• Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije i dopisni član otvorio je danas Stručno-znanstveni skup „Školstvo-stanje, problemi, perspektiva, vizija“ koji je organizirala Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u BiH. U pozdravnom obraćanju je kazao: „Poštovani predsjedniče HAZU-a, poštovani kolege profesori, znanstvenici, čelnici prosvjetnih, kulturnih i društvenih institucija, sudionici Skupa, dame i gospodo, iskreno sam počašćen pozivom obratiti Vam se s nekoliko pozdravnih riječi i otvoriti ovaj Skup. To, prije svega, iz razloga što je tema izraz prepoznavanja aktualnoga trenutka, prepoznavanja nužnosti objektivnoga sagledavanja ukupnoga stanja u našemu školstvu i, na koncu, prepoznavanja nužnosti djelovanja u smjeru otklanjanja nedostataka, korigiranja manjkavosti i pravljenja iskoraka koji se od sviju nas očekuje – iskoraka koji će značiti hvatanje koraka s onim što će sutrašnjica od naših mladih tražiti. Mi smo, kao Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, učinili i činimo čitav niz koraka kojim smo osjetno unaprijedili životni i radni standard naših prosvjetnih djelatnika, značajno poboljšali razinu i uvjete školovanja za naše učenike i studente, tehnički obnovili škole, podigli primanja nastavnicima i profesorima, upravo rješavamo zapošljavanje više od 200 djelatnika u školstvu, stalno podupiremo rad našega Sveučilišta… Učinili smo sve što je u našoj moći kako bismo stvorili nužne preduvjete i za one suštinske izmjene kada govorimo o kakvoći našega obrazovno-odgojnog sustava. Čak, i na tomu tragu, financijski i kadrovski podržavamo započeti proces koordinacijskih međužupanijskih priprema za provedbu nužne kurikularne reforme kada govorimo o hrvatskomu nastavnom planu i programu za osnovno i srednje obrazovanje. Međutim, duboko smo svjesni realnosti, svjesni stvarnih nedostataka, rekao bih zastarjelosti ili neadekvatnosti u odnosu onoga što naš prosvjetni sustav nudi i onoga što društvo odnosno tržište rada pa i život danas traži. Rezultati provedenih međunarodnih istraživanja kada govorimo o učeničkim postignućima u smislu primjene usvojenih znanja učenika u BiH, objavljivani u rasponu od 2018. do 2020. godina, nisu zadovoljavajući. Oni su poziv na buđenje koje svi mi, kao društvo, politika i vlast, moramo prepoznati! Raduje me, stoga, što je u ovomu trenutku došao ovakav skup te koristim prigodu uputiti iskrenu čestitu organizatoru – Hrvatskoj akademiji za znanost i umjetnost u BiH – i njezinu predsjedniku, akademiku Mladenu Bevandi, a svima vama, poštovani kolege, zaželjeti produktivnu razmjenu znanja i iskustava, za našu opću društvenu dobrobit koja će se iz ovoga izroditi. Ovim Stručno-znanstveni skup ''Školstvo – stanje, problemi, perspektiva, vizija budućnosti'' proglašavam otvorenim“. Inače, program rada skupa obuhvaća izlaganja uglednih akademika, profesora, pedagoga i psihologa, a dotiče se svih stanja i problema u školstvu ali i vizija kojim bi se moglo poboljšati školstvo na našem području.
  • Na današnjoj, 16. sjednici Skupština Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Strategiju razvitka HNŽ-a za razdoblje 2021. – 2027. godina. Komentirajući usvajanje toga vitalnog strateškog dokumenta, predsjednik Vlade dr. sc. Nevenko Herceg, podsjetio je na to kako je županijska vlada stavila naglasak na donošenje strateških dokumenata. „Donijeli smo prvu multidisciplinarnu i multisektorsku krovnu Strategiju razvitka HNŽ-a, a u veljači i prvi županijski Prostorni plan koji je temelj za snažnije privlačenje investitora, jačanje gospodarstva i apliciranje projekata na natječaje financirane iz EU fondova. Prvi korak ka donošenju Strategije razvitka HNŽ-a učinjen je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Vlade i UNDP-a, nakon čega su izrađeni socio-ekonomska analiza i strateška platforma te utvrđen programski okvir odnosno prioriteti, mjere i projekti. Nakon izrade prednacrta i javne rasprave, dokument su usvojili Županijski odbor za razvitak, potom Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvitkom HNŽ-a koje čine gradonačelnici i načelnici svih naših gradova i općina, te predstavnici znanstvene, gospodarske i obrazovne zajednice, a potom i Vlada. Strategija je, uistinu, prošla najširu stručnu i javnu raspravu, niz konzultiranja i konstruktivnih dorada. U njezinu tekstu zadržana su vodeća načela na kojima je temeljena i prva Strategija razvitka HNŽ-a: gospodarska i okolišna održivost i socijalna uključenost te veza s ostalim planskim dokumentima, od onih na županijskoj razini do Strategije Europa 2020 i nove EU strategije. Danas je, dakle, usvojen ključni dokument za strateško planiranje razvitka Županije kroz sljedećih šest godina. Strategija razvitka osnova je odnosno temelj daljnje razrade svih sektorskih strategija HNŽ-a, vitalni dokument na kojega ćemo se stalno vraćati u planiranju i realizaciji strateških razvojnih projekata u predstojećem razdoblju“, kazao je Herceg. Uzimajući u obzir činjenicu da HNŽ ima nekoliko izrazitih prednosti, kreiranje Strategije razvitka vođeno je osnovnom idejom da te komparativne ciljano  prerastu u  jedinstvene konkurentske prednosti. Strateški fokusi su: digitalizacija; gospodarski razvitak poticanjem MSP-a, izvoz, razvitak poljoprivrede i turizma; razvitak suvremene, odgovorne i prosperitetne društvene zajednice; očuvan okoliš, razvijeno kružno gospodarstvo, mobilnost.  Realizacija je planirana kroz 3 strateška cilja, razrađena u 11 prioriteta i 44  mjere. Ta tri cilja su: Dinamičan ekonomski razvitak uz održivo korištenje resursa; Podizanje kvalitete i suvremenog razvitka društvenog sektora; Upravljanje resursima i uslugama ekosustava u skladu s postojećim kapacitetima okoliša. „Strategijom je predviđen i novi zamah vezan za projekte prekogranične suradnje. Kao utemeljiteljica i stalna članica Jadransko-jonske euroregije, kroz proteklih nekoliko godina etablirali smo se kao poželjan i pouzdan partner. Uspješno smo realizirali više prekograničnih projekata u različitim područjima djelovanja, infrastrukturi, obrazovanju, turizmu, poljoprivredi, gospodarstvu i zaštiti okoliša. Ostajemo do kraja opredijeljeni realizaciji prekograničnih i transnacionalnih projekata, što shvaćam i kao jednu od najsnažnijih potvrda predanosti Vlade HNŽ-a europskom putu ove zemlje i zadržavanju mladih na ovim prostorima'', dodao je predsjednik Vlade. Skupština HNŽ-a danas je usvojila i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNŽ-a, potom Nacrt Zakona o termoenergetskoj inspekciji i Nacrt Zakona o elektroenergetskoj inspekciji.
  • Vlada Hercegovačko-neretvanske županije donijela je, na 157. sjednici, a na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, odluke o odabiru korisnika po stavkama ''Ostali izdaci za kulturu'' i ''Ostali izdaci za šport + uspješnim pojedincima''. Odabrani su gotovo svi kandidati koji su ispunili tražene formalno-tehničke uvjete javnih natječaja. Tim je odlukama izdvojeno ukupno 520.000,00 KM proračunskih sredstava za izravnu potporu djelovanju i projektima kulturnih i športskih kolektiva, kao i uspješnih pojedinaca, s prostora cijele Županije, i to 280.000,00 KM za šport i 240.000,00 KM za kulturu. To je samo jedna od niza aktivnosti županijske vlade odnosno dio značajnih sredstava kojima kroz cijelu godinu pomaže razvitak športa i kulture. Na tragu pune transparentnosti, u privitku su dostupne preslike popisa odabranih korisnika po spomenutim stavkama iz pripadajućih odluka Vlade.

ODRŽAN SASTANAK S PREDSTAVNICIMA UNDP-a

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, primio je danas u nastupni posjet Stephena Kinlocha Pichata, novog zamjenika rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH.

Istaknuvši dosadašnju dobru suradnju Vlade HNŽ-a i UNDP-a, predsjednik Herceg upoznao je gosp. Pichata s aktualnim stanjem u HNŽ-u, s naglaskom na aktivnosti Vlade koje su usmjerene na sprječavanje negativnih gospodarskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i potpori gospodarstvu na prostoru HNŽ-a, te izradi županijske Strategije razvitka za predstojeće razdoblje, od 2021. do 2027. godine.

„Nakon što je Vlada nedavno prihvatila Prijedlog Strategije, nadam se kako će to uskoro učiniti i naša Skupština. Ujedno, uskoro očekujemo i završetak izrade Strategije ruralnog razvitka HNŽ. Obje strategije izrađene su zahvaljujući suradnji s UNDP-om, na čemu se iskreno zahvaljujem. Također, koristim prigodu izraziti nadu i uvjerenje u to kako ćemo s UNDP-om nastaviti suradnju na izradama sektorskih strategija koje su od ključnoga značaja za daljnji županijski razvitak, osobito kada govorimo o turizmu i zaštiti okoliša odnosno planu gospodarenja otpadom i sl.“, izjavio je predsjednik Herceg.

Zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH pohvalio je uspostavljenu komunikaciju s Vladom HNŽ-a, zahvalivši predsjedniku Hercegu na srdačnom prijamu i na stalnoj spremnosti na produktivnu suradnju.

Također, izuzetno pozitivnim je ocijenio posvećenost Vlade obnovi škola, domova zdravlja i drugih javnih objekata gdje je nekoliko projekata, kao što su obnova Doma zdravlja u Mostaru, OŠ Bijelo Polje, OŠ Čelebići, OŠ Sulje Čilića u Jablanici, te OŠ Lipanjske zore Domanovići, realizirano u suradnji s UNDP-om.

Na koncu, naglašena je obostrana spremnost za daljnjim širenjem i dodatnim snaženjem međusobnih odnosa i radom na implementiranju projekata od životne važnosti za žitelje HNŽ-a.

22-11-2021, 15:43

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA VJEŽBENIKE

Obavješćujemo kandidate koji su se prijavili  na Javni poziv za prijam 100 vježbenika u županijska tijela uprave, upravne organizacije i druge službe, tijela i institucije Hercegovačko-neretvanske županije, a koji iz opravdanih razloga nisu mogli pristupiti na intervju u zakazano vrijeme, da to  mogu učiniti u ponedjeljak, 22. studenoga u 9:00 sati u zgradi Vlade HNŽ, Stjepana Radića 3, Mostar.

18-11-2021, 15:37

HERCEG SVEČANO OTVORIO KONFERENCIJU PR & MEDIA DAYS 2021

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg svečano je danas otvorenim proglasio šesto izdanje ''PR & Media Days Mostariensis'', trodnevne međunarodne konferencije s područja odnosa s javnošću, integrirane komunikacije i medija, u organizaciji Studija odnosa s javnošću Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Konferencija se, uz snažnu financijsku potporu Vlade HNŽ-a, održava u online izdanju, u produkciji SUM TV-a, a cjelokupno obraćanje predsjednika Hercega emitirano putem službene web stranice prdays.sum.ba dostupno je na sljedećoj poveznici:

17-11-2021, 13:43

SASTANAK S PREDSTAVNICIMA RAZVOJNE BANKE FBiH: NASTAVAK POVOLJNIH KREDITNIH LINIJA ZA GOSPODARSTVO I OBNOVA HOTELA „ERO“

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije primio je danas u svom uredu predstavnike Razvojne banke FBiH: Mensuda Bašića, v.d. predsjednika uprave, Dalibora Milinkovića, v.d. izvršnog direktora za projekte i razvoj i Semira Fejzića v.d. izvršnog direktora za upravljanje rizicima.

Tijekom sastanka istaknuta je dosadašnja uspješna suradnja, te se razgovaralo o budućim zajedničkim aktivnostima usmjerenim na potporu gospodarstvenicima i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19.

„Protekle godine potpisali smo Protokol o suradnji u svezi s kreditnom linijom za likvidnost gospodarstvenicima i obrtnicima u HNŽ. Bili smo prva Županija u FBiH koja je potpisala takav Protokol kojim su omogućeni pojedinačni krediti u iznosu do 500.000,00 KM uz rok otplate do 36 mjeseci, te grace razdoblje do 12 mjeseci za što fiksnu kamatu od 2% godišnje plaća Vlada dok se Razvojna banka odrekla naknade za obradu kredita“, kazao je predsjednik Herceg.

Podsjetio je kako je, kroz Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i potpori ekonomiji na području HNŽ tzv. Korona zakon, već izdvojeno 4.740.503,43 KM za 1833 poslovna subjekta.

 „Na nedavnoj sjednici razmotrili smo Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor kreditnih sredstava. U izvješću je istaknuto kako je proveden javni poziv za dodjelu kredita na koji se javio 81 poslovni subjekt, a do sada je odobreno kreditiranje njih 24 za koje će Vlada u cijelosti subvencionirati kamate. Također, naglašeno je iznimno zanimanje gospodarstvenika za takve vrlo povoljne aranžmane“, kazao je predsjednik Herceg.

U tom kontekstu izražena je obostrana spremnost da se poduzmu potrebne aktivnosti oko potpisivanja novog Protokola kojim bi se, kroz određene kreditne linije, pružila potpora poslovnim subjektima uz uvjet da HNŽ subvencionira iznos sredstava u visini kamate kod COVID kreditne linije, dok bi razliku kamate plaćao korisnik sredstava.

Također, razgovarano je o mogućnostima da se osiguraju kreditna sredstva Razvojne banke za rekonstrukciju Hotela „Ero“ za zajednički smještaj županijskih tijela uprave.

16-11-2021, 13:18

DUBROVAČKO-NERETVANSKA I HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA PROVODE PROJEKT ZAŠTITE NERETVE

U nazočnosti Nikole Dobroslavića, župana Dubrovačko-neretvanske županije i dr. sc. Nevenka Hercega, predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je u zgradi Vlade HNŽ u Mostaru potpisan ugovor vezan za provedbu projekta "Zaštita i valorizacija zaštićene prirodne baštine Neretve u svrhu održivog razvoja lokalnih zajednica u prekograničnom području RH i BIH" koji je odobren za sufinanciranje u sklopu Programa poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine za razvoj lokalne zajednice.

Uz Ured predsjednika Vlade, kao vodećeg partnera, partneri na projektu su: Javno poduzeće Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Cilj projekta je doprinijeti većoj turističkoj valorizaciji prirodnih resursa zaštićenih područja u dolini rijeke Neretve i njihovoj turističkoj prepoznatljivosti/konkurentnosti uvođenjem novih turističkih sadržaja te promociji u svrhu održivog korištenja prirodne baštine i doprinosa jačanju konkurentnosti i gospodarskog oporavka prekograničnog područja Neretve u  Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Tijekom sastanka razgovarano je o međusobnoj suradnji, osobito MED projektu COASTING PLUS, odnosno nastavku projekta COASTING kroz koji će se, uz ostalo, na poseban način osnažiti suradnja dvije susjedne i prijateljske županije.

Projekt COASTING PLUS usmjeren je na poticanje koordinacije među ključnim dionicima u svrhu unaprjeđenja razvitka održivog i odgovornog obalnog turizma  i zaštite okoliša na mediteranskom području. Cilj Projekta, uz prenošenje COASTING metodologije na lokalnu razinu, je i razvitak Lokalnog akcijskog plana. Regionalna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA, u koordinaciji s vodećim partnerom - Savezom gradova i općina Andaluzije iz Španjolske (FAMP), iskoristit će iskustvo stečeno u završenom projektu COASTING kao i drugim EU projektima, te uključenim novim partnerima prenijeti metodologiju integralnog upravljanja obalom za održivi turizam.

Predsjednik Herceg i župan Dobroslavić izrazili su punu spremnost za daljnjim razvitkom suradnje kako kroz Jadransko-jonsku euroregiju tako i kroz zajedničko apliciranje na prekogranične i transnacionalne programe.

15-11-2021, 13:41

POTPORA VLADI HNŽ-A U RJEŠAVANJU TUŽBI, KOLEKTIVNOGA UGOVORA I ZAPOŠLJAVANJA U ŠKOLAMA

Na njihov zahtjev, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg primio je na radni sastanak zastupnike u Skupštini HNŽ-a Milicu Pehar, Julinetu Jurić, Mariju Bošković, Veru Konjevod i Slavka Bilića. Razgovarali su o nekoliko aktualnih tema, s naglaskom na prijem djelatnika u prosvjeti na neodređeno vrijeme, namirenje po prispjelim sudskim tužbama i potpisivanje Kolektivnog ugovora sa sindikatima u osnovnom obrazovanju.

Iskazano je zadovoljstvo činjenicom da će Vlada uskoro raspisati natječaj za prijem u stalni radni odnos 200 djelatnika u osnovnim i srednjim školama u svim gradovima i općinama HNŽ-a. Pri odlučivanju po pristiglim prijavama, Vlada će se voditi isključivo dvama kriterijima, a to su duljina čekanja u smislu rada na određeno vrijeme i nastavna norma.

Vezano za Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, na sastanku je naglašeno kako je riječ o jednom od prioriteta i kako se mora u što skorije vrijeme naći u vladinoj i skupštinskoj proceduri, s tim da je prije toga nužno otkloniti neke nelogičnosti u trenutačnom tekstu Zakona.

Razgovarajući o Kolektivnom ugovoru sa sindikatima u osnovnom obrazovanju, zastupnici su podržali visoki stupanj usuglašenosti Vlade, resornog ministarstva prosvjete i sindikata glede postizanja konačnog izgleda teksta Kolektivnog ugovora odnosno traženja najprihvatljivijeg rješenja za sve strane, poglavito po važnom pitanju izjednačavanja primanja visokoj stručnoj spremi u osnovnim školama s njihovim kolegama koji rade u srednjim školama u HNŽ-u.

Na koncu, izražena je i snažna potpora Vladi u nastojanju rješavanja obveza po pravomoćnim presudama na način da se da prioritet isplatama onima koji od tužbi ne prave biznis odnosno onima koji su se nagodili, s ciljem da što veći broj korisnika Proračuna bude obuhvaćen isplatom dijela iznosa koje će Vlada nastojati, sukladno proračunskim mogućnostima, izmiriti do kraja tekuće godine.

Nakon vrlo kvalitetnog rješavanja pitanja angažiranja asistenata u nastavi, predsjednik Herceg izrazio je razumijevanje i za potrebu uvođenja psihologa u prosvjetni sustav, istaknuvši spremnost za postupno rješavanje toga pitanja po stvarnim potrebama u gradovima i općinama HNŽ-a.

Zastupnici su iskoristili prigodu i zahvalili se predsjedniku Vlade na svemu dosad učinjenom na popravljanju materijalnog statusa prosvjetnih djelatnika, rješavanju pitanja tehnološkoga viška u školama, potom ulaganja u izgradnju, obnovu i ''utopljavanje'' škola i školskih dvorana i sl.

12-11-2021, 19:15

OTVOREN STRUČNO-ZNANSTVENI SKUP ''ŠKOLSTVO – STANJE, PROBLEMI, PERSPEKTIVA, VIZIJA“

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije i dopisni član otvorio je danas Stručno-znanstveni skup „Školstvo-stanje, problemi, perspektiva, vizija“ koji je organizirala Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u BiH.

U pozdravnom obraćanju je kazao:

„Poštovani predsjedniče HAZU-a,

poštovani kolege profesori, znanstvenici,

čelnici prosvjetnih, kulturnih i društvenih institucija,

sudionici Skupa, dame i gospodo,

iskreno sam počašćen pozivom obratiti Vam se s nekoliko pozdravnih riječi i otvoriti ovaj Skup. To, prije svega, iz razloga što je tema izraz prepoznavanja aktualnoga trenutka, prepoznavanja nužnosti objektivnoga sagledavanja ukupnoga stanja u našemu školstvu i, na koncu, prepoznavanja nužnosti djelovanja u smjeru otklanjanja nedostataka, korigiranja manjkavosti i pravljenja iskoraka koji se od sviju nas očekuje – iskoraka koji će značiti hvatanje koraka s onim što će sutrašnjica od naših mladih tražiti.

Mi smo, kao Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, učinili i činimo čitav niz koraka kojim smo osjetno unaprijedili životni i radni standard naših prosvjetnih djelatnika, značajno poboljšali razinu i uvjete školovanja za naše učenike i studente, tehnički obnovili škole, podigli primanja nastavnicima i profesorima, upravo rješavamo zapošljavanje više od 200 djelatnika u školstvu, stalno podupiremo rad našega Sveučilišta…

Učinili smo sve što je u našoj moći kako bismo stvorili nužne preduvjete i za one suštinske izmjene kada govorimo o kakvoći našega obrazovno-odgojnog sustava. Čak, i na tomu tragu, financijski i kadrovski podržavamo započeti proces koordinacijskih međužupanijskih priprema za provedbu nužne kurikularne reforme kada govorimo o hrvatskomu nastavnom planu i programu za osnovno i srednje obrazovanje.

Međutim, duboko smo svjesni realnosti, svjesni stvarnih nedostataka, rekao bih zastarjelosti ili neadekvatnosti u odnosu onoga što naš prosvjetni sustav nudi i onoga što društvo odnosno tržište rada pa i život danas traži.

Rezultati provedenih međunarodnih istraživanja kada govorimo o učeničkim postignućima u smislu primjene usvojenih znanja učenika u BiH, objavljivani u rasponu od 2018. do 2020. godina, nisu zadovoljavajući. Oni su poziv na buđenje koje svi mi, kao društvo, politika i vlast, moramo prepoznati!

Raduje me, stoga, što je u ovomu trenutku došao ovakav skup te koristim prigodu uputiti iskrenu čestitu organizatoru – Hrvatskoj akademiji za znanost i umjetnost u BiH – i njezinu predsjedniku, akademiku Mladenu Bevandi, a svima vama, poštovani kolege, zaželjeti produktivnu razmjenu znanja i iskustava, za našu opću društvenu dobrobit koja će se iz ovoga izroditi.

Ovim Stručno-znanstveni skup ''Školstvo – stanje, problemi, perspektiva, vizija budućnosti'' proglašavam otvorenim“.

Inače, program rada skupa obuhvaća izlaganja uglednih akademika, profesora, pedagoga i psihologa, a dotiče se svih stanja i problema u školstvu ali i vizija kojim bi se moglo poboljšati školstvo na našem području.

30-11-2021 11:33

SKUPŠTINA USVOJILA STRATEGIJU RAZVITKA HNŽ-A 2021. – 2027.

Na današnjoj, 16. sjednici Skupština Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Strategiju razvitka HNŽ-a za razdoblje 2021. – 2027. godina. Komentirajući usvajanje toga vitalnog strateškog dokumenta, predsjednik Vlade dr. sc. Nevenko Herceg, podsjetio je na to kako je županijska vlada stavila naglasak na donošenje strateških dokumenata.

„Donijeli smo prvu multidisciplinarnu i multisektorsku krovnu Strategiju razvitka HNŽ-a, a u veljači i prvi županijski Prostorni plan koji je temelj za snažnije privlačenje investitora, jačanje gospodarstva i apliciranje projekata na natječaje financirane iz EU fondova. Prvi korak ka donošenju Strategije razvitka HNŽ-a učinjen je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Vlade i UNDP-a, nakon čega su izrađeni socio-ekonomska analiza i strateška platforma te utvrđen programski okvir odnosno prioriteti, mjere i projekti. Nakon izrade prednacrta i javne rasprave, dokument su usvojili Županijski odbor za razvitak, potom Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvitkom HNŽ-a koje čine gradonačelnici i načelnici svih naših gradova i općina, te predstavnici znanstvene, gospodarske i obrazovne zajednice, a potom i Vlada.

Strategija je, uistinu, prošla najširu stručnu i javnu raspravu, niz konzultiranja i konstruktivnih dorada. U njezinu tekstu zadržana su vodeća načela na kojima je temeljena i prva Strategija razvitka HNŽ-a: gospodarska i okolišna održivost i socijalna uključenost te veza s ostalim planskim dokumentima, od onih na županijskoj razini do Strategije Europa 2020 i nove EU strategije. Danas je, dakle, usvojen ključni dokument za strateško planiranje razvitka Županije kroz sljedećih šest godina. Strategija razvitka osnova je odnosno temelj daljnje razrade svih sektorskih strategija HNŽ-a, vitalni dokument na kojega ćemo se stalno vraćati u planiranju i realizaciji strateških razvojnih projekata u predstojećem razdoblju“, kazao je Herceg.

Uzimajući u obzir činjenicu da HNŽ ima nekoliko izrazitih prednosti, kreiranje Strategije razvitka vođeno je osnovnom idejom da te komparativne ciljano  prerastu u  jedinstvene konkurentske prednosti. Strateški fokusi su: digitalizacija; gospodarski razvitak poticanjem MSP-a, izvoz, razvitak poljoprivrede i turizma; razvitak suvremene, odgovorne i prosperitetne društvene zajednice; očuvan okoliš, razvijeno kružno gospodarstvo, mobilnost.  Realizacija je planirana kroz 3 strateška cilja, razrađena u 11 prioriteta i 44  mjere. Ta tri cilja su: Dinamičan ekonomski razvitak uz održivo korištenje resursa; Podizanje kvalitete i suvremenog razvitka društvenog sektora; Upravljanje resursima i uslugama ekosustava u skladu s postojećim kapacitetima okoliša.

„Strategijom je predviđen i novi zamah vezan za projekte prekogranične suradnje. Kao utemeljiteljica i stalna članica Jadransko-jonske euroregije, kroz proteklih nekoliko godina etablirali smo se kao poželjan i pouzdan partner. Uspješno smo realizirali više prekograničnih projekata u različitim područjima djelovanja, infrastrukturi, obrazovanju, turizmu, poljoprivredi, gospodarstvu i zaštiti okoliša. Ostajemo do kraja opredijeljeni realizaciji prekograničnih i transnacionalnih projekata, što shvaćam i kao jednu od najsnažnijih potvrda predanosti Vlade HNŽ-a europskom putu ove zemlje i zadržavanju mladih na ovim prostorima'', dodao je predsjednik Vlade.

Skupština HNŽ-a danas je usvojila i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNŽ-a, potom Nacrt Zakona o termoenergetskoj inspekciji i Nacrt Zakona o elektroenergetskoj inspekciji.

24-11-2021 15:58

UKUPNO 520.000,00 KM KULTURNIM I ŠPORTSKIM KOLEKTIVIMA I USPJEŠNIM POJEDINCIMA

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije donijela je, na 157. sjednici, a na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, odluke o odabiru korisnika po stavkama ''Ostali izdaci za kulturu'' i ''Ostali izdaci za šport + uspješnim pojedincima''. Odabrani su gotovo svi kandidati koji su ispunili tražene formalno-tehničke uvjete javnih natječaja.

Tim je odlukama izdvojeno ukupno 520.000,00 KM proračunskih sredstava za izravnu potporu djelovanju i projektima kulturnih i športskih kolektiva, kao i uspješnih pojedinaca, s prostora cijele Županije, i to 280.000,00 KM za šport i 240.000,00 KM za kulturu. To je samo jedna od niza aktivnosti županijske vlade odnosno dio značajnih sredstava kojima kroz cijelu godinu pomaže razvitak športa i kulture.

Na tragu pune transparentnosti, u privitku su dostupne preslike popisa odabranih korisnika po spomenutim stavkama iz pripadajućih odluka Vlade.

24-11-2021 09:05
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00