OBAVIJEST POVJERENSTVA ZA JAVNE NABAVE VLADE HNŽ/K
11-03-2020 12:45

Rang lista ponuđača koji su dostavili ponudu za nabavu usluge ''Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta za prilagodbu Hotela Ero u Mostaru za smještaj županijskih tijela i organa županijske uprave u HNŽ-K'', broj protokola 01-51-2167/2019:

  1. AC- 12345- 30 bodova
  2. RD  985- 30 bodova

Javno otvaranje kuverti sa šiframa, kako bi se utvrdili autori radova, bit će 18. ožujka 2020. godine u 10:00 sati u prostorijama Vlade Hercegovačko-neretvanske  županije (ul. Stjepana Radića br. 3 , Mostar).