INFORMACIJA
11-06-2024 10:00

U Proračunu HNŽ-a za 2024. godinu na poziciji Ureda predsjednika Vlade (12010001) planirana su novčana sredstva kako slijedi:

- ''Tekući transferi drugim razinama vlasti'', ekonomski kod 614 100, u iznosu od  50.000,00 KM;

- ''Tekući transferi pojedincima'', ekonomski kod 614 200, u iznosu od 50.000,00 KM;

- ''Grant neprofitnim organizacijama'', ekonomski kod  614 300 CAN001, u iznosu od 50.000,00 KM;

- ''Grant neprofitnim organizacijama – tekući transfer vjerskim zajednicama'', ekonomski kod  614 300 CAN005, u iznosu od 50.000,00 KM.