Vlada HNŽ  jedan je od partnera u IPA Projektu Jadranske prekogranične suradnje – Kapitalizacija i eksploatacija radarske infrastrukture i potpore sustavu odlučivanja u mreži upravljanja ekološkim opasnostima u Jadransko-jonskoj regiji - CapRadNet.

Projekt je započeo u ožujku i trajat će do konca 2016. godine, a vodeći partner je Centar za izvrsnost Sveučilišta u L'Aquili (CETEMPS) u Italiji.

Sveukupni proračun projekta je 1.180.000,00 €, a zemlje partneri su: Albanija, BiH, Hrvatska, Italija i Slovenija.

Opći cilj CapRadNet projekta je uporaba glavnih postignuća ranijeg uspješno provedenog IPA ADRIARadNet projekta u cilju ostvarenja ciljeva EUSAIR-a (Strategije EU za Jadransko-jonsku regiju) djelovanjem u okvirima njezinih stupova: kvaliteta okoliša i povezivanje regije. Također, cilj CapRadNet projekta je proširiti i eksploatirati sustav potpore odlučivanju koji je razvijen u sklopu ADRIARadNet projekta u svrhu ublažavanja hidrometeoroloških nepogoda uzimajući u obzir uvjete u morskom okruženju, obalnom i gradskom području i zračnim lukama. Osim toga, CapRadNet predlaže stvaranje integriranog Sustava pripreme i odgovara na krizne situacije kombiniranjem postojećih, operacijski i upravljački neovisnih, sustava upravljanja kriznim situacijama širom Jadransko-jonske regije.