• Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg sudjelovao je na današnjoj svečanosti otvorenja tvornice keksa i vafla "Lasta" Čapljina. „Zadovoljstvo mi je biti ovdje i svjedočiti ovom važnom trenutku, kao prvi čovjek Vlade HNŽ-a koja je snažno opredijeljena snaženju gospodarskoga rasta kroz privlačenje investicija, jačanje konkurentnosti domaćega gospodarstva i otvaranje radnih mjesta koja jamče ostanak naših mladih“, kazao je predsjednik Herceg u prigodi otvorenja tvornice te dodao da je otvaranje čapljinske ''Laste'', nekadašnjeg gospodarskog diva, osim novoga ruha, novoga zamaha i novih radnih mjesta vitalan iskorak u jačanju gospodarstva cijele naše županije, ali i cijele regije.  Predsjednik Herceg čestitao je i zahvalio gosp. Petru Ćorluki, vlasniku tvornice, njegovim suradnicima, ali i gradonačelniku Grada Čapljine dr. Smiljanu Vidiću jer su ogromnim trudom i nesebičnim zalaganjem podigli ''Lastu'' iz pepela i danas stvorili nove vrijednosti, pomogli dati novi zamah kotaču napretka, te dali obol i nastojanjima županijske vlade da zadrži mlade obitelji na ovim prostorima. „Vlada HNŽ-a svjesna je izazova i poteškoća s kojima se naši gospodarstvenici suočavaju i nose te kontinuirano poduzima mjere kako bi unaprijedila naše poslovno okruženje i omogućila lakše investiranje bez kojeg nema boljitka niti sigurne sutrašnjice. Zato će ljudi poput gospode Ćorluke i Vidića, ali i projekti poput ''Laste'', u meni osobno i u Vladi HNŽ-a uvijek imati partnera i prijatelja, spremnog učiniti maksimum za dobrobit svih žitelja naše županije.“, zaključio je predsjednik Herceg.  Gospodin Petar Ćorluka, vlasnik Violete i tvornice keksa i vafla ''Lasta'' Čapljina istaknuo je da je završen proces preuzimanja ''Laste'' te kako je za obnovu i osposobljavanje proizvodnje po standardima koje zahtjeva Europska unija planirano u tvornicu uložiti 20.000.000,00 KM. „Najvažnije je da Lasta povrati onaj brend koji je imala. U proizvodnju će se uložiti maksimalan trud i sredstva da dobijemo vrhunske proizvode. Uposlit ćemo znatan broj osoba i svakako nam je u cilju angažirati lokalno stanovništvo koje zna i želi raditi“, kazao je Čorluka dodavši i to da je uspostavljena suradnja partnerskih tvrtki, Ferero Roche, Barilla koje će nam svakako pomoći sa svojim znanjem i iskustvom. „Siguran sam u to da će Čapljina uskoro mirisati po mirisu najboljeg keksa poznatog u široj regiji“, zaključio je Ćorluka. Dr. Smiljan Vidić, gradonačelnik Grada Čapljine kazao je kako smo prije par godina svjedočili gašenju Laste i kako je lokalna vlast puno toga napravila da se ti ljudi zbrinu.  „Kao Čapljinac i kao gradonačelnik veselim se će što priča s ''Lastom'' pozitivno završiti. Danas imamo prigodu nazočiti otvorenim vratima obnovljenog i moderniziranog  giganta gospodarstva naše regije. Ne samo što će ovaj projekt znatno poboljšati naše gospodarstvo nego će i ljude zaustaviti od odlaska iz naše zemlje. Otvaranjem ''Laste'' nije otvorena samo tvornica vafla i keksa nego puno više od toga“ zaključio je gradonačelnik Vidić.
  • Na lokalnoj završnoj konferenciji MED projekta Prijenos integralnoga upravljanja obalnim područjem za održivi turizam - COASTING PLUS danas su u Neumu dr.sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije i  Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko-neretvanske županije potpisali Memorandum o razumijevanju „Obalno integrirano upravljanje za održivi turizam“. Također, predsjednik Herceg potpisao je Sporazum o suradnji s dionicima koji su sudjelovali u realiziranju projekta: Donkom Jovićem, ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, Nikolom Zovkom, ravnateljem Parka prirode Hutovo blato, Damirom Mrđenom, ravnateljem Agencije za vodno područje Jadranskoga mora, prof. dr. Marinom Ćorlukom, dekanom Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Draganom Jurkovićem, načelnikom Neuma i dr. Smiljanom Vidićem, gradonačelnikom Čapljine. U pozdravnom govoru nazočnima, predsjednik Herceg istaknuo je zadovoljstvo zbog uspješnog realiziranja projekta COASTING PLUS, te zahvalio svima koji su pridonijeli provedbi zacrtanih aktivnosti, osobito predstavnicima Dubrovačko-neretvanske županije i razvojne agencije DUNEA. „Mogao bih dugo govoriti o svim onim projektima na kojima je osvjedočena uspješna, istinski živa, prijateljska i profesionalna suradnja naše dvije županije koja nadilazi i naše administrativne granice. Uzet ću sebi za pravo kazati kako je puno lakše biti produktivan i učinkovit kada surađuješ s prijateljima, s dobronamjernim ljudima. Kao kolega, i u ovoj ću prigodi pozdraviti istaknuto liderstvo župana Nikole, kako u uspješnomu razvojnom putu Dubrovačko-neretvanske županije, tako i njegovih iskoraka kada je riječ o prekograničnoj suradnji, osobito u djelovanju Jadransko-jonske euroregije kojoj zajednički pripadamo“, kazao je predsjednik Herceg dodavši i to kako je prijateljstvo i suradnja dviju županija potvrđeno današnjim potpisivanjem Memoranduma. Istaknuo je da je uloga COASTING PLUS-a značajna kako u razvitku suradnje s projektnim partnerima iz zemalja Europske unije, tako i u učvršćivanju interne suradnje unutar županije između parkova prirode, znanstvene zajednice, lokalne i županijske vlasti te institucija na drugim razinama. U tom kontekstu, zahvalio je dionicima iz HNŽ-a koji su dali značajan doprinos uspješnoj provedbi projekta.  „Za Vladu HNŽ, pozitivni učinci uključenosti u projekt COASTING PLUS daleko su veći od onih formalno sadržanih u samomu projektu. Naime, održivi razvitak turizma, uz zaštitu okoliša, jedan je od najbitnijih ciljeva sadržanih u multisektorskoj integriranoj Strategiji razvitka HNŽ-a za razdoblje 2021. – 2027. godine, kao i nedavno usvojenoj Strategiji ruralnoga razvitka za isto razdoblje, koje su, uz ostale strateške dokumente koje imamo, dobra podloga za snažnije sudjelovanje u programima i projektima EU-a. Ne želimo stati na tomu, odnosno cilj nam je još snažnije poticati sva tijela županijske uprave da se još intenzivnije  uključuju u europske projekte, promovirajući ujedno naše gospodarske, kulturne, prirodne i druge resurse“ zaključio je predsjednik Herceg. Sudionicima konferencije obratili su se, također, župan Dobroslavić, načelnik Jurković i Melanija Milić, ravnateljica Razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije (DUNEA), a o projektnim aktivnostima govorile su dr. sc. Svjetlana Stanić Koštroman s Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru i Antonija Odak iz Agencije DUNEA. Inače, u projektu COASTING PLUS, uz HNŽ, sudjeluju partneri iz Španjolske, Hrvatske, Grčke i Italije, a usmjeren je na poticanje koordinacije među ključnim dionicima u svrhu unaprjeđenja razvitka održivoga i odgovornog obalnog turizma i zaštite okoliša na mediteranskom području. Jedan od najbitnijih ciljeva projekta jest prenošenje COASTING metodologije na lokalnu razinu. U provedbi projekta za HNŽ je od velike važnosti bila suradnja s Agencijom DUNEA koja je, u koordinaciji s vodećim partnerom – Savezom gradova i općina Andaluzije iz Španjolske, iskoristila iskustvo stečeno u završenom projektu COASTING kao i drugim EU projektima, te HNŽ-u prenijela znanje o metodologiji integralnoga upravljanja obalom za održivi turizam.
  • Na današnjoj, 174. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je, na prijedlog Županijskog stožera civilne zaštite, donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode na području HNŽ nastale uslijed djelovanja potresa. Istaknuto je kako su dvije jedinice lokalne samouprave Stolac i Čapljina proglasile stanje prirodne nepogode, čime su se stekli zakonski uvjeti za proglašenje stanja prirodne nepogode na području Županije. Ujedno, zaduženo je Povjerenstvo za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nepogoda da, u suradnji s nadležnim povjerenstvima za procjenu šteta jedinica lokalne samouprave, izvrši procjenu s ciljem predlaganja pružanja pomoći za saniranje nastalih šteta. Također, zadužena je Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo da kontinuirano prati stanje na terenu s ciljem ispunjavanja propisanih uvjeta za dodjelu pomoći u saniranju šteta. Usvojeno je i Izvješće o radu Županijskog stožera civilne zaštite, te Izvješće o prikupljanju i korištenju sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda za proteklu godinu. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNŽ koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru. Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ o stanju objekta-zgrade Policijske postaje Prozor-Rama i potrebe izgradnje nove zgrade. Resorni ministar Slađan Bevanda istaknuo je kako je objekt Policijske postaje Prozor-Rama izgrađen krajem četrdesetih godina prošlog stoljeća te je više puta popravljan za što su utrošena značajna sredstva, ali se funkcionalnost i kvaliteta objekta nisu bitno popravili. Tijekom rasprave iskazana je neupitna spremnost MUP-a i Vlade da se pristupi izgradnji novoga objekta, te je zadužen resorni ministar da s općinskim načelnikom obavi potrebne razgovore s ciljem postizanja dogovora o načinu i modalitetima realiziranja ovog iznimno značajnog i financijski zahtjevnog projekta. Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvitka HNŽ, Vlada je usvojila odluke o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za četiri elektroenergetska objekta smještena na području Grada Čapljine i Grada Stoca. Također, usvojene su i odluke o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije fotonaponskih elektrana smještenih na području Grada Stoca. Na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ Vlada je usvojila Odluku kojom se izdvaja 220.000,00 KM za rekonstrukciju športske dvorane u OŠ  „Bijelo Polje“. Usvojena je i Odluka o izdvajanju 121.000,00 KM za OŠ Ivana Gundulića i Treću OŠ u Mostaru. Istaknuto je kako je 100.000,00 KM namijenjeno za rekonstrukciju Područnog odjela OŠ Ivana Gundulića u Vojnu, a 21.000,00 KM za obnovu školske dvorane u Područnom odjelu Treće OŠ u Pologu. S ciljem snažnije potpore socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, a s obzirom na poskupljenje troškova života, Vlada je donijela odluku kojom se povećava visina stalne novčane pomoći za jednočlano kućanstvo. U tekućoj godini za ovu namjenu izdvojit će se više od 500.000,00 KM. Na danas održanoj sjednici, Vlada je razmotrila i prihvatila Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ o stanju u veterinarstvu za 2021. godinu i Informaciju o stanju zaraznih bolesti u HNŽ. Uz niz drugih odluka, zaključaka i rješenja usvojeni su Izvješće o izvršenju Financijskog plana i Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za zaštitu okoliša HNŽ za 2021. godinu.

U 2021. GODINI 2.850.000 KM ZA POTICAJE U POLJOPRIVREDI

Na današnjoj, 168. redovitoj sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije razmotrila je i usvojila Izvješće Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realiziranju županijskih novčanih potpora za 2021. godinu, za koje je ukupno izdvojeno 2.850.000,00 KM. Istaknuto je kako su poticajne mjere dale vrlo konkretne rezultate, te omogućile stvaranje komercijalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, podizanje razine proizvodnje na razinu samoodrživosti, otvaranje novih kapaciteta, smanjenje ovisnosti o uvozu i razvitak ruralnih područja Županije.

Razmatrana je Informacija Ministarstva unutarnjih poslova vezana za ustrojavanje policijske postaje Ravno i policijske ispostave Ivanica. Obrazlažući potrebu za uspostavom policijske postaje resorni ministar Slađan Bevanda istaknuo je kako se općina Ravno proteže na površini od 362 km2 što je oko pola područja koje nadzire policijska uprava Čapljina. Dodao je, također, i to kako je Ravno jedina općina u FBiH u kojoj ne postoji policijska postaja. U sklopu rasprave istaknuta je potreba snažnijeg policijskog nadzora u Blagaju i Starom gradu u Mostaru te je zaključeno da se o ovoj temi, prije donošenja konačne odluke, obave dodatna konzultiranja.

Usvojeno je Izvješće Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava za prošlu godinu u kojemu je navedeno kako su deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite, u sklopu protuminskih akcija (operacije čišćenja mina i tehničkog izviđanja), na području HNŽ očistili površinu od 99.448 m2 .

Vlada je donijela odluke o imenovanju Vlade Bevande za županijskog javnog pravobranitelja, te Emira Elezovića za zamjenika županijskog javnog pravobranitelja  koje su upućene u daljnju skupštinsku proceduru.

23-02-2022, 14:55

VLADA HNŽ-A U CIJELOSTI FINANCIRA IZGRADNJU I OPREMANJE NAJSUVREMENIJE KLINIKE ZA DJEČJE BOLESTI U REGIJI

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, zajedno s dr. sc. Goranom Opsenicom, ministrom zdravstva, rada i socijalne skrbi i Adnanom Faladžićem, ministrom financija, posjetio je danas Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar gdje je s ravnateljem dr. sc. Antom Kvesićem razgovarao o aktivnostima vezanima za realiziranje projekta izgradnje Klinike za dječje bolesti. Ravnatelj Kvesić primio je visoko izaslanstvo županijske Vlade zajedno s dr. sc. Mirom Leventićem, predsjednikom Stručnoga vijeća SKB-a Mostar, i dr. sc. Kristinom Galić, savjetnicom ravnatelja SKB-a Mostar.

Predsjednik Herceg istaknuo je kako Vlada, osim redovitoga financiranja rada zdravstvenih ustanova u HNŽ-u, proračunskim i izvanproračunskim sredstvima snažno podupire razvitak bolničkih ustanova koje su temelj skrbi za zdravlje građana. U tom kontekstu naglasio je kako je Vlada u cijelosti preuzela kredit Saudijskoga fonda za razvitak u iznosu od 32 milijuna KM za projekt izgradnje i obnove bolnica u Županiji.

„Od ukupnoga iznosa, za izgradnju Klinike za dječje bolesti SKB-a Mostar bit će izdvojeno 19,2 milijuna KM, čime je Hercegovačko-neretvanska županija u potpunosti preuzela financiranje njezine izgradnje. Također, za izgradnju, obnovu i opremanje odjela u RMC dr. Safeta Mujića Mostar planirano je 9,6 milijuna KM, a za izgradnju i obnovu odjela i nabave računalne i medicinske opreme za Opću bolnicu Konjic 3,2 milijuna KM“, kazao je predsjednik Herceg.

Ravnatelj Kvesić govorio je o tijeku izgradnje Klinike istaknuvši kako bi, ako se ne dogodi nešto nepredviđeno, građevinski radovi trebali biti završeni unutar predviđenih rokova, a plan je Pedijatriju iz staroga objekta prebaciti u novi u drugoj polovici ove godine.

„Nova zgrada imat će pet etaža: suteren, prizemlje i tri kata. Uz sve specijalističko-konzilijarne ordinacije i središnji prijam koji će biti u prizemlju, na višim etažama bit će raspoređene postelje za djecu i majke koje će moći biti u pratnji maloljetnih pacijenata. Uz ured za upravu Klinike, prostorije za pomoćne nemedicinske djelatnosti, planirana je i veća predavaonica / dvorana za oko 100 posjetitelja“, kazao je ravnatelj Kvesić zahvalivši Vladi koja je prepoznala vrijednost projekta čijim će završetkom HNŽ, ali i cijela regija, dobiti jednu od najsuvremenijih Klinika za liječenje dječjih bolesti.

Sudionici sastanka obišli su radove, upoznavši se na licu mjesta s dinamikom izgradnje nove zgrade Klinike koja je trenutačno najznačajniji investicijski projekt u zdravstvene svrhe na području cijele Federacije BiH. Predsjednik Herceg, ministri Faladžić i Opsenica dali su snažnu potporu završetku izgradnje Klinike za dječje bolesti i drugih projekata bolničkih ustanova u HNŽ-u te osiguranju dodatnih sredstava kako bi svi bili u cijelosti završeni i kvalitetno opremljeni, na korist cijeloga društva odnosno svih pacijenata koji gravitiraju ovim bolničkim ustanovama.

23-02-2022, 11:51

ČELNICI VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE I GRADA VINKOVACA U VLADI HNŽ

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije susreo se danas s Damirom Dekanićem, županom Vukovarsko-srijemske županije, te Ivanom Bosančićem i Josipom Romićem, gradonačelnikom i zamjenikom gradonačelnika Vinkovaca koji borave u radnom posjetu Hercegovačko-neretvanskoj županiji.

Na sastanku su se, između ostalog, razmotrile mogućnosti intenziviranja postojećih dobrih odnosa, kao i poticanja gospodarskog i ekonomskog osnaživanja kroz konkretne mjere suradnje.

„Današnji posjet potvrda je i nastavak naše dobre suradnje u želji da resurse i potencijale koje i jedni i drugi imamo još snažnije stavimo u službu boljitka svih naših građana. Na tom tragu ističem značaj Sajma gospodarstva u Mostaru gdje, već tradicionalno, značajan broj tvrtki iz Republike Hrvatske, pa i Vukovarsko-srijemske županije, predstavlja svoje proizvode i ostvaruje brojne kontakte šireći na taj način  poslovanje. Stoga i ovu prigodu želim iskoristiti da pozovem gospodarstvenike Vinkovaca, Vukovara i ostalih gradova Vukovarsko-srijemske županije da sudjeluju na najznačajnijoj sajamskoj manifestaciji u Bosni i Hercegovini“, kazao je predsjednik Herceg.

Razgovaralo se i o mogućnostima pripreme i provedbe zajedničkih projekata financiranih iz fondova Europske unije u čemu Vukovarsko-srijemska županija i Grad Vinkovci imaju značajna iskustva.

Sudionici sastanka iskazali su spremnost za osnaživanjem suradnje u područjima od zajedničkoga interesa, osobito u poljoprivredi, turizmu, prometnoj infrastrukturi, zdravstvu, zaštiti okoliša i privlačenju investicija.

Župan Dekanić i gradonačelnik Bosančić zahvalili su predsjedniku Hercegu na srdačnom prijamu istaknuvši kako u Hercegovačko-neretvanskoj županiji vide istinskog partnera za realiziranje brojnih zajedničkih projekata.

Nakon sastanka u Vladi HNŽ, gosti iz Vukovarsko-srijemske županije posjetili su Franjevačku crkvu i Studentski dom „Dompes“ u Mostaru gdje ih je domaćin fra Iko Skoko upoznao s tijekom obnove crkve, te radom Doma koji prima studente iz svih krajeva BiH i šire. Iskoristio je posjet da se još jedanput zahvali svim donatorima koji su pomogli izgradnju i obnovu Franjevačke crkve i Studentskog doma.  

22-02-2022, 13:37

HERCEG UPUTIO ČESTITKU GRADONAČELNICIMA I GRAĐANIMA STOCA I KONJICA

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije uputio je danas čestitke Stjepanu Boškoviću, gradonačelniku Stoca i Osmanu Ćatiću, gradonačelniku Konjica, građankama i građanima i svima koji su na bilo koji način doprinijeli da Stolac i Konjic dobiju statuse gradova.

Također, izrazio je zahvalnost svima koji su kroz povijest do današnjeg dana stvarali i gradili Stolac i  Konjic, koji se od jučer zasluženo nalaze u obitelji europskih gradova.

U čestitkama je izrazio uvjerenje kako će čelništvo novoproglašenih gradova predanim radom dokazati da dobivanje statusa grada nije samo priznanje nego još veća odgovornost za sve izazove koji ih u budućnosti očekuju.

„Stolac i Konjic, na koje, prije svega zbog njihovih ljudi ali i prirodnih ljepota, s pravom možemo biti ponosni, u meni osobno i Vladi HNŽ imat će, kao i do sada, istinskog prijatelja spremnog da zajedno s vama radi na stvaranju još boljih preduvjeta za život svih njihovih žitelja'', istaknuo je predsjednik Herceg.

Inače, status grada u Hercegovačko-neretvanskoj županiji sada imaju 4 od 9 jedinica lokalne samouprave: Mostar, Čapljina, Stolac i Konjic.

18-02-2022, 10:20

MAJDANI KUTI: INSPEKTORAT MINISTARSTVA GOSPODARSTVA U KOLOVOZU 2021. ZABRANIO IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA

S obzirom na veliko zanimanje javnosti vezano za rad poduzeća „Majdani Kuti“ d.o.o. Mostar potrebno je iznova istaknuti kako je, na zahtjev mještana, rudarska inspekcija Ministarstva gospodarstva Hercegovačko-neretvanske županije 27. kolovoza 2021. godine izvršila uvid u službenu dokumentaciju Ministarstva, te neposredni inspekcijski nadzor.

Tom prigodom utvrđeno je kako poduzeće „Majdani Kuti“ d.o.o. Mostar posjeduje Ugovor o koncesiji iz 2015. godine.

Također, utvrđeno je izvođenje radova na izgradnji pristupnog puta do istražnih bušotina i budućih etažnih zasjeka koji nisu izašli iz eksploatacijskog polja. Međutim, radovi su se izvodili bez zakonom propisanih Odobrenja za eksploatiranje i Odobrenja za izvođenje rudarskih radova po Glavnom rudarskom projektu.

Zbog utvrđenih nedostataka, rudarska inspekcija je svojim rješenjem od 30. kolovoza 2021. godine poduzeću „Majdani kuti“ zabranila izvođenje rudarskih radova do pribavljanja zakonom propisanih odobrenja.

U privitku obavijest o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama.

17-02-2022, 13:50

SLAVKU LAUŠU ZAHVALNICA ZA KONSTRUKTIVAN SOCIJALNI DIJALOG

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko – neretvanske županije primio je danas u svom uredu Slavka Lauša, koji je nakon dvadeset godina mandata odstupio s mjesta predsjednika Sindikata učitelja HNŽ, te mu tom prigodom uručio Zahvalnicu za uspješnu dugogodišnju suradnju i konstruktivan socijalni dijalog.

 „Vlada u ovom mandatu, već sedmu godinu kontinuirano poboljšava kako pravni tako i  materijalni status uposlenika u prosvjeti. U našem radu imali smo potporu socijalnih partnera što je rezultiralo poboljšanjem materijalnog statusa prosvjetnih djelatnika. Također su iskazali veliko razumijevanje i potporu  aktivnostima koje smo poduzimali u cilju unaprjeđenja uvjeta boravka i rada u našim školama. U tom kontekstu treba naglasiti kako smo dosad obnovili veliki broj školskih zgrada i školskih športskih dvorana u svim gradovima i općinama naše županije“, kazao je predsjednik Herceg dodavši kako je nedavnim potpisivanjem Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i djelatnika iz djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja riješen jedan značajan dugogodišnji problem, a to je izjednačavanje visine primanja uposlenicima u osnovnim školama koji imaju visoku stručnu spremu s visinom primanja njihovih kolega koji rade u srednjim školama.

Lauš je zahvalio predsjedniku Hercegu i Vladi Hercegovačko-neretvanske županije na konkretnim aktivnostima na poboljšanju položaja učitelja, istaknuvši kako u dvadeset godina njegova mandata nijedna Vlada nije za uposlenike u osnovnom obrazovanju učinila više od sadašnje.

''Sretan sam i ponosan zbog uručene Zahvalnice koja je dokaz da smo se, cijelo vrijeme surađujući, osobito na Kolektivnom ugovoru, dogovarali  i iznalazili najbolja moguća rješenja. Uradili smo Kolektivni ugovor bez štrajka, bez prosvjeda i bez povišenog glasa, jer smo se svi stavili na raspolaganje da nađemo rješenja da uposlenici u osnovnom obrazovanju budu zadovoljni'', kazao je Lauš.

16-02-2022, 10:22

PREDSJEDNIK HERCEG NA OTVORENJU ČAPLJINSKE ''LASTE''

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg sudjelovao je na današnjoj svečanosti otvorenja tvornice keksa i vafla "Lasta" Čapljina.

„Zadovoljstvo mi je biti ovdje i svjedočiti ovom važnom trenutku, kao prvi čovjek Vlade HNŽ-a koja je snažno opredijeljena snaženju gospodarskoga rasta kroz privlačenje investicija, jačanje konkurentnosti domaćega gospodarstva i otvaranje radnih mjesta koja jamče ostanak naših mladih“, kazao je predsjednik Herceg u prigodi otvorenja tvornice te dodao da je otvaranje čapljinske ''Laste'', nekadašnjeg gospodarskog diva, osim novoga ruha, novoga zamaha i novih radnih mjesta vitalan iskorak u jačanju gospodarstva cijele naše županije, ali i cijele regije. 

Predsjednik Herceg čestitao je i zahvalio gosp. Petru Ćorluki, vlasniku tvornice, njegovim suradnicima, ali i gradonačelniku Grada Čapljine dr. Smiljanu Vidiću jer su ogromnim trudom i nesebičnim zalaganjem podigli ''Lastu'' iz pepela i danas stvorili nove vrijednosti, pomogli dati novi zamah kotaču napretka, te dali obol i nastojanjima županijske vlade da zadrži mlade obitelji na ovim prostorima.

„Vlada HNŽ-a svjesna je izazova i poteškoća s kojima se naši gospodarstvenici suočavaju i nose te kontinuirano poduzima mjere kako bi unaprijedila naše poslovno okruženje i omogućila lakše investiranje bez kojeg nema boljitka niti sigurne sutrašnjice. Zato će ljudi poput gospode Ćorluke i Vidića, ali i projekti poput ''Laste'', u meni osobno i u Vladi HNŽ-a uvijek imati partnera i prijatelja, spremnog učiniti maksimum za dobrobit svih žitelja naše županije.“, zaključio je predsjednik Herceg. 

Gospodin Petar Ćorluka, vlasnik Violete i tvornice keksa i vafla ''Lasta'' Čapljina istaknuo je da je završen proces preuzimanja ''Laste'' te kako je za obnovu i osposobljavanje proizvodnje po standardima koje zahtjeva Europska unija planirano u tvornicu uložiti 20.000.000,00 KM.

„Najvažnije je da Lasta povrati onaj brend koji je imala. U proizvodnju će se uložiti maksimalan trud i sredstva da dobijemo vrhunske proizvode. Uposlit ćemo znatan broj osoba i svakako nam je u cilju angažirati lokalno stanovništvo koje zna i želi raditi“, kazao je Čorluka dodavši i to da je uspostavljena suradnja partnerskih tvrtki, Ferero Roche, Barilla koje će nam svakako pomoći sa svojim znanjem i iskustvom.

„Siguran sam u to da će Čapljina uskoro mirisati po mirisu najboljeg keksa poznatog u široj regiji“, zaključio je Ćorluka.

Dr. Smiljan Vidić, gradonačelnik Grada Čapljine kazao je kako smo prije par godina svjedočili gašenju Laste i kako je lokalna vlast puno toga napravila da se ti ljudi zbrinu.

 „Kao Čapljinac i kao gradonačelnik veselim se će što priča s ''Lastom'' pozitivno završiti. Danas imamo prigodu nazočiti otvorenim vratima obnovljenog i moderniziranog  giganta gospodarstva naše regije. Ne samo što će ovaj projekt znatno poboljšati naše gospodarstvo nego će i ljude zaustaviti od odlaska iz naše zemlje. Otvaranjem ''Laste'' nije otvorena samo tvornica vafla i keksa nego puno više od toga“ zaključio je gradonačelnik Vidić.

18-05-2022 14:05

JAVNI POZIV RASELJENIM OSOBAMA I POVRATNICIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU DONACIJA U GRAĐEVINSKOM MATERIJALU

Uprava za prognanike i izbjeglice Hercegovačko – neretvanske županije objavila je Javni poziv raseljenim osobama i povratnicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacija u građevinskom materijalu (''male donacije'').

Javni poziv i prijavni obrazac možete preuzeti u privitku.

18-05-2022 13:40

BRČKO DISTRIKT IZDVAJA 100.000,00 KM ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA U HNŽ-U

Vlada Brčko distrikta BiH obavijestila je Vladu Hercegovačko-neretvanske županije o tomu kako je, dana 27. travnja 2022. godine, donijela Odluku o izdvajanju 100.000,00 KM novčanih sredstava u svrhu pomoći HNŽ-u zbog nastalih šteta prouzročenih potresom. Vlada HNŽ-a, koja je i sama uvijek nastojala pomoći prijateljskim prostorima koji nastradaju uslijed prirodnih ili drugih nepogoda, iskazuje javnu zahvalnost Vladi Brčko distrikta BiH zbog ove humane geste.

Podsjećamo, nakon što su stečeni svi zakonski preduvjeti, odnosno nakon što su dvije jedinice lokalne samouprave, Grad Stolac i Grad Čapljina, proglasile stanje prirodne nepogode, dana 11. svibnja isto je, na prijedlog Županijskoga stožera civilne zaštite, službenom odlukom učinila i Vlada HNŽ-a, proglasivši tako stanje prirodne nepogode na području cijele Županije, uslijed djelovanja potresa. Ujedno, zaduženo je Povjerenstvo za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nepogoda da, u suradnji s mjerodavnim povjerenstvima za procjenu šteta jedinica lokalne samouprave, izvrši procjenu s ciljem predlaganja pružanja pomoći za saniranje nastalih šteta. Vlada je zadužila Upravu za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a da kontinuirano prati stanje na terenu s ciljem ispunjavanja propisanih uvjeta za dodjelu pomoći u saniranju šteta.

Predstavnici nekoliko resornih ministarstava, na čelu s predsjednikom Vlade dr. sc. Nevenkom Hercegom, ranije su i obišli potresom pogođena područja.

16-05-2022 14:56
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00