OBAVIJEST O JAVNOM POZIVU JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U HNŽ-a TRANSFERI DRUGIM RAZINAMA VLASTI-POLJOPRIVREDA (za poljoprivredne sajmove, manifestacije, izložbe)
19-04-2024 14:15

Vlada HNŽ-a donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2024. godinu Transferi drugim razinama vlasti-poljoprivreda jedinicama lokalne samouprave (za poljoprivredne sajmove, manifestacije, izložbe). Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donio je Odluku o raspisivanju Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave u HNŽ-a sa kriterijima za raspodjelu novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2024. godinu Transferi drugim razinama vlasti-poljoprivreda (za poljoprivredne sajmove, manifestacije, izložbe). Cjeloviti tekst Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave u HNŽ-a sa kriterijima za raspodjelu novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2024. godinu Transferi drugim razinama vlasti-poljoprivreda (za poljoprivredne sajmove, manifestacije, izložbe) i Obrazac Prijave na Javni poziv  može se preuzeti na službenoj stranici Ministarstva i Vlade HNŽ-K.

Obavijest o javnom pozivu jedinicama lokalne samouprave u HNŽ-K transferi drugim razinama vlasti-poljoprivreda (za poljoprivredne sajmove, manifestacije, izložbe) – MPSV-HNZ-K