Obilazak radova na uređenju igrališta kod Osnovne škole ''Petra Bakule''