MAJDANI KUTI: INSPEKTORAT MINISTARSTVA GOSPODARSTVA U KOLOVOZU 2021. ZABRANIO IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA
17-02-2022, 13:50

S obzirom na veliko zanimanje javnosti vezano za rad poduzeća „Majdani Kuti“ d.o.o. Mostar potrebno je iznova istaknuti kako je, na zahtjev mještana, rudarska inspekcija Ministarstva gospodarstva Hercegovačko-neretvanske županije 27. kolovoza 2021. godine izvršila uvid u službenu dokumentaciju Ministarstva, te neposredni inspekcijski nadzor.

Tom prigodom utvrđeno je kako poduzeće „Majdani Kuti“ d.o.o. Mostar posjeduje Ugovor o koncesiji iz 2015. godine.

Također, utvrđeno je izvođenje radova na izgradnji pristupnog puta do istražnih bušotina i budućih etažnih zasjeka koji nisu izašli iz eksploatacijskog polja. Međutim, radovi su se izvodili bez zakonom propisanih Odobrenja za eksploatiranje i Odobrenja za izvođenje rudarskih radova po Glavnom rudarskom projektu.

Zbog utvrđenih nedostataka, rudarska inspekcija je svojim rješenjem od 30. kolovoza 2021. godine poduzeću „Majdani kuti“ zabranila izvođenje rudarskih radova do pribavljanja zakonom propisanih odobrenja.

U privitku obavijest o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama.

PDF icon livac.pdf