Kamen temeljac za crpnu hidroelektranu Vrilo (CHE Vrilo)