IZASLANSTVO VLADE HNŽ S AGENCIJOM ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE KADROVA MOSTAR RAZGOVARALO O EDUKACIJI 150 KADETA MUP-A HNŽ
11-01-2023, 14:50

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, danas je sa Slađanom Bevandom, ministrom unutarnjih poslova, Robertom Perićem i Ramizom Hasićem, ravnateljem i zamjenikom ravnatelja Uprave policije MUP-a, te Martinom Ćosić, savjetnicom u Uredu predsjednika, boravio u radnom posjetu  Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar koja djeluje u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH.

Direktor Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marko Vujević upoznao je izaslanstvo Vlade o radu Agencije te o načinu i uvjetima provedbe osnovne policijske obuke, te svih vidova specijalističke obuke, usavršavanja i treninga policijskih, ali i državnih službenika svih razina vlasti BiH.

Istaknuo je kako su preseljenjem u novi kompleks, uvjeti za rad s kadetima podignuti na najveću moguću razinu, te da Agencija sada ima sve nužne kapacitete za cjelodnevni smještaj i obuku 250 kadeta.

Predsjednik Herceg je zahvalio direktoru Vujeviću na prijamu te ga informirao o tomu kako je Vlada nakon nedavno uspješno okončanog procesa imenovanja ravnatelja i njegova zamjenika, usvojila i Odluku o davanju suglasnosti MUP-u za raspisivanje javnoga oglasa za prijem i školovanje  kadeta za čin policajca i  kadeta za čin mlađega inspektora.

''Vlada je problem imenovanja ravnatelja policije zatekla kod preuzimanja dužnosti i zbog niza složenih okolnosti trebalo je puno razgovora i razumijevanja  kako bi se ovaj proces doveo do kraja. Imenovanjem ravnatelja i njegova zamjenika omogućili smo i konačno otkočili proces popunjavanja više od 250 nedostajućih policijskih službenika i drugih djelatnika u županijskom Ministarstvu unutarnjih poslova.

Temeljni razlog našeg današnjeg posjeta je sagledati kakve su mogućnosti uspostave snažnije suradnje naše dvije institucije, a s ciljem organiziranja stručnih i specijalističkih obuka za školovanje  kadeta za čin policajca i  za čin mlađega inspektora Ministarstva unutarnjih poslova.

Budući da su već u tijeku aktivnosti oko raspisivanja oglasa za prijem 130 kadeta za čin policajca i 20 kadeta za čin mlađega inspektora, naša je nakana da se njihova stručna i specijalistička obuka provede, ukoliko to Agencija može osigurati, upravo ovdje u Mostaru.

Naime, uvjeti za obuku, smještajni kapaciteti i ljudski resursi koje smo vidjeli tijekom današnjeg posjeta uistinu su na vrhunskoj razini. Meni, kao stanovniku ovoga grada i županije, je posebno drago da ovdje imamo jednu ovako izvrsnu instituciju'', kazao je Herceg.

Govoreći o ljudskim i materijalnim kapacitetima, kao i tehničkoj opremljenosti kompleksa Agencije, direktor Vujević je istaknuo kako su mogućnosti za obuku i usavršavanje policajaca na  europskoj i svjetskoj razini i to po posebno prilagođenim programima koji su koncipirani u odnosu na razvojne potrebe polaznika. Također je naglasio i to kako se pri kreiranju nastavnih planova i programa uvažavaju izazovi s kojima se susreću državni službenici/policajci, zbog čega se obuke, a posebice praktični dijelovi, maksimalno prilagođavaju zahtjevima polaznika.

''Pozdravljam i podržavam vašu želju da se edukacija za buduće policijske službenike u MUP-u organizira upravo u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru, ali o tomu će, a nakon vašega službenog zahtjeva, konačnu odluku donijeti čelništvo Agencije imajući u vidu planove školovanja kadeta državnih policijskih institucija (SIPA, GP BiH i DKPT) za 2023. godinu'', kazao je direktor Vujević.

''Naše potrebe za novim kadrovima u MUP-u su daleko iznad spomenutih 130 policajaca i 20 mlađih inspektora, te se iskreno nadam kako je ovo samo  prvi korak naše dugoročne suradnje'', kazao je ministar Bevanda.

Zadovoljstvo današnjim razgovorom iskazali su ravnatelj Perić i zamjenik Hasić naglasivši kako će se napokon, a zahvaljujući istinskim naporima Vlade HNŽ, riješiti pitanje nedostajućih djelatnika u MUP-u.

Inače, tijekom posjeta izaslanstvo Vlade obišlo je kompleks Agencije koja svoje temeljne nadležnosti implementira u suvremeno opremljenim prostorima, bilo da se radi o teorijskoj, praktičnoj ili situacijskoj nastavi. Polaznicima obuka na raspolaganju su i streljana, športska dvorana, vanjski tereni i poligoni.