DO 3.10.2018. GODINE ROK ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV ZA SUBVENCIJE PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA
17-09-2018 10:45

Obavješćuju se zainteresirani da rok za prijavu na Javni poziv za odabir korisnika sredstava Ministarstva gospodarstva Hercegovačko-neretvanske županije s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ utvrđene Proračunom Hercegovačko-neretvanske županije za 2018. godinu, traje zaključno do 3.10.2018. godine.