Kolektivno potpisivanje kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva