JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE IZ SREDSTAVA ''TRANSFER ZA JAČANJE TURISTIČKIH KAPACITETA''
28-12-2022 11:00

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE IZ SREDSTAVA ''TRANSFER ZA JAČANJE TURISTIČKIH KAPACITETA'' UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA HNŽ ZA 2022. GODINU