Vlada HNK  jedan je od partnera u IPA Projektu Jadranske prekogranične saradnje – Kapitalizacija i eksploatacija radarske infrastrukture i potpore sistemu odlučivanja u mreži upravljanja ekološkim opasnostima u Jadransko-jonskoj regiji - CapRadNet.

Projekt je započeo u martu i trajat će do kraja 2016. godine, a vodeći partner je Centar za izvrsnost Univerziteta u L'Aquili (CETEMPS) u Italiji.

Sveukupni budžet projekta je 1.180.000,00 €, a zemlje partneri su: Albanija, BiH, Hrvatska, Italija i Slovenija.

Opći cilj CapRadNet projekta je upotreba glavnih dostignuća ranijeg uspješno provedenog IPA ADRIARadNet projekta u cilju ostvarenja ciljeva EUSAIR-a (Strategije EU za Jadransko-jonsku regiju) djelovanjem u okvirima njezinih stupova: kvaliteta okoliša i povezivanje regije. Također, cilj CapRadNet projekta je proširiti i eksploatirati sustav podrške odlučivanju koji je razvijen u sklopu ADRIARadNet projekta u svrhu ublažavanja hidrometeoroloških nepogoda uzimajući u obzir uvjete u morskom okruženju, obalnom i gradskom području i zračnim lukama. Osim toga, CapRadNet predlaže stvaranje integrisanog Sistema pripreme i odgovara na krizne situacije kombiniranjem postojećih, operacijski i upravljački neovisnih, sistema upravljanja kriznim situacijama širom Jadransko-jonske regije.