IZVRŠEN ODABIR KANDIDATA ZA VJEŽBENIKE
13-09-2023, 9:54

Na temelju raspisanoga Javnog poziva za prijam vježbenika u županijska tijela uprave, upravne organizacije i druge službe, tijela i institucije Hercegovačko-neretvanske županije, obavješćujemo kandidate o tomu kako je Vlada HNŽ-a donijela Odluku o odabiru kandidata za zaključenje ugovora u prvom krugu, po programima sufinanciranja zapošljavanja u suradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije.

Odabrani kandidati dužni su pristupiti potpisivanju ugovora koje će biti održano prema rasporedu koji se nalazi u privitku.

Istodobno obavješćujemo kandidate koji nisu odabrani za prijam u prvomu krugu, kako će dodatni prijam kandidata, koji će Vlada HNŽ-a financirati u cijelosti, biti proveden sukladno financijskim mogućnostima Proračuna HNŽ-a, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Popis sa šiframa odabranih 150 kandidata u prvom krugu nalazi se u privitku. 

PDF icon popis_odabranih_kandidata_s_rasporedom_za_zakljucenje_ugovora.pdf