KRIZNI STOŽER HNŽ RAZMOTRIO EPIDEMIOLOŠKO STANJE I USVOJIO VIŠE ZAKLJUČAKA
07-10-2020, 13:22

Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije održao je sastanak na kojemu je razmotreno epidemiološko stanje u Županiji i aktivnosti koje Stožer provodi s ciljem praćenja stanja i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja bolesti izazvane novim koronavirusom.

Prim. dr. Nermin Avdić, direktor Zavoda za javno zdravstvo prezentirao je epidemiološko stanje na području HNŽ od 31. kolovoza do 4. listopada 2020. godine iz kojega je vidljivo kako je ono značajnije pogoršano u odnosu na ljetno razdoblje. U tom razdoblju ukupno je testirano 10.026 osoba, a pozitivnih je bilo 1659. Najveći broj novooboljelih pripada dobnoj skupini od 20 od 44 godine, njih 42,07%. Također, evidentan je i porast broja novooboljelih kod populacije do 19 godina.

Doc. dr. sc. Svjetlana Grgić iz Klinike za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, govoreći o stanju u Klinici, ukazala je na porast broja hospitaliziranih osoba, poglavito tijekom mjeseca rujna.

 „U razdoblju od 17. ožujka do 28. kolovoza hospitalizirano je 246, a od 28. kolovoza do 30. rujna 184 bolesnika što ukazuje na zabrinjavajući porast zaraženih i teško bolesnih. Također, od 17. ožujka do 28. kolovoza preminulo je 30, a od 28. kolovoza do 30. rujna 21 bolesnik“, kazala je dr. Grgić.

Uzimajući u obzir iznesene podatke i ukupno epidemiološko stanje, Krizni stožer donio je sljedeće zaključke:

  1. Traži se striktna provedba Zapovijedi i Preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva  na području HNŽ s posebnim naglaskom na točku 5. Zapovijedi kojom se zapovijeda inspekcijama organiziranim  pri mjerodavnim ministarstvima, odnosno mjerodavnim općinskim i  gradskim inspektorima da kontinuirano  kontroliraju provedbu Zapovijedi, te sukladno svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svojih mjerodavnosti, koje uključuju i pokretanje kaznenih prijava protiv počinitelja za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju zapovijedi  u uvjetima pandemije COVID-19 za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu Federacije BiH.
  2. Predlaže  se Vladi  HNŽ da za praćenje i nadziranje provedbe Zapovijedi Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva angažira mjerodavna ministarstva i jedinice lokalne samouprave da putem svojih inspekcija  pojačaju kontrolu provedbe Zapovijedi kao i da se angažiraju svi  raspoloživi kapaciteti u svrhu  intenziviranja inspekcijskog nadzora, a s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja COVID-19. Isto podrazumijeva formiranje inspekcijskih timova u jedinicama lokalne samouprave (po dva inspektora) koji će uz asistenciju policijskih službenika  vršiti kontrolu provedbe naloženih mjera i izricati sankcije sukladno važećim propisima. Narečeni timovi u obvezi su dostavljati tjedna izvješća (svakog ponedjeljka za prethodni tjedan) Kriznom stožeru ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ  o broju izvršenih nadzora i poduzetim mjerama. Za formiranje timova, zadužuju se načelnici/gradonačelnici.
  3. Apelira se na  pučanstvo HNŽ da se  strogo pridržava svih propisanih epidemioloških mjera,  a posebice:  izbjegavanje  svih javnih okupljanja, nošenje  maski u svim zatvorenim javnim prostorima, držanje fizičke distance i redovito pranje i dezinficiranje ruku kao i svih radnih površina i na taj način pokažu odgovornost i prema sebi i prema drugima.
  4. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ  naglašava da je zaštita od zaraznih bolesti dužnost jedinica lokalne samouprave-općina, gradova, županija i Federacije, zdravstvenih ustanova, zavoda zdravstvenog osiguranja, nositelja privatne prakse, gospodarskih  društava i drugih pravnih i fizičkih osoba i ne poduzimanje mjera propisanih Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“ broj 29/05)  kažnjivo je sukladno narečenom Zakonu.