NACRT URBANISTIČKOG PROJEKTA TURISTIČKE ZONE „KARAOTOK“ U SKLOPU PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ZA PODRUČJE OD ZNAČAJA ZA HNŽ-K, „PARK PRIRODE HUTOVO BLATO", JAVNI UVID I RASPRAVA
12-05-2022 11:45

Temeljem članka 41. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju HNŽ-K („Narodne novine HNŽ-K“, broj: 4/2004), kao i stavka III. Zaključka Skupštine HNŽ-K, broj: 02-01-XVIII-068/22 od 21.4.2022., Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ-K, u svojstvu nositelja pripreme za izradu Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za Hercegovačko-neretvansku županiju-kanton „Park prirode Hutovo blato", objavljuje Javni uvid i raspravu o Nacrtu Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za Hercegovačko-neretvansku županiju-kanton „Park prirode Hutovo blato".

Nacrt Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za Hercegovačko-neretvansku županiju-kanton „Park prirode Hutovo blato", možete pogledati ovdje: https://bit.ly/3xLGJK4