenika u učionicama ograničava se na način da se osigura fizička distanca najmanje 1,5 metar; dozvoljava se održavanje nastave za učenike od prvog do petog razreda u punom obujmu, bez dijeljenja na skupine u trajanju od 2 sata i 30 minuta;  nastava tjelesnog odgoja, u pravilu, će se izvoditi na otvorenom, uvijek kada to dopuštaju vremenske prilike, a iznimno i pod strogim epidemiološkim mjerama u školskim dvoranama; u školama u kojima se obrazuju djeca s poteškoćama u razvoju omogućiti održavanje sati sukladno potrebama škole uz pridržavanje epidemioloških mjera; učenici jednog odjela pohađaju nastavu samo u jednoj učionici s tim da se kabinetska nastava u osnovnim i srednjim školama dozvoljava prema potrebama škola uz striktno poštovanje epidemioloških mjera. U vrtićima se dozvoljava povećanje broja djece u vrtićkim skupinama ovisno o prostornim mogućnostima i uz poštivanje nužnih higijensko-epidemioloških mjera (u prilogu Revidirane preventivne higijensko-epidemiološke mjere za rad školskih ustanova i vrtića).

Iz resora Ministarstva prometa i veza, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za rehabilitaciju regionalne ceste R-418B Prozor – Konjic, čije stanje zahtjeva žurne građevinske intervencije kako bi se ispunili uvjeti za sigurno i nesmetano odvijanje prometa putnika i roba.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja – ribolovne zone za obavljanje športsko – rekreacijskog ribolova na području HNŽ, kako bi se osigurao kontinuitet korištenja ribolovnih zona Čapljina, Čitluk, Jablanica, Konjic, Mostar, Neum, Ravno i Stolac, te blagovremeno provela procedura koju Zakon propisuje.

Također, usvojeno je Izvješće o preventivnim akcijama suzbijanja zaraze životinja i stanju zaraznih bolesti u HNŽ u 2020. godini. Istaknuto je kako su vodeće bolesti među životinjama bruceloza, parazitarne bolesti, te američka gnjiloća pčelinjeg legla i nozemoza kod pčela.

Vlada je usvojila i Izvješće o realiziranju županijskih novčanih potpora za 2020. godinu za koje je ukupno izdvojeno 2 milijuna KM. Istaknuto je da je za poticaje u biljnoj i animalnoj proizvodnji odobreno 2.504, za kapitalna/investicijska ulaganja 50, te ostale vrste potpora 166 zahtjeva klijenata.

Također, prihvaćeno je Izvješće o stanju u veterinarstvu za 2020. godinu. Navedeno je kako je stanje u veterinarskim stanicama na području HNŽ dijelom popravljeno zahvaljujući nizu upravnih mjera i angažmanu sektora za veterinarstvo Ministarstva, što je rezultiralo ažuriranjem i usklađivanjem poslovanja i rada s postojećim zakonskim propisima i davanjem odgovarajućih rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje veterinarske djelatnosti.

Iz resora Ministarstva gospodarstva, Vlada je usvojila Izvješće o stanju eksploatiranja mineralnih sirovina na prostoru HNŽ i realiziranju ugovora o koncesijama. Mjerodavne inspekcije u 2020. godini obavile su inspekcijski nadzor 50 subjekata na 62 lokaliteta kojima gospodare predmetni subjekti nadzora i 15 lokaliteta u inundacijskom (vodnom) pojasu vodotoka.

Također, usvojeno je Izvješće o radu Inspektorata Ministarstva za 2020. godinu u kojemu su istaknute najčešće pojave kršenja propisa i problema u pojedinim područjima nadzora, te dati prijedlozi za poboljšanje učinkovitosti.

Vezano za rad Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Vlada je pozdravila i s 80.000,00 KM poduprla aktivnosti u svezi s projektom prekogranične suradnje TRANSCPEARLYWARNING.

Usvojeno je Izvješće o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava za prošlu godinu u kojem je navedeno kako su deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite, u sklopu protuminskih akcija (operacije čišćenja mina i tehničkog izviđanja), na području HNŽ očistili površinu od 83.425 m2 .

Također, prihvaćena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja HNŽ čime je omogućeno da se u Udruzi „Hercegovačka gorska služba spašavanja – Stanica u Čapljini“ formira služba za spašavanje s visina, te poduzimanje aktivnosti vezanih za njeno opremanje i stručno osposobljavanje.

Nakon razmatranja informacija resornih ministarstava u svezi s pregovorima sa sindikatima oko zaključivanja kolektivnih ugovora, istaknuto je kako su uspješno završeni pregovori sa sindikatima policije i službenika i namještenika tijela uprave i sudske vlasti, a u uskoro će započeti pregovori sa sindikatima zdravstvenih djelatnika. Vlada daje punu potporu pregovaračkim timovima pred kojima tek predstoji pregovarački proces, a tamo gdje je on uspješno okončan pozdravlja konstruktivan dijalog socijalnih partnera i čestita na uspješno okončanom pregovaranju.

PDF icon revidirane_preventivne_higijensko-epidemioloske_mjere.pdf