• Predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač sudjelovala je danas na panel raspravi na temu ''Poduzetnička infrastruktura u funkciji lokalnoga razvitka – Prilike i izazovi'' koju je, u sklopu mostarskoga Sajma gospodarstva, organizirao LINK. Buhač je u prigodnomu obraćanju podsjetila kako se poduzetnička infrastruktura definira kao instrument koji obuhvaća sredstva, institucije i propise na kojima su zasnovani postojanost i razvitak društvene zajednice i države. - Poduzetničke potporne institucije, kao što je i LINK, postoje kako bi gospodarskim subjektima pomogle okupljanje, zastupanje i zagovaranje njihovih interesa, osiguranje informativne, poslovno-savjetodavne i financijske potpore, sve s ciljem rasta i razvitka ukupnoga gospodarstva. Partnerskim djelovanjem pružaju potporu i nama u institucijama vlasti i drugim dionicima u složenomu procesu strateškoga planiranja, pripreme i provedbe raznih projekata na sustavnomu poboljšanju poslovnoga okružja u Mostaru, HNŽ-u i u cjelokupnoj BiH – poručila je predsjednica Vlade, dodavši i to kako će panelisti, dijeljenjem svojih znanja i iskustava, otvoriti vrata novim promišljanjima i potaknuti ideje za što kvalitetnije iskorake. - Vlada HNŽ-a potpuno je opredijeljena pružanju snažne potpore razvitku poduzetništva i, kolege ministri po svim resorima i ja, nastojimo učiniti sve što je u našoj mjerodavnosti i mogućnostima kako bismo pomogli potaknuti nove razvojne procese i unaprijediti poduzetništvo na dobrobit naše društvene zajednice i svih pojedinaca koji ju čine. Zato i s ovoga mjesta pozivam sve koji obnašaju dužnosti u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, na svim razinama, također i gospodarsku, poduzetničku, ali i znanstvenu, akademsku zajednicu, nevladine organizacije i građane, da zajedno stvaramo još bolju klimu za rad, život i ostanak na ovim prostorima – zaključila je Buhač. Inače, osnovni cilj panela jest raščlamba trenutačne poduzetničke infrastrukture u procesu sustavnih promjena u BiH i zakonske usklađenosti s regulativom i praksom Europske unije. Predstavljeni su ključni izazovi procesa usklađivanja s EU praksama i važnost uspostave učinkovitoga javno-privatnog dijaloga te uloga poduzetničke infrastrukture u funkciji razvitka turizma s aspekta strateškoga pristupa upravljanju i prilika za regionalnu suradnju.
  • Priznanja i zahvalnice za najuspješnije nastupe na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva ''Mostar 2024.'' zajednički su danas uručile predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač i ravnateljica Sajma Dalfina Bošnjak. Prema izboru stručnoga sajamskog ocjenjivačkog suda, najuspješnijim ovogodišnjim izlagačima bili su: Hrvatska gospodarska komora, Gospodarska komora Republike Srbije, Gospodarska komora Crne Gore, Turistička zajednica Grada Ljubuškoga, Guma M d.o.o. Mostar, Katarina d.o.o. Mostar, Violeta d.o.o. Mostar, Unikomerc d.o.o. Mostar, Zračna luka Mostar i Yimor d.o.o. Domaljevac, dok su posebna priznanja i zahvalnice za promociju dobili JP Autoceste FBiH za uspješno predstavljanje završenih i aktualnih projekata, HT Eronet d.d. Mostar za uspješno predstavljanje novih usluga i mobilnih telefona, Portale E-sport za najposjećeniji štand te Anetika d.o.o. Mostar i Balthazar Bar Academy Mostar za uspješno predstavljanje. Predsjednica Buhač i ovom je prigodom uputila čestitke organizatorima jubilarnoga 25. izdanja mostarskoga Sajma gospodarstva i predstavnicima Hrvatske kao ovogodišnje zemlje partnera. - Svjedoci smo toga kako su i ove godine našemu gradu i našoj županiji darovali nedvojbeno najuspješniju sajamsku izložbu u BiH, visoko cijenjenu u čitavomu okružju pa i znatno dalje. Ujedno čestitam svim gospodarstvenicima, na poseban način nagrađenima, i naglašavam kako je Vlada HNŽ-a snažno opredijeljena snaženju gospodarskoga rasta kroz privlačenje investicija, jačanje konkurentnosti domaćega gospodarstva, poticanje maloga i srednjega poduzetništva, poljoprivrede i turizma te otvaranje radnih mjesta koja jamče ostanak i bolji život ljudi na ovim prostorima – kazala je Marija Buhač. Predsjednica Vlade iskoristila je prigodu, u društvu ministra za pitanja branitelja Đure Prkačina, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Marija Jurice i ministra unutarnjih poslova Marija Marića, posjetiti i sajamski štand Referalnoga centra ''Branitelj Zadrugar'', postavljen uz potporu Ministarstva za pitanja branitelja HNŽ-a. Resorno ministarstvo, na osnovu Strateškoga plana razvitka braniteljskoga poduzetništva, ima sporazum o poslovnoj suradnji s Referalnim centrom, a ona se ogleda u sudjelovanju u osmišljavanju, pripravi i provedbi različnih projekata, programa i poslovnih aktivnosti čijim je ciljem pomoć zapošljavanju i samozapošljavanju branitelja i članova njihovih obitelji. Na štandu s braniteljskim proizvodima predstavlja se ukupno 17 izlagača s područja HNŽ-a, i to deset braniteljskih zadruga, dva braniteljska obrta, četiri obiteljska poljoprivredna gospodarstva i jedan samostalni izlagač.
  • Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na današnjoj je, 16. redovitoj sjednici usvojila Prijedlog Programa rada Vlade za 2024. kojim su utvrđeni prioritetni ciljevi u tekućoj godini. Također, jednoglasno je za ravnatelja Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNŽ-a imenovan Andrej Čović. Vlada je usvojila i Zaključak koji se odnosi na utvrđivanje visine toploga obroka za sve korisnike Proračuna. Danas je usvojen i Program utroška novčanih sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a utvrđenih županijskim Proračunom za 2024. godinu s pozicije ''Namjenska sredstva vodnih naknada'' u ukupnomu iznosu od 8.892.961,25 KM. Vlada je Ministarstvu prometa i veza HNŽ-a odobrila način implementacije novčanih sredstava osiguranih u Planu i programu Uprave za ceste za 2024. godinu kojim je predviđena uplata 2.705.000,00 KM za izgradnju, obnovu i sanaciju cesta jedinicama lokalne samouprave na prostoru HNŽ-a. Na današnjoj je sjednici usvojena i Odluka o utvrđivanju novčane naknade osobama ometanim u psihofizičkomu razvoju i s umanjenim psihofizičkim sposobnostima, a osposobljenima za rad za vrijeme čekanja na zaposlenje. Za tu su nakanu osigurana dodatna proračunska sredstva te je dosadanji mjesečni iznos uvećan sa 100 na 200 KM, a tu će pomoć koristi ukupno 200 osoba s područja Županije. Na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, usvojeno je Izvješće o radu Inspektorata toga ministarstva za prošlu godinu. Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, usvojeni su Informacija o realiziranju elektroenergentske bilance za 2023. i Plan proizvodnje i potrošnje električne energije za 2024. godinu na području HNŽ-a. Usvojeni su i Informacija o realiziranju prometa naftnih derivata za 2023. te Plan njihova prometa za tekuću godinu. Iz istoga resora usvojen je i niz odluka o dodjeli koncesija o obavljanju elektroprivredne djelatnosti proizvodnje i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana u Mostaru, Stocu, Jablanici i Čitluku, te dane suglasnosti na prijedloge ugovora o koncesijama za eksploatiranje tehničko-građevinskoga odnosno arhitektonsko-građevinskoga kamena u Mostaru i Jablanici. Na sjednici je usvojeno više odluka o utrošku novčanih sredstava na prijedlog Uprave za prognanike i izbjeglice HNŽ-a u iznosu od 570.000,00 KM. Na prijedlog Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, prihvaćen je Program utroška za financiranje projekata osuvremenjivanja sustava zemljišne administracije u Županiji. Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a, uz niz usvojenih odluka, usvojen je i Plan zaštite od požara HNŽ-a, kao i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2024. godini. Jednoglasno je prihvaćeno i Izvješće o radu županijskoga Povjerenstva za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanih djelovanjem prirodnih i drugih nepogoda u 2023. godini. Vlada je prihvatila Izvješće o radu i Financijsko izvješće Ustanove Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba Stolac za prošlogodišnje razdoblje, kao i Plan rada te ustanove za 2024. godinu.

PREDSJEDNIK HERCEG NA KONFERENCIJI O TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

U današnjem obraćanju na Konferenciji naziva ''Edukacija i zadržavanje radne snage u turizmu i ugostiteljstvu'', održanoj u Centru za posjetitelje na Buni, u organizaciji Turističkoga klastera Hercegovina, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg naglasio je kako je iznimno bitno što je ova tema otvorena u sinergiji predstavnika različitih razina vlasti, predstavnika akademske zajednice, potom nevladinih udruga i, dakako, stručnjaka koji se, djelujući u resoru turizma, ''svakodnevno nose s poteškoćama i izazovima koje želimo jasno identificirati i pokrenuti procese njihova nadvladavanja''.

Njegov govor prenosimo u cijelosti:

''Javnosti je dobro poznato kako smo u Vladi HNŽ-a od samoga početka našega mandata, dakle od 2015. godine, pozicionirali turizam kao jednu od naših strateških gospodarskih grana, ali također smo jednako svjesni činjenice kako je turizam podložan 'udarcima' velikih mijena. Pomogli smo i kontinuirano pomažemo turistički sektor, boreći se za njegov oporavak.

Održivi razvitak turizma, uz zaštitu okoliša, jedan je od najbitnijih ciljeva sadržanih i u multisektorskoj integriranoj Strategiji razvitka HNŽ-a za razdoblje 2021. – 2027. godine, kao i Strategiji ruralnoga razvitka HNŽ-a za isto razdoblje. Naša je misija osnažiti proces kojim ćemo Županiju pretvoriti u još privlačniju i gospodarski konkurentniju regiju uravnoteženoga i održivoga razvitka, privlačne prirodne i kulturne baštine i visoke kakvoće života. Međutim, osjetljivost ove grane, nažalost, itekako je posvjedočena nesretnom pandemijom izazvanom koronavirusom, a potom i aktualnim prijetećim izazovima s kojim se danas suočava ukupna europska pa i svjetska sigurnosna situacija.

Upravo zbog tih izloženosti, rizika, opasnosti i izazova, nužno je gledati 'izvan okvira', gledati preko administrativnih barijera i promišljati regionalna povezivanja, projekte prekogranične suradnje, stvaranje novoga, jedinstvenog turističkog proizvoda koji neće biti skučen unutar ovih ili onih međa i granica. Naša je Vlada, zajedno s Ministarstvom turizma i športa Republike Hrvatske, upravo na tu temu, u sklopu lanjskoga Sajma gospodarstva Mostar, organizirala uspjelu međunarodnu konferenciju koja je otvorila važno pitanje kreiranja jedinstvene turističke ponude, ako hoćete turističkoga paketa 'Južni Jadran i dolina Neretve'. Riječ je o prirodnoj cjelini koju želimo predočiti svijetu kao novi turistički biser, što ona u stvarnosti i jest.

Iskreno držim kako su temelj svih budućih kretanja, kada govorimo o razvitku turističkoga sektora, zajedništvo, povezivanje i suradnja. U tim vrijednostima vidim snažan zamašnjak jer stalna razmjena znanja, sjedinjavanje volje i nova snaga koja se iz toga rađa, imaju kapacitet iznijeti nužan preokret i osigurati našem podneblju bolju i prosperitetniju sutrašnjicu. Prije svega, daleko bolju vidljivost Hercegovine na svjetskoj turističkoj mapi.

Vlada, unutar svojih objektivnih mogućnosti, pa i izvan njih, kontinuirano potiče na promjene, iskorake i snaženje ove gospodarske grane. Kao konkretan primjer zajedništva kao stvarne snage, podsjetit ću nakratko na tri važna međunarodna sajma na kojima smo nastupili, podupirući inicijative našega Turističkoga klastera Hercegovine. Riječ je o prestižnim turističkim sajmovima u Tel Avivu, Londonu i Berlinu. Tamo smo se, tri susjedne županije, dakle HNŽ, ZHŽ i HBŽ, i Turistički klaster Hercegovine, predstavili zajedničkim štandom i, mogu kazati, ostavili vrhunski dojam. Ma koliko ovo pretenciozno zvučalo, bili smo hit. Bili smo mjesto koje je okupljalo svjetske dužnosnike, turističke djelatnike, medije. To ističem kao jedan dobar pokazatelj što sve povezivanje može iznjedriti.

Vlada HNŽ-a ostaje snažno na tragu pružanja pune potpore našem turizmu, obnovi i razvitku naših lokalnih turističkih organizacija, za što smo usvojili i zakonski okvir. Na poseban način, ostajemo na tragu snažnoga povezivanja s našim prijateljima i izvan državnih granica, prije svih s gradovima, općinama i županijama iz Republike Hrvatske, osobito onima s kojima smo susjedski povezani.

Dijeljenje znanja, kreiranje projekata, privlačenje europskih fondova, ulaganje u turistički razvitak… To su važne teme na kojima svi zajedno moramo raditi. Jedan sjajan aktualni primjer jest osuvremenjivanje i nadgradnja turističke ponude Hutova blata, provedena europskim sredstvima, u sklopu prekogranične suradnje Hrvatske, BiH i Crne Gore odnosno tri turistička odredišta u te tri države. Hoću jasno poručiti kako se može, samo nam treba hrabrosti, volje i znanja.

Naši biseri, atraktivni i snažni turistički potencijali čekaju na procvat, onaj procvat koji će polučiti novi turistički zamah i našega grada i naše županije i naše regije Hercegovine. No, naš potencijal traži još veću ozbiljnost i poduzetnost u ponašanju i radu svih odgovornih u turističkomu sektoru, na svim razinama.

Turizam se ne 'događa' tek tako, pukim slučajem, sam od sebe. Bog nam je podario blagodati i rijetko viđene prirodne i svake druge ljepote. Ali, ono što ćemo plasirati svijetu i način na koji ćemo postati globalno vidljiviji, na nama je samima, na našemu radu, na razmjeni iskustava i stvaranju novih vrijednosti, nove ponude i njihova jasno koordiniranoga plasmana na tržište. Ukoliko svi zajedno budemo na tomu tragu – očekivani rezultat zasigurno neće izostati!

Naše podneblje itekako ima što ponuditi i kazati svijetu. Vrijeme je da progovori, glasno progovori, i da ga turisti čuju i prepoznaju. Naša sredina ima bogatu povijest, vrijednu baštinu, bogomdane prirodne ljepote, more, rijeke, jezera, šume, planine, arheološku, geološku, gastronomsku, tradicijsku, športsku, pustolovnu i svaku drugu jedinstvenost koju trebamo jasno pozicionirati, brendirati, ispričati njezinu (ne)ispričanu priču.

Vlada HNŽ-a ostaje pouzdan i predan partner našem turističkom sektoru i kontinuirano će nastaviti pružati snažan poticaj razvitku turizma kao strateške gospodarske grane u našoj županiji. One koji kontinuirano prate rad Vlade HNŽ-a, naše stalno pružanje maksimalne moguće potpore projektima koji razvijaju turizam, naše davanje vjetra u jedra projektima koji podižu razinu svijesti o nužnosti još snažnijega i još organiziranijega promoviranja naše prekrasne sredine, naš neumoran rad na snažnomu pozicioniranju ovoga podneblja na europskoj i svjetskoj turističkoj mapi, njih neće čuditi to što smo zdušno podržali i ovu ideju koja je potekla od Turističkoga klastera Hercegovine.

Potencijal ovoga prostora u resursno-atrakcijskoj osnovi i turističkoj infrastrukturi, a opet poglavito u ljudima, a ovdje u prvi plan i stavljamo važnost ljudskih resursa u turizmu i objektivnu problematiku s raspoloživom i stručnom radnom snagom, nužno je ispravno kanalizirati i njime valjano upravljati. Uvjeren sam u to kako sinergijom i odgovornošću svih dionika u turizmu i ugostiteljstvu, suradnjom i edukacijom kadra možemo graditi i izgraditi kvalitetne turističke proizvode i razvijati održivi turizam, što nam je u konačnici zajednički cilj.''

15-06-2023, 12:23

VLADA HNŽ-A UZ TROFEJNE MOSTARSKE STOLNOTENISAČE

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg primio je danas rukovodstvo Stolnoteniskoga kluba Mostar, nakon ostvarivanja povijesnoga uspjeha odnosno osvajanja naslova državnoga prvaka, pobjednika Kupa BiH, naslova seniorskoga prvaka FBiH i medalje za pojedinačnoga seniorskog državnog prvaka koju je ponio kapetan Kluba Luka Matković.

Predsjednik Stolnoteniskoga kluba Mostar Dragan Palameta, u pratnji glavnoga trenera Tonija Vranjića i zamjenika kapetana Marka Šimunovića, zahvalio je ovom prigodom predsjedniku Hercegu za kontinuiranu potporu koju godinama pruža radu njihova kluba, kao i za nagradu koju su dobili za najnovije rezultate. Podsjetio je na to kako je Vlada HNŽ-a, osim klupske nastupe, financijski snažno pomogla i uređenje reprezentativne stolnoteniske dvorane u sklopu OŠ Ivana Gundulića u Mostaru, kao i nabavu potrebne športske infrastrukture.

''Još od početka mandata, potporu športu izdigli smo na jednu jako visoku razinu i s ponosom ističemo kako smo jedni od najistaknutijih pokrovitelja kako klupskih tako i pojedinačnih športskih projekata i uspjeha u cijelom HNŽ-u. I osobno, kao dugogodišnji športski djelatnik, imam jedno posebno razumijevanje za šport, a ovakvu predanost potrebno je zbilja snažno poduprijeti jer deveti put ovi momci u Mostar donose dvostruku krunu'', kazao je ovom prigodom predsjednik Herceg.

14-06-2023, 9:52

VLADA HNŽ-A DODIJELILA 520.000 KM KULTURNIM I ŠPORTSKIM KOLEKTIVIMA

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a, donijela je, na 202. sjednici, odluke o odabiru korisnika po stavkama ''Ostali izdaci za kulturu'' i ''Ostali izdaci za šport + uspješnim pojedincima''.

Predmetnim su odlukama odabrani gotovo svi kandidati koji su ispunili postavljene formalno-tehničke uvjete iz javnih poziva, a izdvojeno je ukupno 520.000,00 KM proračunskih sredstava za izravnu potporu djelovanju i projektima kulturnih i športskih kolektiva, kao i uspješnih pojedinaca s prostora cjelokupne županije, i to 240.000,00 KM za kulturu i 280.000,00 KM za šport.

U privitku su preslike popisa odabranih korisnika po predmetnim stavkama, kao i preslike pripadajućih odluka Vlade.

13-06-2023, 18:47

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBVEZAMA POSLODAVACA I DJELATNIKA SREDNJEGA ODGOJA I OBRAZOVANJA U HNŽ

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije i dr. sc. Rašid Hadžović, ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa danas su s predstavnicima Sindikata srednjih škola u HNŽ potpisali Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i djelatnika iz djelatnosti srednjega odgoja i obrazovanja.

 „Posao oko potpisivanja Kolektivnoga ugovora za oblast srednjega obrazovanja u našoj županiji kojega smo imali namjeru potpisati prošloga tjedna, na zadovoljstvo svih okončali smo danas“, kazao je predsjednik Herceg dodavši kako je današnje potpisivanje  Izmjena i dopuna Kolektivnoga ugovora za oblast srednjega obrazovanja u HNŽ još jedna potvrda da ova Vlada ima korektan i kontinuirani dijalog sa socijalnim partnerima o čemu, pored ovoga današnjeg potpisivanja, svjedoči i 15 granskih kolektivnih ugovora koje je ova Vlada ranije potpisala. 

„Na tu sam činjenicu izrazito ponosan poglavito iz razloga što je svakim od ovih kolektivnih ugovora, bilo da se radi o prosvjeti, zdravstvu, policiji, pravosuđu ili državnim službenicima i namještenicima,  poboljšan materijalni i radno- materijalni status uposlenika. Ovakav pristup rješavanju svih otvorenih pitanja doveo je do toga da tijekom naše odgovornosti za županiju nije bilo prosvjeda i nezadovoljstva. 

Za razliku od svih poteškoća i financijskih dubioza koje smo zatekli kada smo preuzeli odgovornost za Županiju, danas, a što s ponosom želim istaknuti Vladi koja će doći iza nas, ostavljamo punu riznicu. Naime, stanje na svim našim transakcijskim računima je vrlo pozitivno i naš Proračun je u plusu oko 70 milijuna KM.

Stabilnost u kojoj ostavljamo Županiju rezultat je našega odgovornog pristupa i racionalnog upravljanja javnim financijama.

Takav naš pristup Vladi koja će doći nakon nas osigurao je pretpostavke da može promišljati o daljnjem povećanju primanja proračunskih korisnika, ali i o još snažnijim potporama svim segmentima našega društva, kako bi svi zajedno lakše nosili teret ozbiljnih poremećaja na tržištu i inflatornih pritisaka“ zaključio je predsjednik Herceg čestitavši resornom ministru i njegovim suradnicima kao i predstavnicima Sindikata na postignutom dogovoru.

Ministar Hadžović je, također, izrazio zadovoljstvo okončanim pregovorima sa Sindikatima srednjeg obrazovanja i  današnjim potpisivanjem Kolektivnoga ugovora.

„Kroz ovaj ugovor povećane su plaće našim uposlenicima na način da smo mijenjali koeficijente. Po prvi put u Hercegovačko-neretvanskoj županiji imamo jedinstvene koeficijente za osnovne i srednje škole, posebno stručnih suradnika i administrativnoga osoblja. Razlika je jedino u plaćama nastavnika u osnovnim i profesora u srednjim školama. To je dogovor i pristanak i jednih i drugih sindikata. Kao ministar ponosan sam na sve što smo uradili do sada, kao i na sve što je postignuto ovim Kolektivnim ugovorom i Odlukom koju je Vlada donijela. Stoga se kao resorni ministar želim zahvalim svim članovima Vlade na potpori“, kazao je ministar Hadžović.

„Mi smo u Sindikatu uputili dopis Vladi kojim smo tražili povećanje plaće od 10 %. Odgovor iz Vlade uslijedio je vrlo brzo a nas je osobito obradovao dio  u kojemu se Vlada izjasnila da prihvaćaju naše zahtjeve. Istina, mi smo tražili da to bude odmah, a Vlada je dala prijedlog da to bude 5 %  od 1. 9. 2023. i to 5 % od 1. 1. 2024. godine. Članovi Sindikata izrazili su zadovoljstvo prijedlogom Vlade koji su i prihvatili. Na tomu tragu smo neke sitne detalje promijenili u Kolektivnom ugovoru tako da danas mogu kazati da smo jako zadovoljni postignutim dogovorom. Nakon današnjega dana s pravom možemo kazati kako su uposlenici u srednjim školama sljedeće dvije godine mirni jer imamo dobar Kolektivni ugovor, a imamo povećanja kakvima smo se nadali.

Hvala cijeloj Vladi, na poseban način predsjedniku i resornom ministru,  na socijalnoj osjetljivosti i partnerstvu koje je uistinu na jednoj zavidnoj razini“, istaknuo je Josip Milić, predsjednik Unije neovisnih sindikata.

 „Ja bih istaknula dvije stvari kojima smo na poseban način zadovoljni, a to je da smo prvi put dobili povećanje plaća bez ijednoga štrajka upozorenja i bez protesta te druga stvar da su koeficijenti nakon 14 godina pomjereni, jer smo sva povećanja do danas imali preko osnovice. Jako smo zadovoljni, mada tu postoje još neke sitne stvari na kojima treba raditi. Posla uvijek ima i uvijek će ga biti, ali mislim da cjelokupno članstvo treba biti izuzetno zadovoljno s ovim što smo postigli“, kazala je Edina Čomić, predsjednica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, znanosti i kulture HNŽ.

06-06-2023, 11:12

JAVNI POZIV ZA PRIJAM VJEŽBENIKA U TIJELA ŽUPANIJSKE UPRAVE

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije-kantona objavila je Javni poziv za prijam 100 vježbenika u županijska tijela uprave, upravne organizacije i druge službe, tijela i institucije Hercegovačko-neretvanske županije-kantona.

Vježbenici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za rad u sklopu svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva za polaganje ispita općeg znanja odnosno stručnog ispita.

Ugovor s vježbenikom bit će zaključen na 12 mjeseci.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se do 1. 7. 2023. godine.

Javni poziv i obrazac prijave mogu se preuzeti na web-stranici Vlade HNŽ-K - www.vlada-hnz-k.ba

01-06-2023, 12:32

VISOKO IZASLANSTVO UJEDINJENOGA KRALJEVSTVA U POSJETU VLADI HNŽ-A

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg ugostio je danas, u zgradi Vlade, visoko izaslanstvo  Ujedinjenoga Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, predvođeno lordom Stuartom Peachom, posebnim izaslanikom premijera Ujedinjenoga Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske za zapadni Balkan.

Na sastanku su sudjelovali i britanski veleposlanik u BiH NJ.E. Julian Reilly, zamjenici predsjedatelja Skupštine HNŽ-a Tomislav Martinović i Džafer Alić, ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a dr. sc. Rašid Hadžović, v.d. predstojnice Ureda za zakonodavstvo HNŽ-a dr. sc. Sanja Bazina Crnokić, savjetnica predsjednika Hercega Martina Ćosić, savjetnica lorda Peacha Anna Plan, voditeljica Političkoga odjela britanskoga veleposlanstva Helen Flewker i predstojnica veleposlaničkoga ureda Ediba Bakira Trbonja-Kapić.

Ocijenivši suradnju britanskoga veleposlanstva u BiH i predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti u HNŽ-u izrazito dobrom, predsjednik Herceg, zajedno s kolegama iz županijske skupštine, naglasio je opredijeljenost za njezinim jačanjem i unaprjeđenjem. U razgovoru su se dotaknuli nekoliko bitnih tema, prije svega aktualnih zbivanja u zemlji, s naglaskom na HNŽ i perspektive daljnjega procesa njezina gospodarskog i društvenog razvitka. Složili su se kako europska i NATO perspektiva stabilne i ravnopravne BiH, uz puno poštivanje svih ustavom i zakonima zajamčenih nacionalnih i građanskih prava nema alternativu.

''Način na koji djelujemo ovdje, u HNŽ-u, uz maksimalno međusobno poštivanje i spremnost na kompromise i dogovor, može i treba biti primjer cijeloj BiH. Bez političke ravnopravnosti konstitutivnih naroda i političke stabilnosti nema ni stabiliziranja društvenih procesa ni gospodarskoga razvitka, time ni budućnosti koja bi ovdje zadržala mlade čiji odljev moramo zaustaviti. Upravo na tomu tragu, a vođeni idejom da mladi moraju imati svoj zajamčen prostor u društvenim gibanjima i stvarnu mogućnost utjecaja na procese, izradili smo Strategiju za mlade za razdoblje do 2028. godine, zajedno s pripadajućim Akcijskim planom, s nakanom otvaranja prostora mladim ljudima za razvijanje kreativnosti i slijeđenja ambicija na putu razvitka lokalne zajednice'', podsjetio je prvi čovjek Vlade HNŽ-a.

Govoreći o sigurnosnoj situaciji, dr. Herceg je istaknuo kako je HNŽ županija s posebnim statusom i ta činjenica traži stalni i kontinuirani dijalog i uvažavanje svih naših posebnosti.

''Takav  pristup doveo je do toga da smo riješili pitanje koje godinama nitko nije uspio riješiti, a to je imenovanje ključnih ljudi županijskoga MUP-a odnosno ravnatelja i zamjenika ravnatelja policije. No, premda je Ministarstvo unutarnjih poslova radilo u dosta otežanim uvjetima, prije svega zbog nedostatka policijskih službenika, sigurnost građana nikada nije bila upitna i na tu smo činjenicu osobito ponosni. Djelatnici našega MUP-a imaju najbolje materijalno-tehničke uvjete za rad, a kada su u pitanju njihova primanja na prvom smo mjestu u BiH'', zaključio je predsjednik Herceg.

Zahvalivši domaćinima na srdačnom prijamu i predočenim pokazateljima o ukupnomu stanju u Županiji, ali i cijeloj zemlji, lord Peach je poručio kako njegova zemlja bez zadrške ostaje prijateljem i saveznikom BiH, spremna nastaviti pružati joj daljnju potporu u nužnim reformskim procesima.

''Ujedinjeno Kraljevstvo nastavit će s ulaganjima u infrastrukturu BiH i prostora zapadnoga Balkana, s ciljem pridonošenja povećanju energetske neovisnosti, zaposlenosti, proširenju proizvodnih kapaciteta, a time i povećanju gospodarske konkurentnosti. Čvrsto  vjerujem kako BiH, zajedno s drugima na ovom prostoru, ima potencijal biti središtem po pitanju snaženja europske energetske sigurnosti odnosno može iskoristiti svoj ogromni potencijal za obnovljive izvore kako bi Europu opskrbila čistom energijom'', kazao je lord Peach, složivši se s konstatacijom kako HNŽ uistinu jest sjajan primjer zdrave političke suradnje, dogovora i društva međusobnog poštivanja, primjer koji treba slijediti.

25-05-2023, 16:08

PRIJEM VJEŽBENIKA: VLADA HNŽ-A POZIVA PRAVNE SUBJEKTE NA SURADNJU-ODRAĐIVANJE VJEŽBENIČKOGA STAŽA

Nastavljajući aktivnosti oko skrbi za mlade visokoobrazovane osobe, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije poziva sve pravne subjekte registrirane u HNŽ-u da iskažu interes i potrebu za suradnjom u svezi s prijemom vježbenika. U dopisu u kojemu iskazujete interes za prijem vježbenika, potrebno je navesti sljedeće:

- stručna sprema osobe za čiji prijem iskazujete interes (VII. stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvoga stupnja koje se vrjednuje sa 180 ECTS bodova odgovarajuće struke);

- poslovi radnoga mjesta sukladno zanimanju osobe koja se osposobljava za rad u struci – vježbenika;

- ime i prezime mentora te kratak plan mentoriranja.

Naime, s ciljem omogućavanja što kvalitetnijeg obavljanja jednogodišnjega vježbeničkog staža i potpore poslovnim subjektima u HNŽ-u, Vlada će osigurati sve financijske obveze (plaća i doprinosi) u svezi s angažmanom vježbenika dok bi poslodavci bili dužni osigurati samo mjesto obavljanja vježbeničkoga staža i mentora.

Molimo zainteresirane pravne subjekte da se pisanim putem jave na adresu Vlade HNŽ-a (Stjepana Radića 3, Mostar) ili na e-mail adresu: vladahnz@tel.net.ba

23-04-2024 13:17

VLADA HNŽ-A ČESTITALA BLAGDAN PESAH

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije želi sretan blagdan Pesah cjelokupnoj židovskoj vjerničkoj zajednici:

-U ime Vlade Hercegovačko-neretvanske županije i svoje osobno, svim židovskim vjernicima želim radostan i blagoslovljen Pesah. To je blagdan kada židovski narod slavi oslobađanje iz egipatskoga ropstva. Slaveći Pesah, zahvaljuje se na radosti, spasenju i nadi u ljepši i bolji život – stoji u čestitci koju potpisuje predsjednica Vlade Marija Buhač.

22-04-2024 15:44

PANEL O PODUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI U FUNKCIJI LOKALNOGA RAZVITKA

Predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač sudjelovala je danas na panel raspravi na temu ''Poduzetnička infrastruktura u funkciji lokalnoga razvitka – Prilike i izazovi'' koju je, u sklopu mostarskoga Sajma gospodarstva, organizirao LINK. Buhač je u prigodnomu obraćanju podsjetila kako se poduzetnička infrastruktura definira kao instrument koji obuhvaća sredstva, institucije i propise na kojima su zasnovani postojanost i razvitak društvene zajednice i države.

- Poduzetničke potporne institucije, kao što je i LINK, postoje kako bi gospodarskim subjektima pomogle okupljanje, zastupanje i zagovaranje njihovih interesa, osiguranje informativne, poslovno-savjetodavne i financijske potpore, sve s ciljem rasta i razvitka ukupnoga gospodarstva. Partnerskim djelovanjem pružaju potporu i nama u institucijama vlasti i drugim dionicima u složenomu procesu strateškoga planiranja, pripreme i provedbe raznih projekata na sustavnomu poboljšanju poslovnoga okružja u Mostaru, HNŽ-u i u cjelokupnoj BiH – poručila je predsjednica Vlade, dodavši i to kako će panelisti, dijeljenjem svojih znanja i iskustava, otvoriti vrata novim promišljanjima i potaknuti ideje za što kvalitetnije iskorake.

- Vlada HNŽ-a potpuno je opredijeljena pružanju snažne potpore razvitku poduzetništva i, kolege ministri po svim resorima i ja, nastojimo učiniti sve što je u našoj mjerodavnosti i mogućnostima kako bismo pomogli potaknuti nove razvojne procese i unaprijediti poduzetništvo na dobrobit naše društvene zajednice i svih pojedinaca koji ju čine. Zato i s ovoga mjesta pozivam sve koji obnašaju dužnosti u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, na svim razinama, također i gospodarsku, poduzetničku, ali i znanstvenu, akademsku zajednicu, nevladine organizacije i građane, da zajedno stvaramo još bolju klimu za rad, život i ostanak na ovim prostorima – zaključila je Buhač.

Inače, osnovni cilj panela jest raščlamba trenutačne poduzetničke infrastrukture u procesu sustavnih promjena u BiH i zakonske usklađenosti s regulativom i praksom Europske unije. Predstavljeni su ključni izazovi procesa usklađivanja s EU praksama i važnost uspostave učinkovitoga javno-privatnog dijaloga te uloga poduzetničke infrastrukture u funkciji razvitka turizma s aspekta strateškoga pristupa upravljanju i prilika za regionalnu suradnju.

19-04-2024 14:56
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00