• Na današnjoj, 4. sjednici Skupština Hercegovačko-neretvanske županije je usvojila Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu u HNŽ. ''Pri izradi ovog iznimno bitnog Zakona uvažili smo prijedloge velikog broja stručnjaka iz ove oblasti. Zajedno s vatrogasnim zapovjednicima i u koordinaciji s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, izradili smo Zakon koji se, nakon što ga je Vlada utvrdila, danas nalazi pred vama. Budući da se u vremenu iza nas najviše polemike vodilo o nabavi letjelica za protupožarnu zaštitu, u dijelu Zakona gdje se govori o financijama predviđena je mogućnost da se dio vlastitih sredstava izdvaja i za tu namjenu.'', kazao je, između ostalog, obrazlažući Zakon Eugen Ćubela, v.d. ravnatelja Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo. Skupština je, također, usvojila Zakon o dopunama Zakona o sudskim pristojbama s tarifom, Odluku o potvrđivanju imenovanja zamjenika županijskog javnog pravobranitelja, Odluku o osnivanju privremenog Povjerenstva za zakonodavno-pravna pitanja i Odluku o osnivanju privremenog Povjerenstva za praćenje rada MUP-a, ljudska prava i građanske slobode.
  • U Hercegovačko-neretvanskoj županiji nastavljene su redovite aktivnosti vezane za rješavanje pravomoćnih sudskih rješenja i izvansudskih nagodbi. Prema Odluci Vlade HNŽ-a, na ime izvansudskih nagodbi izvršena je nova uplata u iznosu od 2,2 milijuna KM, čime je, u ovomu sazivu Vlade, isplaćeno ukupno više od 30 milijuna KM za ovu namjenu. Podsjećamo, riječ je o naslijeđenim financijskim obvezama iz ranijih razdoblja i Vlada HNŽ-a u ovomu mandatu nema izvršnih sudskih presuda. Također, izvršena je i uplata u iznosu od 1,2 milijuna KM na ime studentskih stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovitim studentima s područja Hercegovačko-neretvanske županije u akademskoj 2022./2023. godini. ''Ove je godine broj stipendista Vlade HNŽ-a premašio respektabilnu brojku od ukupno 3000 obuhvaćenih studenata, a visina stipendije od ove godine, umjesto ranijih 120, iznosi 150 KM, dok su subvencije smještaja povišene sa 189 na 230 KM. Podsjećam, pravo na stipendiranje i subvencioniranje ostvarili su svi kandidati koji su ispunili tražene formalno-pravne uvjete javnoga poziva resornoga ministarstva prosvjete u Vladi HNŽ-a'', kazao je ovom prigodom predsjednik Vlade dr. sc. Nevenko Herceg, osvrnuvši se i na pravomoćna sudska rješenja i izvansudske nagodbe za koje je kazao kako su naslijeđeni financijski teret s kojim se ova vlada uhvatila u koštac i kojeg kontinuirano rješava, što potvrđuje i ova posljednja uplata, kao i ukupna brojka od 30 dosad isplaćenih milijuna.
  • Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg susreo se danas s potpredsjednikom Republike Srpske iz reda hrvatskoga naroda dr. Davorom Pranjićem. Razgovarali su o nizu aktualnih političkih i društvenih tema koje su važne za funkcioniranje države, tako i njezina oba entiteta. Poseban je naglasak svakako bio na iskoracima koji su, u mandatu ove vlade, učinjeni na prostoru HNŽ-a koja se danas, i među domaćim i među stranim političarima i diplomatima, sve češće spominje kao primjer napretka, suživota i političkoga kompromisa. Sugovornici su se prisjetili činjenice da je, zahvaljujući naporima službene vlasti u HNŽ-u, srpskomu narodu i ''de iure'' zajamčena ustavna konstitutivnost, kako je to županija s visokom razinom političke tolerancije i konstruktivne komunikacije, ali i uopće društvenoga napretka i osjetnoga poboljšanja kada su u pitanju život i standard njezinih građana. Složivši se kako HNŽ može i treba biti primjerom svim ostalim prostorima BiH na njezinu europskom putu, odaslali su zajedničku poruku kako svi dužnosnici u zemlji, i u FBiH i u RS-u, imaju obvezu raditi na maksimalnoj zaštiti i unaprjeđenju svih ljudskih i političkih prava njezinih građana, na tragu zapadnoeuropskih civilizacijskih vrijednosti.

PREDSJEDNIK HERCEG PRIMIO MOSTARSKOG PAROHA KOJIĆA

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije primio je danas Duška Kojića, mostarskoga paroha s kojim je razgovarao o potrebama srpske zajednice i ustavno-pravnom položaju srpskoga naroda u HNŽ-u.

Razgovarali su i o nedavnom vandalskom činu kada je devastirana saborna crkva Svete Trojice u Mostaru.

''Opredijeljenost ove vlade da bude Vlada svih naroda i svakoga građanina na konkretnim smo primjerima u više navrata dokazali. Naše redovite potpore  prema pripadnicima srpskoga naroda svjedoče o tomu. Rješavanjem pitanja ustavne konstitutivnosti Srba u HNŽ-u zapravo smo poručili kako je ova država jedino moguća ukoliko se neotuđiva nacionalna prava zajamče kroz najvažnije dokumente, za svaki narod i za svakoga građanina na cijelom njenom prostoru. Također, najoštrije osuđujem vandalski i nehumani čin devastiranja saborne crkve Svete Trojice u Mostaru, koja je jednim od simbola našeg grada.

Osobno sam kontaktirao nadležne i dobio informaciju kako je očevid izvršio kriminalistički odjel Policijske uprave Mostar. Trenutno se provode operativne istrage na terenu, razgovora s potencijalnim svjedocima i očevidcima, te pregledavaju video-nadzori u okolici'', kazao je predsjednik Herceg istaknuvši kako se nada da će ovo kazneno djelo uskoro biti riješeno.

Paroh Kojić zahvalio je predsjedniku Hercegu i Vladi HNŽ na potpori koju pruža srpskoj zajednici u Mostaru i cijeloj Županiji.

Govoreći o Sabornoj crkvi u Mostaru istaknuo je kako ona nije bitna samo za pravoslavne vjernike, koji su njenom izgradnjom i obnovom dobili svoje mjesto za molitvu, nego i za čitav Mostar, jer je ona jedan od neprepoznatljivijih simbola ovoga grada.

''Ovaj hram je bitan ne samo za Mostar nego i za cijelu Bosnu i Hercegovinu i šire, jer je spomenik kulture koji je pod zaštitom UNESCO-a. Zahvalan sam svim dragim ljudima na riječima potpore i ohrabrenja kao i institucijama vlasti koje čine potrebne radnje da se pronađu počinitelji ovoga nedjela, a svima nama ostaje nada da se ovakvo nešto nikada više neće dogoditi'', kazao je paroh Kojić.

13-12-2022, 11:18

VLADA HNŽ: RADE BOŠNJAK RAZRIJEŠEN DUŽNOSTI RAVNATELJA ZZO HNŽ

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je na 157. sjednici, na prijedlog dr. sc. Gorana Opsenice, ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ, donijela Rješenje o razrješenju ravnatelja Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNŽ, Rade Bošnjaka.

Rade Bošnjak dužnosti ravnatelja Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNŽ razriješen je na osobni zahtjev. Vlada je, također, donijela Rješenje kojim se mr. sc. Ana Vidačak, dr. med. imenuje privremeno za ravnatelja Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNŽ.

12-12-2022, 11:44

USUGLAŠENE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA HNŽ ZA 2022. GODINU

Na današnjem nastavku 188. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usuglasila je Izmjene i dopune Proračuna HNŽ za 2022. godinu. U Izmjenama je, između ostalog, planirano i 6 milijuna KM na ime dodatne potpore zaposlenicima uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Na ovaj način Vlada je osigurala potrebne preduvjete na temelju kojih je jednoglasno usvojila Odluku o isplati 1.080,00 KM na ime potpore korisnicima Proračuna HNŽ. Istaknuto je kako se ova odluka odnosi i na asistente u nastavi, vježbenike i savjetnike, dok su od iste izuzeti predsjednik Vlade, ministri i zastupnici u Skupštini HNŽ. U Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ također je planirano dodatnih 3 milijuna KM na ime potpore domovima zdravlja u HNŽ-u. Budući da je Vlada dala suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2022. godinu u kojemu je osigurano dodatnih 13 milijuna KM zdravstvenim ustanovama u Županiji, pozvala je osnivače i menadžment zdravstvenih ustanova da, također, dodatnim sredstvima još snažnije poduzmu sve mjere kako bi se poboljšao materijalni status djelatnika u zdravstvu.

Nastavljajući započete aktivnosti u svezi s rješavanjem pravosnažnih sudskih rješenja, Vlada je usvojila Odluku o isplati 500.000,00 KM na ime redovitih sudskih presuda.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava s pozicije ''Transfer drugim razinama vlasti'' u iznosu od 100.000,00 KM, kojima se podupiru manifestacije iz turizma. Također, donesen je Zaključak kako će prioritet imati manifestacije koje potporu nisu dobile od drugih institucija. Vlada je usvojila i Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava s kriterijima raspodjele ''Transfer neprofitnim organizacijama'' u iznosu od 400.000,00 KM.

Također, Vlada je usvojila Izvješće o provedenim aktivnostima i postignutim ciljevima kroz Program raspodjele sredstava ''Transfer za jačanje turističkih kapaciteta'', planiranih Proračunom HNŽ za 2021. godinu za čiju je provedbu Vlada izdvojila 1.400.000,00 KM, Izvješće o provedenim aktivnostima i postignutim ciljevima kroz Program raspodjele sredstava ''Transfer neprofitnim organizacijama'' planiranih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2021. godinu za čiju je provedbu Vlada izdvojila 149.500,00 KM i Izvješće o provedenim aktivnostima i postignutim ciljevima kroz Program utroška sredstava ''Tekući transferi drugim razinama vlasti'' planiranih Proračunom HNŽ za 2021. godinu za čiju je provedbu Vlada izdvojila 400.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa o Izmjenama i dopunama Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-a  za 2022. godinu s pozicije ''Namjenska sredstva od naknada prikupljenih po osnovu prenamjene poljoprivrednog zemljišta'' u ukupnom iznosu od 1.073.923,33 KM.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, donijela Odluku o financiranju i sufinanciranju rekonstruiranja u osnovnim školama Marka Marulića u Prozor-Rami, te Trećoj i Šestoj osnovnoj školi u Mostaru, u iznosu od 130.000,00 KM.

Vlada je dala suglasnost i na prijem u pravosudna tijela u HNŽ-u, i to 20 namještenika i 8 državnih službenika u općinskim sudovima, potom Županijskom sudu Mostar i Županijskom tužiteljstvu.

09-12-2022, 8:16

OTKRIVEN SPOMENIK SVIM PREMINULIM STUDENTIMA I DJELATNICIMA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg nazočio je danas otkrivanju spomenika svim pokojnim studentima i djelatnicima Sveučilišta u Mostaru. Spomenik ''Oltar znanja'', rad ak. kipara Stjepana Skoke, postavljen je u kampusu Sveučilišta u Mostaru, a otkrili su ga roditelji četvero tragično nastradalih studenata mostarskoga sveučilišta  Domagoja Rose (25), Tene Vračević (25), Antonije Šarić (22) i Vjekoslava Božanovića (24), mladih ljudi koji su 19. prosinca 2015.  poginuli na putu doma, uoči božićno-novogodišnjih blagdana.

Prisjećajući se teških trenutaka s ispraćaja tijela četvero studenata, predsjednik Herceg danas je poručio kako je njihova tragična smrt ostavila duboki trag na našim životima.

''Pozdravljam ovaj čin Sveučilišta u Mostaru i njegova rukovodstva da im osigura trajni spomen, tu u krugu sveučilišnoga kampusa gdje svakodnevno borave njihovi kolegice i kolege i gdje će ovaj spomenik njegovati sjećanje na njihova imena. I ne samo na njih, nego na sve naše kolege i prijatelje, sve kojih više nema, a životom i radom su bili vezani za naše sveučilište'', kazao je Herceg čestitavši kiparu Skoki na umjetničkomu rješenju spomenika, načinjenog u obliku klupe ili ''oltara znanja'' čime je odaslana duboka poruka naraštajima koji se obrazuju i koji će tek doći u predavaonice Sveučilišta u Mostaru.

09-12-2022, 8:13

VLADA HNŽ: SUGLASNOST NA FINANCIJSKE PLANOVE IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA U HNŽ

Na današnjoj, 188. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je utvrdila prijedloge odluka o davanju suglasnosti na financijske planove i prijedloge odluka o izvršavanju financijskih planova izvanproračunskih korisnika Hercegovačko-neretvanske županije za 2023. godinu, i to: Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ u iznosu od 164.644.000,00 KM, Službe za zapošljavanje HNŽ u iznosu od 17.826.044,00 KM i Fonda za zaštitu okoliša HNŽ u iznosu od 6.300.000,00 KM, koji će biti upućeni u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je u sklopu nastavka rasprave o Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2022. godinu i Proračunu HNŽ za 2023. godinu raspravljala i o odobravanju jednokratne novčane pomoći zaposlenicima proračunskih korisnika u HNŽ-u, kao vidu dodatne potpore uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Vlada će odluku o iznosu koji će biti uplaćen korisnicima Proračuna donijeti u skladu s raspoloživim sredstvima na sljedećoj sjednici  kada će biti usvojen konačan prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu.

Vlada je na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa usvojila Informaciju o zaključenim ugovorima s izabranim ponuđačima te Odluku o odobravanju i utrošku dijela novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2022. godinu s pozicije ''Grant školama za nabavu udžbenika'' u iznosu od 2.594.772,10 KM.

Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju uvjeta i načinu plaćanja zdravstvenoga osiguranja vjerskih službenika. Pravo na zdravstveno osiguranje imat će svi vjerski službenici koji nisu osigurani po drugoj osnovi, a najduže do navršenih 65 godina života.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja branitelja i članova njihovog obiteljskog kućanstva u iznosu od 1.500,00 KM.

Također, Vlada je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojila Izvješće o žetvi strnih žita u 2022. godini u kojemu je navedeno da je ukupni prinos bio 2571 tona zrna žita.

06-12-2022, 14:20

VLADA HNŽ: IZVRŠEN ODABIR KANDIDATA ZA VJEŽBENIKE U PRVOMU KRUGU

Temeljem raspisanoga Javnog poziva za prijam vježbenika u županijska tijela uprave, upravne organizacije i druge službe, tijela i institucije Hercegovačko-neretvanske županije, objavljenog 6. rujna 2022. godine, obavješćujemo kandidate o tomu kako je Vlada HNŽ-a donijela Odluku o odabiru kandidata (vježbenika) za zaključenje ugovora u prvomu krugu.

Odabrani kandidati bit će naknadno obaviješteni o nadnevku potpisivanja ugovora kao i o početku rada.

Istodobno, obavješćujemo kandidate koji nisu odabrani za prijam u prvomu krugu kako će dodatni prijam kandidata biti proveden tijekom sljedećega razdoblja, o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

Popis sa šiframa odabranih kandidata u prvomu krugu nalazi se u privitku.

01-12-2022, 14:39

USVOJEN ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU U HNŽ

Na današnjoj, 4. sjednici Skupština Hercegovačko-neretvanske županije je usvojila Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu u HNŽ.

''Pri izradi ovog iznimno bitnog Zakona uvažili smo prijedloge velikog broja stručnjaka iz ove oblasti. Zajedno s vatrogasnim zapovjednicima i u koordinaciji s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, izradili smo Zakon koji se, nakon što ga je Vlada utvrdila, danas nalazi pred vama.
Budući da se u vremenu iza nas najviše polemike vodilo o nabavi letjelica za protupožarnu zaštitu, u dijelu Zakona gdje se govori o financijama predviđena je mogućnost da se dio vlastitih sredstava izdvaja i za tu namjenu.'', kazao je, između ostalog, obrazlažući Zakon Eugen Ćubela, v.d. ravnatelja Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo.

Skupština je, također, usvojila Zakon o dopunama Zakona o sudskim pristojbama s tarifom, Odluku o potvrđivanju imenovanja zamjenika županijskog javnog pravobranitelja, Odluku o osnivanju privremenog Povjerenstva za zakonodavno-pravna pitanja i Odluku o osnivanju privremenog Povjerenstva za praćenje rada MUP-a, ljudska prava i građanske slobode.

01-02-2023 15:11

VLADA HNŽ-A: 2,2 MILIJUNA KM ZA IZVANSUDSKE NAGODBE I 1,2 MILIJUNA ZA STUDENTSKE STIPENDIJE I SUBVENCIJE

U Hercegovačko-neretvanskoj županiji nastavljene su redovite aktivnosti vezane za rješavanje pravomoćnih sudskih rješenja i izvansudskih nagodbi. Prema Odluci Vlade HNŽ-a, na ime izvansudskih nagodbi izvršena je nova uplata u iznosu od 2,2 milijuna KM, čime je, u ovomu sazivu Vlade, isplaćeno ukupno više od 30 milijuna KM za ovu namjenu. Podsjećamo, riječ je o naslijeđenim financijskim obvezama iz ranijih razdoblja i Vlada HNŽ-a u ovomu mandatu nema izvršnih sudskih presuda.

Također, izvršena je i uplata u iznosu od 1,2 milijuna KM na ime studentskih stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovitim studentima s područja Hercegovačko-neretvanske županije u akademskoj 2022./2023. godini.

''Ove je godine broj stipendista Vlade HNŽ-a premašio respektabilnu brojku od ukupno 3000 obuhvaćenih studenata, a visina stipendije od ove godine, umjesto ranijih 120, iznosi 150 KM, dok su subvencije smještaja povišene sa 189 na 230 KM. Podsjećam, pravo na stipendiranje i subvencioniranje ostvarili su svi kandidati koji su ispunili tražene formalno-pravne uvjete javnoga poziva resornoga ministarstva prosvjete u Vladi HNŽ-a'', kazao je ovom prigodom predsjednik Vlade dr. sc. Nevenko Herceg, osvrnuvši se i na pravomoćna sudska rješenja i izvansudske nagodbe za koje je kazao kako su naslijeđeni financijski teret s kojim se ova vlada uhvatila u koštac i kojeg kontinuirano rješava, što potvrđuje i ova posljednja uplata, kao i ukupna brojka od 30 dosad isplaćenih milijuna.

01-02-2023 08:32

SUSRET PREDSJEDNIKA HERCEGA S POTPREDSJEDNIKOM RS-A PRANJIĆEM

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg susreo se danas s potpredsjednikom Republike Srpske iz reda hrvatskoga naroda dr. Davorom Pranjićem.

Razgovarali su o nizu aktualnih političkih i društvenih tema koje su važne za funkcioniranje države, tako i njezina oba entiteta. Poseban je naglasak svakako bio na iskoracima koji su, u mandatu ove vlade, učinjeni na prostoru HNŽ-a koja se danas, i među domaćim i među stranim političarima i diplomatima, sve češće spominje kao primjer napretka, suživota i političkoga kompromisa.

Sugovornici su se prisjetili činjenice da je, zahvaljujući naporima službene vlasti u HNŽ-u, srpskomu narodu i ''de iure'' zajamčena ustavna konstitutivnost, kako je to županija s visokom razinom političke tolerancije i konstruktivne komunikacije, ali i uopće društvenoga napretka i osjetnoga poboljšanja kada su u pitanju život i standard njezinih građana. Složivši se kako HNŽ može i treba biti primjerom svim ostalim prostorima BiH na njezinu europskom putu, odaslali su zajedničku poruku kako svi dužnosnici u zemlji, i u FBiH i u RS-u, imaju obvezu raditi na maksimalnoj zaštiti i unaprjeđenju svih ljudskih i političkih prava njezinih građana, na tragu zapadnoeuropskih civilizacijskih vrijednosti.

27-01-2023 11:40
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00