HERCEG I PILIOURIS O ZAJEDNIČKIM PROJEKTIMA OESS-A I VLADE HNŽ-A
13-07-2022, 14:30

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg primio je danas izaslanstvo Terenskoga ureda Misije OESS-a u Mostaru koje je predvodio voditelj Ureda Ioannis Piliouris. Razgovarali su o aktualnim prilikama u HNŽ-u, kao i o projektima koje OESS snažno podupire ili u njihovu realiziranju sudjeluje zajedno s predstavnicima Vlade HNŽ-a.

Istaknuta je i pozdravljena činjenica usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima HNŽ-a čijom će primjenom biti deblokiran rad Ministarstva unutarnjih poslova, omogućen proces izbora ravnatelja i zamjenika ravnatelja policije, zatim činovanje i unaprjeđivanje policijskih službenika, ali  i prijem novih djelatnika što je iznimno bitno s aspekta sigurnosti građana HNŽ-a.

Predstavnike OESS-a predsjednik Herceg upoznao je i s poduzetim aktivnostima oko uspostave Zavoda za besplatnu pravnu pomoć i Ureda za europske projekte. Kada je u pitanju Zavod za besplatnu pravnu pomoć, Vlada je donijela sve potrebne akte i osigurala prostor za smještaj te se uskoro očekuje početak njegova rada.

Tijekom razgovora istaknuto je i to kako je dobrom suradnjom Vlade i Misije OESS-a izrađen Lokalni akcijski plan kojim je predviđeno rješavanje problema Roma u oblasti stambenoga zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne skrbi, jačanja institucionalnih kapaciteta, romskih zajednica i nevladinih organizacija te zapošljavanja u HNŽ-u za razdoblje 2021. – 2024. te je naglašeno kako je HNŽ prva županija u FBiH koja je na cjelovit način i kroz jedan dokument pristupila rješavanju svih pitanja vezanih za Rome.

Kada je u pitanju kurikularna reforma, naglašeno je kako se radi o vrlo zahtjevnom procesu na čijoj pripremi i izradi, uz resorno ministarstvo, rade Zavod za školstvo i Pedagoški zavod.

Sudionici današnjega sastanka razgovarali su i o izradbi Strategije za borbu protiv korupcije.

''U novoj strategiji za borbu protiv korupcije, o kojoj će Vlada raspravljati na sutrašnjoj sjednici, naglašena su kako pozitivna tako i negativna iskustva iz četverogodišnje provedbe prethodne Strategije i Akcijskoga plana. Borba protiv korupcije dug je, složen i kontinuiran proces u kojem nema brzih i jednostavnih rješenja. Stoga, uz provedbu i nadgradnju postojećih antikorupcijskih mehanizama, svrha novoga strateškog okvira jest jačanje postojećih i stvaranje novih sustavnih rješenja za sprječavanje korupcije na svim razinama vlasti. Strategija za borbu protiv korupcije prati Strategiju razvitka HNŽ-a u kojoj je zadana profesionalizacija Tijela za borbu protiv korupcije'', poručio je predsjednik Herceg, naglasivši kako je Prijedlog nove strategije dobio pozitivno mišljenje Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), uz određene sugestije koje su uvrštene u tekst Strategije, a OESS je također imao uvid u sami tekst Prijedloga.

Piliouris je zahvalio predsjedniku Hercegu na iscrpnim informacijama, pozdravio poduzete aktivnosti Vlade te potvrdio spremnost OESS-a da se dobru suradnju još više unaprijedi kako kroz realiziranje zajedničkih projekata tako i kroz kontinuiranu razmjenu informacija i međusobne susrete.

Sastanku je nazočio i predstojnik Ureda predsjednika Vlade HNŽ-a Marko Arapović.