• Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je nazočio programu kojim je obilježen 20. rođendan Osnovne škole Ilije Jakovljevića Mostar. U kratkom uvodnom obraćanju, ravnateljica Lidija Markotić osvrnula se na rad škole u proteklom razdoblju, ističući rezultate učenika, učitelja i nastavnika, te inovacije koje su tijekom godina uvedene u školu. Predsjednik  Herceg čestitao je djelatnicima i učenicima Dan njihove škole, istaknuvši: ''Iskreno me raduje što sam danas bio u prigodi osobno svim djelatnicima i učenicima mostarske osnovne škole Ilije Jakovljevića čestitati Dan njihove škole. Na ovaj kolektiv, na ovu školu, njezine učitelje, nastavnike i učenike možemo biti ponosni kako zbog uvjeta u kojima se izvodi nastava, ali još i više zbog kakvoće stečenih znanja. Zato, svim učiteljima, nastavnicima, svim djelatnicima ove škole zahvaljujem na njihovu predanu radu, ljubavi  i entuzijazmu kojim se posvećuju obrazovanju naše djece. Učenicima, također, čestitam dan njihove škole, podsjećajući ih na to kako će upravo iz ove škole, iz sretnoga doba svojega osnovnog obrazovanja, ponijeti najljepše uspomene za čitav život. Na kraju, želim istaknuti i činjenicu da sam osobito ponosan jer smo, kao Vlada HNŽ-a, napravili ogroman iskorak kada je u pitanju materijalni status, ali i radno-pravni status svih prosvjetnih djelatnika u našoj županiji. Obrazovanje od predškolskoga, preko osnovnoga i srednjega pa sve do onoga visokog, u svim je našim potezima prepoznato kao sami vrh prioriteta. Osim toga, i ova je škola obuhvaćena našim ulaganjima koja smo, premda nisu obveza nego iskrena dobra volja Županije, kroz proteklih osam godina, usmjerili u energetsku učinkovitost odnosno obnovu, 'utopljavanje' i opremanje svih javnih objekata, a prioritetno osnovnih i srednjih škola na prostoru cijele naše županije'', zaključio je predsjednik Herceg. Program obilježavanja nastavljen je u revijalnomu tonu, i to izvedbom mjuzikla ''Anči'', te izložbom likovnih radova učenika.
  • Na 196. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Odluku o usvajanju Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za Ministarstvo unutarnjih poslova s pozicije ''Rekonstrukcija i investicijsko održavanje'' u iznosu od 1.628.000,00 KM, koja će biti raspoređena za uklanjanje i izgradnju novoga objekta Policijske postaje Prozor-Rama I. etapa u iznosu od 1.450.000,00 KM i uklanjanje, iskop i izgradnju podruma Policijske uprave Konjic I. etapa u iznosu od 178.000,00 KM. Također je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za Ministarstvo unutarnjih poslova s pozicije ''Nabava opreme'' u iznosu od 753.000,00 KM, i to: nabava uređaja za nadzor i kontrolu vozila u prometu u iznosu od 450.000,00 KM, nabavu namještaja za PU Čapljina u iznosu od 100.000,00 KM, proširenje video-analitičkoga sustava i izradu backup-redundantnog (pričuvnog sustava) u iznosu od 50.000,00 KM, nabavu bespilotne letjelice u iznosu od 17.000,00 KM, nabavu odijela za zaštitu od eksplozije u iznosu od 106.000,00 KM i nabavu uređaja za blokadu mobitela u iznosu od 30.000,00 KM. Vlada je usvojila i Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o činovima policijskih službenika u HNŽ-u te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a HNŽ. Također je usvojeno Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju koordinacijskoga tima za borbu protiv trgovine ljudima za područje HNŽ-a. Vlada je, na zahtjev resornoga Ministarstva kao ovlaštenoga predlagača, a zbog dodatnih konzultacija, s dnevnoga reda povukla točku ''Rješenje o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNŽ-a''. Vlada je prihvatila Informaciju o tijeku razgovora o novomu Kolektivnom ugovoru za djelatnost osnovnoga odgoja i obrazovanja u HNŽ-u. Usvojen je Zaključak kojim je resorni ministar zadužen nastaviti razgovore s ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata. Također, usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Popis subjekata za subvencioniranje kamata na odobrena kreditna sredstva, sukladno Protokolu o suradnji između Razvojne banke FBiH i HNŽ-a. Na temelju važećih propisa, s ciljem pomoći gospodarstvenicima, i na temelju provedenoga Javnog poziva, načinjen je Preliminarni popis potencijalnih korisnika kreditnih sredstava koji je dostavljen Razvojnoj banci FBiH. Razvojna je banka izvijestila Ured predsjednika Vlade HNŽ-a o subjektima kojima je kredit odobren. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojena je Odluka o usvajanju programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu s pozicije Provedba strategije ruralnoga razvitka. Svrha Programa je provedba mjera iz Strategije ruralnoga razvitka HNŽ-a 2021.-2027. godina, promoviranje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja te sufinanciranje projekata koji će pridonijeti ostvarenju strateškoga cilja – postizanje uravnoteženoga teritorijalnog razvitka ruralnih područja. Vlada je dala suglasnost na Program rada Agencije za privatizaciju u HNŽ-u s Dinamičkim planom za 2023. godinu i Odluku kojom je usvojeno Izvješće o radu Agencije za privatizaciju. Usvojeno je i Izvješće o radu Županijskoga povjerenstva za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirode i drugih nesreća za 2022. godinu te su zaduženi Povjerenstvo, Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo i resorna ministarstva nastaviti komunikaciju s jedinicama lokalne samouprave o mogućnostima snažnije potpore s ciljem saniranja šteta izazvanih djelovanjem prirodnih i drugih nesreća. Također, usvojena je i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa s pozicije ''Grant općinama'', u iznosu od 1.200.000,00 KM. Novčana sredstva namijenjena su za prijevoz učenika osnovnih škola, a bit će prebačena gradovima i općinama kvartalno, u obliku granta na temelju zahtjeva.
  • Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg sudjelovao je, u sklopu sajamskih aktivnosti na međunarodnom sajmu turizma ''ITB Berlin 2023'', na sastanku s generalnim direktorom Croatia Airlinesa Jasminom Bajićem, njegovim suradnicima i predstavnicima Grada Mostara, na temu uspostave redovite zračne linije između Zagreba i Mostara. Croatia Airlines iskazala je nedvojbenu želju podržati rad Zračne luke Mostar, a na sastanku je najavljena uspostava stalne zračne sveze dvaju gradova već od svibnja ove godine. ''Sastanak je održan na sajamskom štandu Turističkoga klastera Hercegovina, a u više sam navrata naglasio kako je jedan od strateških ciljeva cijele Hercegovine, tako i Vlade HNŽ-a i Grada Mostara, da naša zračna luka profunkcionira i počne djelovati u kapacitetu kojim raspolaže. Međutim, za to je objektivno nužna uključenost svih razina vlasti, ne samo gradske i županijske. Govorili smo i o objektivnim problemima koje je, uvjereni smo, moguće otkloniti, uz punu posvećenost svih razina vlasti, rukovodstva i zaposlenika Zračne luke Mostar. Konkretno, vezano za ove razgovore, u planu je uvođenje tri tjedne linije u oba smjera, o čemu će više pojedinosti, u prvomu redu između Croatia Airlinesa i Grada Mostara, biti dogovoreno u predstojećih par mjeseci, prije potpisivanja konačnoga dokumenta'', kazao je predsjednik Herceg.

SUVREMENI INFORMATIČKI KABINETI ZA MOSTARSKE GRAĐEVINSKE ŠKOLE

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg i županijski ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa dr. sc. Rašid Hadžović otvorili su danas suvremene informatičke kabinete (STEAM) u Srednjoj građevinskoj školi Jurja Dalmatinca Mostar i Srednjoj građevinskoj školi Mostar. Kabineti su opremljeni u sklopu projekta pod nazivom "Boljom upravom do bržega gospodarskog rasta" koji je, u suradnji s Vladom Kraljevine Norveške, implementirao UNDP. Za opremanje je ukupno utrošeno 100.000,00 KM, od čega su Vlada Kraljevine Norveške i UNDP osigurali dvije trećine, a Vlada HNŽ-a preostalu trećinu novčanih sredstava.

STEAM je interdisciplinarni pristup učenju koji četiri obrazovna područja – znanost (science), tehnologija (technology), inženjerstvo (engeneering), umjetnost (arts) i matematika (mathematics) – povezuje u stvarna i relevantna iskustva učenja. Taj način učenja potiče djecu na inovativan pristup i traženje kreativnih rješenja problema. Predmetni su kabineti, osim najsuvremenijih računala, opremljeni i 3D pisačima, robotima, pametnom pločom i drugom tehnologijom potrebnom za realiziranje nastave u skladu s najsuvremenijim dostignućima.

''Danas smo formalno obilježili uspješan završetak projekta koji će u značajnoj mjeri unaprijediti proces obrazovanja učenika ove dvije škole odnosno usavršavanje stečenih teorijskih znanja u suvremeno opremljenim kabinetima. Vlada je prepoznala značaj i ulogu ovakvih projekata te rado prihvatila poziv za sufinanciranjem ovakvog opremanja naših školskih kapaciteta, a vrijedi podsjetiti na ukupna ulaganja koja smo proteklih godina usmjerili u izgradnju, obnovu, rekonstrukciju, ''utopljavanje'' i opremanje školskih objekata u svim našim gradovima i općinama, ujedno značajno unaprjeđujući radno-pravni i materijalni status naših prosvjetnih djelatnika'', kazao je ovom prigodom predsjednik Herceg.

''U proteklom smo razdoblju napravili značajne iskorake u kontekstu obrazovanja, osigurali smo besplatne udžbenike za sve učenike redovitih osnovnih škola, rekonstruirali 35 osnovnih i srednjih škola, s našim partnerima uložili značajna sredstva u njihovo opremanje, a evo danas smo otvorili informatičke kabinete u dvije srednje građevinske škole u Mostaru. U suradnji s našim partnerima, osigurali smo značajna sredstva kako bismo našim učenicima omogućili što bolje i što kvalitetnije uvjete za učenje i za stjecanje znanja i vještina koje će im biti potrebne na tržištu rada. Dosad je ukupno 26 škola u HNŽ-u opremljeno STEAM kabinetima'', izjavio je ministar Hadžović.

Važan cilj ovoga projekta jest pružanje doprinosa gospodarskomu razvitku u ciljanim lokalnim zajednicama i stvaranje pretpostavki za brže zapošljavanje u perspektivnim sektorima gospodarstva kao što je građevinski. Zato je nužno obrazovati i osposobiti kadrove koje ova brzorastuća grana gospodarstva traži.

Ravnatelji škola Branko Landeka i Sanela Mesihović istakli su kako će ova oprema uvelike unaprijediti kakvoću nastavnoga procesa, poglavito u novim proinformatičkim zanimanjima kao što su građevinsko-informatički tehničar i tehničar geodezije i geoinformatike. Ta zanimanja, kao i arhitektonski tehničar i tehničar-dizajner enterijera, podrazumijevaju konstantan rad na računalu, prije svega u grafičkim programima kao što su AutoCAD i SketchUp te programima za izračun građevinskih konstrukcija (Tower, ArmCAD i PanelPro). Iskazali su  zahvalnost Vladi HNŽ-a i UNDP-u što su upravo njihove škole odabrane za implementiranje ovoga projekta.

29-09-2022, 14:07

VLADA: USVOJEN OKVIRNI PRORAČUN I USKLAĐEN TOPLI OBROK PO DOGOVORU SA SINDIKATIMA

Na današnjoj, 185. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je dokumente Okvirnoga proračuna za razdoblje 2022. – 2024. i 2023. – 2025. godine, u kojima je prikazan sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini cijele županije, ujedinjujući podatke o fiskalnom stanju županije, gradova, općina i izvanproračunskih fondova HNŽ-a. Njihovo usvajanje predstavlja prvu etapu u proračunskomu procesu za promatrano razdoblje izrade proračuna za sljedeću godinu i okvirne iznose za sljedeće dvije godine.

U skladu s jučer postignutim dogovorom s predstavnicima sindikata korisnika županijskoga proračuna, danas je usvojena i Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok u 2022. godini svim korisnicima koji primaju plaću iz Proračuna HNŽ-a.

Opredijeljena pomoći završetku započetih projekata izgradnje, obnove i opremanja triju bolnica u HNŽ-u koje se susreću s poteškoćama zbog snažnih poremećaja na tržištu i drastičnomu porastu cijena, Vlada je danas raspravljala i o dodatnom kreditnom zaduženju kod Razvojne banke, s ciljem omogućavanja njihova dovršetka. O tomu će se konačno izjasniti na nastavku danas započete sjednice, a podsjećamo riječ je o izgradnji i opremanju Klinike za dječje bolesti – Pedijatrije SKB-a Mostar, potom izgradnji, obnovi i opremanju više odjela u Kantonalnoj bolnici dr. Safeta Mujića te dogradnji i opremanju novih odjela u Općoj bolnici Konjic, što su projekti od iznimnoga značaja za sve građane županije, kao i svih prostora koji gravitiraju ovim zdravstvenim ustanovama.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila odluke o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-a za 2022. godinu Udruzi Caritas za projekt ''Kućna njega za stare i nemoćne osobe'' te Udruzi Merhamet za projekt ''Misli i čini dobro – dostava prehrambeno-higijenskih paketa obiteljima slabijega materijalnog stanja na području HNŽ-a'', u iznosima od po 100.000,00 KM.

Također, dala je suglasnost na Program Ministarstva za pitanja branitelja HNŽ-a o stjecanju radnoga iskustva i usavršavanja djece poginulih branitelja u tijelima uprave i ustanovama HNŽ-a, čiji je cilj djeci poginulih branitelja olakšati integriranje na tržište rada i, kroz stjecanje radnoga iskustva i usavršavanje na odgovarajućemu radnom mjestu, spriječiti njihovu dugotrajnu nezaposlenost.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je dala suglasnost na Pravilnik o uvjetima, načinu prikupljanja i raspodjele sredstava ostvarenih od korištenja poljoprivrednoga zemljišta u HNŽ-u.

Uz pobrojane, usvojeno je i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

 

29-09-2022, 13:16

VLADA I SINDIKATI: PUNO RAZUMIJEVANJE, DIJALOG I POTPORA

Na tragu kontinuiranoga dijaloga koji Vlada Hercegovačko-neretvanske županije u ovomu sazivu održava kroz svih osam godina mandata, danas je u zgradi Vlade upriličen sastanak čelnika sindikalnih organizacija korisnika Proračuna HNŽ-a koje okupljaju više od 5500 članova (sindikati osnovnoga i srednjega obrazovanja, MUP-a i javne uprave: Goran Miličević, Edina Čomić, Josip Milić, Edin Sarajlić, Nail Balić, Dalibor Alilović i Miron Torlo) kojim je predsjedao dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade, zajedno s ministrima financija, unutarnjih poslova, prosvjete te pravosuđa i uprave Adnanom Faladžićem, Slađanom Bevandom, dr. sc. Rašidom Hadžovićem i Suadom Balićem.

Otvoreno je nekoliko novih tema koje tište sindikalno članstvo, ali je i naglašeno kako je Vlada pokazala sluh i razumijevanje za sve probleme te napravila vidljive pomake u socijalnim odnosima i poboljšanju i prava kao i životnoga i radnoga standarda svih proračunskih korisnika, kako kroz povećanje osobnih dohodaka, tako i kroz rješavanje niza statusnih i drugih pitanja koje utvrđuju sekundarna prava iz radno-pravnih odnosa.

Danas je dogovorena određena potpora proračunskim korisnicima, na tragu globalne krize koja je rezultirala sveopćim povećanjem redovitih životnih troškova. Također, dogovoreno je, već na prvoj redovitoj sjednici Vlade, usvojiti modus usklađivanja visine naknade za topli obrok proračunskim korisnicima s razinom koju diktira prosječna isplaćena plaća u FBiH. Potvrđen je i raniji dogovor o isplati ukupno 4,5 milijuna KM po sudskim presudama i postignutim izvansudskim nagodbama u tekućoj godini, uz razmatranje mogućnosti i određenoga povećanja toga iznosa ukoliko stanje s proračunskim punjenjem do isteka kalendarske godine to dopusti.

''Bez zadrške iskazujem ponos onim što na kraju evo drugoga mandata ostavljamo iza sebe. Prije svega, proračun je fluidan jer imamo izmirene sve kratkoročne obveze, a dugovanja koja saniramo su naslijeđena i značajno smanjena u odnosu na ono nezahvalno stanje koje smo preuzeli 2015. godine. U međuvremenu, snažeći socijalnu, usporedo smo uporno osnaživali i razvojnu dimenziju županijskoga proračuna, kontinuirano umanjujući i naslijeđena dugovanja, s čim nije bilo nimalo lako ni zahvalno balansirati'', kazao je predsjednik Herceg, dodajući kako su, kada su u pitanju korisnici Proračuna, svima uspjeli podići plaće te osigurati i niz dopunskih prava po traženjima sindikalnih organizacija. Pojedinim korisnicima Proračuna, povećanje plaće, uz povećanje pratećih naknada, znači čak 50-postotno povećanje ukupnih mjesečnih primanja.

''Osim toga, ispravili smo dugogodišnju nepravdu u radno-pravnim statusima, ponajviše kada je riječ o sustavu obrazovanja, a uskoro krećemo i s rješavanjem preostalih zaposlenih na određeno vrijeme. Izjednačili smo primanja zaposlenika s visokom stručnom spremnom u osnovnim i srednjim školama, a obvezali smo se, u dodatnoj komunikaciji sa sindikatima, iznaći modus i za dodatno povećanje primanja prosvjetara s višom školskom spremom u osnovnim školama, do kraja tekuće godine. Riješili smo pitanje naknada za prijevoz, uspjeli sačuvati radna mjesta čak i unatoč značajnom višku u obrazovnomu sustavu i, nažalost, manjku učenika kojemu svjedočimo posljednjih godina. Sve to i unatoč aktualnim globalnim izazovima -sigurnosno-financijske prirode'', dodao je prvi čovjek Vlade, podsjetivši i na činjenicu da su ove godine osigurani besplatni školski udžbenici za sve učenike u osnovnim školama u HNŽ-u, njih više od 16 tisuća, da je Vlada osigurala jednokratnu potporu nezaposlenima i rodiljama i da uporno inzistira na razumijevanju sindikalnih potreba, tražeći način za maksimalno moguće udovoljavanje opravdanim traženjima članstva ovih šest sindikalnih organizacija, kao i svih drugih sindikata u HNŽ-u.

Vezano za pitanje napredovanja u osnovnim i srednjim školama, istaknuto je kako je Vlada osigurala sve preduvjete i preuzete obveze ugovorila u kolektivnim ugovorima, pozvavši oba zavoda za školstvo u Županiji da žurno urade svoj dio posla kako bi i to bilo realizirano, što zapravo i ne iziskuje posebna financijska sredstva, a rješava jedno važno moralno pitanje. Na sličnomu tragu, najavljeno je i konačno ''otkočenje'' pitanja napredovanja i ''činovanja'' policijskih službenika što će, zajedno sa zapošljavanjem nedostajućih 200 do 300 policijskih djelatnika, biti riješeno odmah po imenovanju ravnatelja i zamjenika ravnatelja Policije MUP-a HNŽ-a po tekućemu javnom natječaju.

Sindikalni čelnici su izrazili zahvalnost Vladi HNŽ-a za osvjedočeno razumijevanje za sindikalna traženja, pozvavši na povećanje izdvajanja po pitanju naslijeđenih obveza po sudskim presudama iz prijašnjih vremena, čim se za to stvore uvjeti u smislu potrebnih sredstava u Proračunu.

 

28-09-2022, 12:13

USVOJEN NACRT STRATEŠKOG PLANA RAZVITKA BRANITELJSKOG PODUZETNIŠTVA

Na prvomu dijelu danas započete 184. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je, na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, usvojila Nacrt Strateškog plana razvitka braniteljskog poduzetništva na području HNŽ za razdoblje 2022.-2025. godine. Ciljevi Strateškog plana vezani su za uspostavu poticajnog okruženja za promicanje i razvitak braniteljskog poduzetništva kako bi se smanjile društvene razlike, potaknula resocijalizacija i osiguralo povećanje razine zaposlenosti, te pravednija raspodjela društvenoga bogatstva posebno u kontekstu potpora posebnim društvenim skupinama kao što su branitelji i članovi njihovih obitelji.

Tijekom rasprave istaknuto je kako se radi o iznimno bitnom strateškom dokumentu, a njegovim usvajanjem Vlada potvrđuje spremnost da svim braniteljima, poglavito poduzetnicima, osigura potporu za njihove razvojne -poduzetničke projekte. 

Vlada je također usvojila Odluku o utvrđivanju uvjeta i načina uvođenja u sustav zdravstvenog osiguranja zdravstveno neosiguranih vjerskih službenika. Pravo na zdravstveno osiguranje imati će svi vjerski službenici koji nisu osigurani po drugoj osnovi, a najduže do navršenih 65. godina života. 

Također, Vlada je razmotrila Program Ministarstva za pitanja branitelja o stjecanju radnoga iskustva i usavršavanja djece poginulih branitelja u tijelima uprave i ustanovama HNŽ, koji za cilj ima da djeci poginulih branitelja olakša integraciju na tržište rada i kroz stjecanje radnoga iskustva i usavršavanjem na odgovarajućem radnom mjestu spriječi njihovu dugotrajnu nezaposlenost, a o čemu će se izjasniti na nastavku sjednice.

Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju novčanih sredstava za obilježavanja značajnih datuma iz Domovinskoga rata u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM, te Odluku o odobravanju 50.000,00 KM za financiranje izgradnje zajedničkih spomen obilježja poginulih branitelja.

Također, usvojena je i Odluka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja branitelja i članova njihovog kućanstva u iznosu od 3.600,00 KM.

Vlada je, također, usvojila i uputila u daljnju skupštinsku proceduru  Prijedlog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva u HNŽ, u koji je Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo uvrstila prijedloge i primjedbe koji su istaknuti tijekom rasprave, kao i prijedloge jedinica lokalne samouprave.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, usvojila  Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o sudskim pristojbama s Tarifom, te ga uputila u daljnju skupštinsku proceduru. Ovim prijedlogom izvršene su dopune Zakona koje su se kroz praksu primjene pokazale potrebnim. Također je usvojen Prijedlog Uredbe o naknadama za vrijeme provedeno u pripravnosti za rad, odvojeni život od obitelji i smještaj na mjestu rada.

Vlada je dala suglasnost na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Ustanove ''Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba'' Stolac za razdoblje od 1.1. do 30.6. 2022. godine. Istaknuto je kako je je u tom razdoblju Ustanova pružila smještaj za 150 korisnika za koje je osigurana cjelodnevna zdravstvena skrb, te redoviti pregledi psihijatra, neuropsihijatra i liječnika opće prakse.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskoga razvitka HNŽ-a, Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za deset elektroenergetskih objekata foto naponskih elektrana ''PLINOMATIC''.

Iz resora Ministarstva gospodarstva razmotrene su i usvojene Informacija o realiziranju elektroenergetskog bilanca i Informacija o realiziranju prometa naftnih derivata za prvih šest mjeseci ove godine na području HNŽ.

Današnja sjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije započela je minutom šutnje za tragično stradale članove obitelji Krstić.

27-09-2022, 15:18

HERCEG: ZAŠTITA OKOLIŠA I ČIST GRAD PITANJA SU BUDUĆNOSTI CIJELE ZAJEDNICE

Hercegovačko-neretvanska županija, putem Vlade i Fonda za zaštitu okoliša HNŽ-a, podržala je kao najsnažniji pokrovitelj ekološku akciju nevladinih udruga ''Eko Kop'', ''Naša Radobolja'', ''Naš Rodoč'' i ''Zvonigrad'', u sklopu koje će, kroz tjedan dana, biti uređeno nekoliko gradskih i prigradskih četvrti na području Grada Mostara.

Akcija pod nazivom ''Cvijet za grad" obuhvatit će naselja Bijeli brijeg, Iliće, Miljkoviće, Polog, Rodoč, Rudnik, Vihoviće te Ulicu blajburških žrtava i sjeverni dio Ulice kralja Tomislava, a predviđeni su rekultiviranje i sadnja raznih vrsta ukrasnoga bilja, cvijeća i grmova na zemljanim dijelovima prometnih raskružja i cestovnih razdjelnica višetračnih prometnica.

''I kao predsjednik Vlade i kao znanstvenik čije je uže područje akademskoga interesa, između ostaloga, i zaštita okoliša i turizam, s radošću sam podržao ovu inicijativu, a iskreno me raduje broj okupljenih građana u prigodi današnjega početka realizacije ove aktivnosti koja će ambijentalno oplemeniti naš javni prostor. Čista i uredna životna sredina dio je opće kulture, slika o nama samima, a da ne govorimo o tomu koliko je nemjerljivo važno živjeti i odgajati djecu u zdravomu okruženju i nezagađenomu okolišu i napraviti onaj važan zaokret u javnomu mnijenju kako bismo svi doprinijeli cilju koji nas je i danas okupio. Zaštita okoliša i uređena životna sredina nije pitanje koje se tiče samo struke, jer njezino ispravno poimanje u svakodnevnomu životu pitanje je budućnosti cijele zajednice. Zato pohvala i puna potpora organizatorima ovoga događaja uz koje je Vlada HNŽ-a spremno i iskreno stala i ovaj put'', poručio je danas dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, obišavši lokacije Trga Treće cimske bojne i Šetnice mostarskih rudara, gdje je akcija službeno i otpočela.

23-09-2022, 13:38

PREDSJEDNIK HERCEG I IZASLANSTVO VLADE HNŽ-A U POSJETU OPĆINI RAVNO

U nastavku radnih posjeta gradovima i općinama Hercegovačko-neretvanske županije, predsjednik Vlade dr. sc. Nevenko Herceg sa suradnicima je danas boravio u općini Ravno, gdje su im domaćinima bili općinski načelnik Andrija Šimunović, predsjednica Općinskoga vijeća Ružica Skaramuca i zastupnica u županijskoj skupštini Stana Burić.

Iznijevši osnovne podatke o aktualnomu stanju na području najisturenije općine HNŽ-a, načelnik Šimunović izvijestio je članove Vlade o tijeku realizacije nekoliko razvojnih, socijalnih i infrastrukturnih projekata koje Vlada financira ili sufinancira, zahvalivši predsjedniku Hercegu na kontinuiranoj potpori rastu i razvitku Ravnoga.

Prvi čovjek županijske vlade ocijenio je kako Ravno, premda najmlađa općina u HNŽ-u, izrasta u jednu od najpoduzetnijih jedinica lokalne samouprave, dodavši kako će u županijskoj vlasti i dalje imati zasluženo razumijevanje i potporu za sve projekte koji znače poboljšanje uvjeta života na njezinu prostoru.

''Raduje me razvoj cestovne infrastrukture kojim će ova sredina, u određenoj mjeri, postati važno prometno čvorište i tako izići iz svojevrsne izolacije, a to će se svakako odraziti na sve životne i razvojne sfere. K tomu, Vlada je u posljednje vrijeme osnažila opremljenost mjesne vatrogasne postrojbe kako bi što učinkovitije i sigurnije mogli odgovoriti svim izazovima, a uskoro će biti realizirano i osnivanje Policijske postaje Ravno, u skladu s usvojenom vladinom odlukom'', komentirao je Herceg.

Uz poljoprivredu odnosno potencijal Popova polja, čiji razvitak Vlada podupire putom resornoga Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, osobito je bilo govora o širokomu spektru turističke ponude Ravnoga gdje, naravno, dominira svjetski prepoznata špilja Vjetrenica.

21-09-2022, 12:53

PREDSJEDNIK HERCEG NA PROSLAVI 20. ROĐENDANA OŠ ILIJE JAKOVLJEVIĆA MOSTAR

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je nazočio programu kojim je obilježen 20. rođendan Osnovne škole Ilije Jakovljevića Mostar.

U kratkom uvodnom obraćanju, ravnateljica Lidija Markotić osvrnula se na rad škole u proteklom razdoblju, ističući rezultate učenika, učitelja i nastavnika, te inovacije koje su tijekom godina uvedene u školu.

Predsjednik  Herceg čestitao je djelatnicima i učenicima Dan njihove škole, istaknuvši:

''Iskreno me raduje što sam danas bio u prigodi osobno svim djelatnicima i učenicima mostarske osnovne škole Ilije Jakovljevića čestitati Dan njihove škole. Na ovaj kolektiv, na ovu školu, njezine učitelje, nastavnike i učenike možemo biti ponosni kako zbog uvjeta u kojima se izvodi nastava, ali još i više zbog kakvoće stečenih znanja.
Zato, svim učiteljima, nastavnicima, svim djelatnicima ove škole zahvaljujem na njihovu predanu radu, ljubavi  i entuzijazmu kojim se posvećuju obrazovanju naše djece. Učenicima, također, čestitam dan njihove škole, podsjećajući ih na to kako će upravo iz ove škole, iz sretnoga doba svojega osnovnog obrazovanja, ponijeti najljepše uspomene za čitav život.
Na kraju, želim istaknuti i činjenicu da sam osobito ponosan jer smo, kao Vlada HNŽ-a, napravili ogroman iskorak kada je u pitanju materijalni status, ali i radno-pravni status svih prosvjetnih djelatnika u našoj županiji. Obrazovanje od predškolskoga, preko osnovnoga i srednjega pa sve do onoga visokog, u svim je našim potezima prepoznato kao sami vrh prioriteta.
Osim toga, i ova je škola obuhvaćena našim ulaganjima koja smo, premda nisu obveza nego iskrena dobra volja Županije, kroz proteklih osam godina, usmjerili u energetsku učinkovitost odnosno obnovu, 'utopljavanje' i opremanje svih javnih objekata, a prioritetno osnovnih i srednjih škola na prostoru cijele naše županije'', zaključio je predsjednik Herceg.

Program obilježavanja nastavljen je u revijalnomu tonu, i to izvedbom mjuzikla ''Anči'', te izložbom likovnih radova učenika.

23-03-2023 11:54

1.450.000,00 KM ZA POČETAK IZGRADNJE POLICIJSKE POSTAJE PROZOR – RAMA

Na 196. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Odluku o usvajanju Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za Ministarstvo unutarnjih poslova s pozicije ''Rekonstrukcija i investicijsko održavanje'' u iznosu od 1.628.000,00 KM, koja će biti raspoređena za uklanjanje i izgradnju novoga objekta Policijske postaje Prozor-Rama I. etapa u iznosu od 1.450.000,00 KM i uklanjanje, iskop i izgradnju podruma Policijske uprave Konjic I. etapa u iznosu od 178.000,00 KM.

Također je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za Ministarstvo unutarnjih poslova s pozicije ''Nabava opreme'' u iznosu od 753.000,00 KM, i to: nabava uređaja za nadzor i kontrolu vozila u prometu u iznosu od 450.000,00 KM, nabavu namještaja za PU Čapljina u iznosu od 100.000,00 KM, proširenje video-analitičkoga sustava i izradu backup-redundantnog (pričuvnog sustava) u iznosu od 50.000,00 KM, nabavu bespilotne letjelice u iznosu od 17.000,00 KM, nabavu odijela za zaštitu od eksplozije u iznosu od 106.000,00 KM i nabavu uređaja za blokadu mobitela u iznosu od 30.000,00 KM.

Vlada je usvojila i Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o činovima policijskih službenika u HNŽ-u te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a HNŽ.

Također je usvojeno Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju koordinacijskoga tima za borbu protiv trgovine ljudima za područje HNŽ-a.

Vlada je, na zahtjev resornoga Ministarstva kao ovlaštenoga predlagača, a zbog dodatnih konzultacija, s dnevnoga reda povukla točku ''Rješenje o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNŽ-a''.

Vlada je prihvatila Informaciju o tijeku razgovora o novomu Kolektivnom ugovoru za djelatnost osnovnoga odgoja i obrazovanja u HNŽ-u. Usvojen je Zaključak kojim je resorni ministar zadužen nastaviti razgovore s ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata.

Također, usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Popis subjekata za subvencioniranje kamata na odobrena kreditna sredstva, sukladno Protokolu o suradnji između Razvojne banke FBiH i HNŽ-a. Na temelju važećih propisa, s ciljem pomoći gospodarstvenicima, i na temelju provedenoga Javnog poziva, načinjen je Preliminarni popis potencijalnih korisnika kreditnih sredstava koji je dostavljen Razvojnoj banci FBiH. Razvojna je banka izvijestila Ured predsjednika Vlade HNŽ-a o subjektima kojima je kredit odobren.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojena je Odluka o usvajanju programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu s pozicije Provedba strategije ruralnoga razvitka. Svrha Programa je provedba mjera iz Strategije ruralnoga razvitka HNŽ-a 2021.-2027. godina, promoviranje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja te sufinanciranje projekata koji će pridonijeti ostvarenju strateškoga cilja – postizanje uravnoteženoga teritorijalnog razvitka ruralnih područja.

Vlada je dala suglasnost na Program rada Agencije za privatizaciju u HNŽ-u s Dinamičkim planom za 2023. godinu i Odluku kojom je usvojeno Izvješće o radu Agencije za privatizaciju.

Usvojeno je i Izvješće o radu Županijskoga povjerenstva za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirode i drugih nesreća za 2022. godinu te su zaduženi Povjerenstvo, Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo i resorna ministarstva nastaviti komunikaciju s jedinicama lokalne samouprave o mogućnostima snažnije potpore s ciljem saniranja šteta izazvanih djelovanjem prirodnih i drugih nesreća.

Također, usvojena je i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa s pozicije ''Grant općinama'', u iznosu od 1.200.000,00 KM. Novčana sredstva namijenjena su za prijevoz učenika osnovnih škola, a bit će prebačena gradovima i općinama kvartalno, u obliku granta na temelju zahtjeva.

21-03-2023 14:53

RAZGOVORI O USPOSTAVI ZRAČNE LINIJE MOSTAR – ZAGREB

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg sudjelovao je, u sklopu sajamskih aktivnosti na međunarodnom sajmu turizma ''ITB Berlin 2023'', na sastanku s generalnim direktorom Croatia Airlinesa Jasminom Bajićem, njegovim suradnicima i predstavnicima Grada Mostara, na temu uspostave redovite zračne linije između Zagreba i Mostara. Croatia Airlines iskazala je nedvojbenu želju podržati rad Zračne luke Mostar, a na sastanku je najavljena uspostava stalne zračne sveze dvaju gradova već od svibnja ove godine.

''Sastanak je održan na sajamskom štandu Turističkoga klastera Hercegovina, a u više sam navrata naglasio kako je jedan od strateških ciljeva cijele Hercegovine, tako i Vlade HNŽ-a i Grada Mostara, da naša zračna luka profunkcionira i počne djelovati u kapacitetu kojim raspolaže. Međutim, za to je objektivno nužna uključenost svih razina vlasti, ne samo gradske i županijske. Govorili smo i o objektivnim problemima koje je, uvjereni smo, moguće otkloniti, uz punu posvećenost svih razina vlasti, rukovodstva i zaposlenika Zračne luke Mostar. Konkretno, vezano za ove razgovore, u planu je uvođenje tri tjedne linije u oba smjera, o čemu će više pojedinosti, u prvomu redu između Croatia Airlinesa i Grada Mostara, biti dogovoreno u predstojećih par mjeseci, prije potpisivanja konačnoga dokumenta'', kazao je predsjednik Herceg.

08-03-2023 09:47
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00