OBILJEŽEN ZAVRŠETAK RADOVA NA ŠKOLSKOJ ZGRADI O.Š. ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA U MOSTARU